- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอพื้นที่จัดสร้างเว็บไซต์ของสาขาวิชาดนตรี
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สาขาวิชาดนตรีโดย อ.สุรศักดิ์ อุตสาหะกานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องการพื้นที่จัดสร้างเว็บไซต์ ชื่อ Hostname : music.psru.ac.th
สถานที่:
สาขาวิชาดนตรี คมส.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0858747247
ผู้แจ้ง:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
08/08/2551 15:02:24
บันทึกการดำเนินการ:
ได้จัดการเพิ่ม User ใน Server pibul2 และเพิ่ม Host ใหม่ชื่อ music และ ปรับ DNS เพื่อเพิ่ม Host name ใหม่ เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว จัดการตามความต้องการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/08/2551 15:32:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th