- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2556
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอพ่วงโทรศัพท์สายใน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอให้มาพ่วงสายโทรศัพท์สายใน เพราะปัจจุบันมีจุดเดียว จึงอาจทำให้ไม่สะดวกในการรับสาย
สถานที่:
ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
01/05/2556 14:36:37
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/05/2556 07:33:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th