- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2556
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นท์งานสำนักงานใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องปริ้นท์ห้องสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษไม่สามารถปริ้นท์เอกสารได้ ไม่ทราบเพราะเหตุใด เป็นมาหลายวันแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ก็ยังใช้ได้อยู่
สถานที่:
ห้องสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267074
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
07/05/2556 14:41:23
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/06/2556 16:34:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th