- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เนตห้องสมุดเล่นไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
รบกวนช่วยมาตรวจสอบระบบอินเตอร์เนตหน่อยครับ ในห้องสมุดเป็นระะบบสาย LAN ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้มา 2-3 วันแล้วครับ ขอบคุณครับ
สถานที่:
บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร4 วังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055241711
ผู้แจ้ง:
นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
21/02/2558 09:51:51
บันทึกการดำเนินการ:
นายเชษฐลักษณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/03/2558 09:47:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th