- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมฯ ช้า / ต้องการลง window 8
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมฯ ทำงานช้าค่ะ เกรงว่าจะเจอไวรัส และตอนนี้คอมฯ ใช้ window 10 ค่ะ แต่ใช้งานไม่ถนัด จึงต้องการเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชั่น window 8
สถานที่:
งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9606 - 9607
ผู้แจ้ง:
นางสาวพัชรณี กองนิล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
24/02/2558 09:31:41
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/02/2558 15:05:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th