- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้อินเตอร์เนตไมได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้
สถานที่:
งานอนามัยและสุขภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267000ต่อ 9801
ผู้แจ้ง:
น.ส.ขนิษฐา อิ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
15/08/2551 09:27:59
บันทึกการดำเนินการ:
ใช้internet ไม่ได้เนื่องจากเป็นที่เครื่องของทางงานอนามัยและสุขภาพ มีปัญหาเอง เข้าดำเนินการแก้ไขใช้ได้ตามปรกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายฐณวัฒน์ กล่ำสกุล , นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/08/2551 15:47:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th