- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องช้า
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดเครื่องหรือเปิดโปรแกรมต่างๆใช้เวลานาน
สถานที่:
อาคารเวียงแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
277
ผู้แจ้ง:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
11/08/2551 10:33:55
บันทึกการดำเนินการ:
สาเหตุเกิดจากการลงโปรแกรม Anti virus มากกว่าหนึ่งโปรแกรมจึงทำให้เกิดปัญหาการโหลดของโปรแกรมอื่นๆทำให้มีการหน่วงการทำงานของเครื่อง แก้ปัญหาโดยการ remove โปรแกรม Anti virus ออกหนึ่งโปรแกรม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ และนายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/08/2551 10:41:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th