- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1403
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ด้วยทางอาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้นะคะ ขอบคุณค่ะสามารถติดต่อได้ที่อ.รัฏฐชัย สายรวมญาติค่ะ ณ อาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
21/11/2555
ดำเนินการแล้ว
23/11/2555 13:49:41
1402
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ด้วยค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมให้ใหม่ด้วยค่ะ เนื่องจากการใช้งานค่อนข้างช้ามาก ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
20/11/2555
ดำเนินการแล้ว
06/12/2555 12:59:40
1401
อินเทอร์เน็ตหอพักที่ 1 ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทร์เน็ตหอพักที่ 1 ใช้งาน หอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 1
16/11/2555
ดำเนินการแล้ว
28/11/2555 09:02:24
1400
ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานพัสดุ
16/11/2555
ดำเนินการแล้ว
19/11/2555 16:00:52
1399
คอมติด ๆ ดับ ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมติด ๆ ดับ ๆ ครั้งแรกเปิดใช้งานได้ปกติ พอทิ้งไว้สักระยะนึงจอก็ไม่ติด แต่ฟังเสียงเครื่องเหมือนทำงานปกติ กองบริการการศ฿กษา
16/11/2555
ดำเนินการแล้ว
20/11/2555 09:57:32
1398
เครื่องปริ๊นเตอร์มีปัญหา งานธุรการ เครื่องปริ๊นเตอร์ท่านทัศนีย์เวลาปริ๊นงานกระดาษไม่สามารถออกได้ ห้องอธิการบดี ชั้น 3 ตึก ท
13/11/2555
ดำเนินการแล้ว
15/11/2555 09:23:36
1397
เครื่องปริ๊นเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ท่านทัศนีย์เวลาปริ๊นงานกระดาษไม่สามารถออกได้ ห้องอธิการบดี ชั้น 3 ตึก ท
13/11/2555
ดำเนินการแล้ว
15/11/2555 09:23:27
1396
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เข้าเว็บและใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ไฟระบบLAN ก้อไม่กระพริบ รบกวนเช็คให้ด้วยค่ะ งานพัสดุ กองกลาง
13/11/2555
ดำเนินการแล้ว
19/11/2555 16:01:26
1395
สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9810 ห้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้น 4 โซน A ฝั่งธนาคารฯ ใช้ไม่ได้ครับ อาคารมหาวชิราลงกรณ
13/11/2555
ดำเนินการแล้ว
18/12/2555 18:00:23
1394
ข่าวศรีพิบูลฯ ไม่สามารถแปลงเป็น PDF ได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อแปลงไฟล์เป็น PDF ตัว ญ จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย - ขอความกรุณาช่วยลงโปรแกรมที่รองรับให้ด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
13/11/2555
ดำเนินการแล้ว
16/11/2555 15:36:48
1393
โทรศัพท์กลาง มรพส. โทรออกไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์กลางมหาวิทยาลัย ที่ห้อง ปชส. เมื่อโทรออกแล้ว ผู้รับสายไม่ได้ยินเสียงพูดจากผู้โทร ทำให้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
13/11/2555
ดำเนินการแล้ว
14/11/2555 09:35:16
1392
ย้าย..โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์ ย้าย โทรศัพท์ จาก ชั้น 2 ไป ชั้น 1 หน้าห้องสโมสร นักศึกษา (เพื่อความคุ้มค่าในการใช้งาน) และเครื่องห้อง 202 มีสาย แต่ไม่มีสัญญาณ ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/11/2555
ดำเนินการแล้ว
15/11/2555 14:42:47
1391
โน๊ตบุคส์เซฟงานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เซฟงานไม่ได้ เครื่องช้า เปิดปิดเครื่องไม่ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/11/2555
ดำเนินการแล้ว
12/11/2555 15:45:25
1390
โทรศัพท์มีปัญหา งานธุรการ ห้อง ศว.303 เบอร์โทรหายไป และ เบอร์ 4206 สาขาวิชาสถิติ โทรไปแล้วติดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/11/2555
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:35:37
1389
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา
12/11/2555
ดำเนินการแล้ว
12/11/2555 10:21:22
1388
ติดตั้งสายอินเตอร์เนต เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตที่ห้องอธิการบดี ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
11/11/2555
ดำเนินการแล้ว
12/11/2555 10:58:17
1387
ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์และลงโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์และลงโปรแกรมใหม่จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
10/11/2555
ดำเนินการแล้ว
13/11/2555 14:23:55
1386
ใช้งาน net&print ไม่ได้ งานบริการ ใช้งาน netไม่ได้ , driver printer หายไป ลงใหม่ไม่ได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
09/11/2555
ดำเนินการแล้ว
09/11/2555 15:45:39
1385
block อินเตอร์เน็ตเสีย ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณเลยค่ะเสียตรง CA104 กองบริการการศึกษา
08/11/2555
ดำเนินการแล้ว
16/11/2555 15:36:27
1384
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ นักศึกษาผู้กู้ กยศ. ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบ e-Studentloan ไม่ได้ค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา
07/11/2555
ดำเนินการแล้ว
08/11/2555 14:16:23
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] 99 [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 99/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th