- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Wi-Fi เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ปัญหา Wi-Fi เชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ (ขึ้น Limit) ของ psru-wifi บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ ศว115 และหน้าห้องสนักงาน รบกวนดำเนินการด่วนนะครับ เพราะอยากให้ใช้ได้ก่อนวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18-20 สิงหาคม เพราะจะมีการสัมนาวิทยาศาสตร์ที่ห้อง ศว115 ครับ ...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
สถานที่:
ศูนย์วิทยาศาสตร์ หน้า ศว115
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0866650161
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
15/08/2551 12:03:04
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการทำให้ Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล และ นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/08/2551 13:14:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th