- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน ปี 2553
 
ปัญหาในการใช้งาน:
i-passport หลุดบ่อยมาก
ประเภทงาน:
ระบบ iPassport
รายละเอียด:
ถ้าใช้userนี้siriluk แล้วหลุดทุก1นาที ถ้าใช้userอื่นไม่หลุด ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ
สถานที่:
งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9602
ผู้แจ้ง:
น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
02/06/2553 15:55:49
บันทึกการดำเนินการ:
ขณะนี้ได้ลบ user ของท่านออกจากระบบแล้ว และขอให้ท่านเข้าไปสมัครลงทะเบียนระบบ iPASSPORT ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/06/2553 09:27:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th