- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 2574 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
623
เว็บไซต์ของพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซต์ของพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
08/07/2553
ดำเนินการแล้ว
09/07/2553 10:39:43
622
เว็บไซต์ของพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซต์ของพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
08/07/2553
ดำเนินการแล้ว
09/07/2553 10:40:16
621
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 4207 ชั้น 3 ห้อง ศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์ใช้งานไม่ได้มาเดือนกว่าแล้วค่ะ ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ติดต่อกับบุคคลอื่นยากมาก ชั้น 3 ห้อง ศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์
08/07/2553
ดำเนินการแล้ว
08/07/2553 10:10:53
620
ระบบ psruloan system ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ ช่วยตรวจสอบระบบ psruloan system เนื่องจากใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/07/2553
ดำเนินการแล้ว
07/07/2553 09:18:21
619
คอมเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมเปิดไม่ติด ประชาสัมพันธ์
05/07/2553
ดำเนินการแล้ว
05/07/2553 10:42:18
618
ระบบ GF MIS มีปัญหา งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส จึงทำให้โปรแกรม GF MIS หาย จึงรบกวนเจ้าหน้าที่ของ IT มาลงโปรแกรมให้ใหม่ อาคารเวียงแก้ว
03/07/2553
ดำเนินการแล้ว
05/07/2553 10:37:54
617
เข้าเว็บ กรมบัญชีกลางไม่ได้ งานธุรการ เข้าดูเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลางไม่ได้ รอโหลดนานมาก แต่ก็ไม่ได้ จากการสอบถามข้างนอกมหาลัยเรา เขาเข้าดูได้นะคะ อยากทราบว่าเป็นที่เครื่องหรือเปล่าคะ เพราะต้องใช้เว็บของกรมบัญชีกลางบ่อยคะเกี่ยวกับเรื่องงาน ต้องติดตามข่าวสารและก็ระเบียบ เข้าดูไม่ได้มาประมาณ 4 วันแล้วคะ ตรวจสอบภายใน
01/07/2553
ดำเนินการแล้ว
02/07/2553 09:35:18
616
คอมขึ้นหน้าจอสีดำ งานธุรการ เซ็ทภาพหน้าจอไว้จะมีภาพปรากฏแค่ 5 นาทีแล้วจะเปลี่ยนเป็นจอดำ มุมจอจะขึ้นหน้าต่าง Genuine ตลอด และโปรแกรมword กับ excel หาย ค่ะ สระว่ายน้ำ
30/06/2553
ดำเนินการแล้ว
30/06/2553 15:24:32
615
เข้างานใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากหอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 3 มีปัญหาการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งระบบไร้สาย และชั้น4กับชั้น5 ลักษณะของสัญญาณไร้สายคือมีสัญญาณเต็มแต่ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้หรือเข้าได้แต่ช้ามากๆและสัญญาณหลุดเป็นระยะเวลาที่บ่อยค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
24/07/2553 11:17:29
614
ลงโปรแกรมใหม่ งานบริการ 1. ลง windows xp โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ 2. ช่วย format ใหม่ทั้งเครื่องคะ และเเบ่งพาดิชั่น ให้ด้วยนะคะ (ช่วยก๊อปงานทั้งหมดให้ด้วยคะ) งานการเงิน
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
30/06/2553 13:37:19
613
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 4 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาการบัญชี ชั้น 3 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้น 2 โทรศัพท์ห้องสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ อาคารพระปกเกล้า
29/06/2553
ดำเนินการแล้ว
24/07/2553 11:16:51
612
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่สำนักงานหอพักใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักนักศึกษา
24/06/2553
ดำเนินการแล้ว
25/06/2553 09:28:07
611
โทรศัพท์และระบบ Internet ใช้การไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์และระบบ Internet ชั้น 4 ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้ค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ตึกพระปกเกล้า ชั้น 4 ห้องนิเทศศาสตร์
23/06/2553
ดำเนินการแล้ว
05/07/2553 09:10:44
610
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน 4204 4205 ไม่มีสัณญาณ ห้อง วท.402 วท.406 สาขาวิชาฟิสิกส์
18/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 08:52:20
609
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของรอง ฯ พิทักษ์ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
18/06/2553
ดำเนินการแล้ว
18/06/2553 17:28:33
608
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีแสกนไวร้สเครื่องช้ามากไวรัสมากและยังถอนตัวเก่าไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
17/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 14:12:22
607
การใช้งานโทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ภายในสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
15/06/2553
ดำเนินการแล้ว
16/06/2553 08:27:45
606
โทรศัพท์ห้องโปรแกรมบัญชี ใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์หมายเลข ภายใน 3202 ห้องบัญชีไม่สามารถใช้การได้ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ ตึกพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
21/06/2553 08:53:24
605
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตเข้าคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย สายอินเทอร์เน็ตสายเก่า มีความยาวไม่พอจากบล็อกมาตำแหน่งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเลขานุการผู้บริหาร
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
15/06/2553 11:39:29
604
คอมขึ้นหน้าจอสีดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ขึ้นหน้าจอสีดำ ศุฯย์หนังสือทะเลแก้ว
14/06/2553
ดำเนินการแล้ว
15/06/2553 12:07:50
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] 99 [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129
หน้า 99/129
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 2574  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 3  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 2571  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th