- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2097
แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่พอสำหรับคนใช้งาน แชร์เครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกันได้ สำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/02/2559
ดำเนินการแล้ว
17/02/2559 09:35:23
2096
สายอินเตอร์เน็ตไม่ถึงเครื่องคอมฯ งานธุรการ เดินสานอินเตอร์เน็ตใหม่ สำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/02/2559
ดำเนินการแล้ว
17/02/2559 09:34:34
2095
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ จำนวน 1 เครื่อง ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
14/02/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 08:57:32
2094
โทรศัพท์ภายในขัดข้องใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในขัดข้องใช้งานไม่ได้ หมายเลข 9220 งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
12/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/03/2559 09:05:29
2093
เครื่องคอมฯเครื่องใหม่ไม่มี program Microsoft Excel 2003 เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง program Microsoft Excel 2003 กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
12/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 09:59:45
2092
แก้ไขปัญหา Port TP Link ระบบเครือข่าย Port TP Link ในการเสียบสายเลนส์หลวมไม่สามารเข้าระบบได้ งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
11/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 10:00:54
2091
โทรศัพท์สายนอกเบอร์ 055-267109 และ055-267052 เสียค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกเบอร์ 055-267109 และ055-267052 เสียค่ะ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
11/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 14:37:35
2090
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 7570 และ 1442 ไม่มีสัญญาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 14:37:25
2089
ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการนำเครื่องปริ้นไปไว้ด้านนอก และใช่ร่วมกันหลายๆ เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
10/02/2559
ดำเนินการแล้ว
11/02/2559 14:55:25
2088
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 เครื่อง เนื่องจากสายขาดคะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
09/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 14:37:10
2087
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ทั้งห้อง ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งห้อง กองบริหารงานบุคคล
08/02/2559
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:01:38
2086
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์ งานวินัยและนิติการ
08/02/2559
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:01:59
2085
สัญญาณ WiFi อาคารพระปกเกล้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย แจ้งปัญหารสัญญาณ WiFi อาคารพระปกเกล้า ชั้น 4 ใช้งานไม่ได้ค่ะ หรือติดต่อสอบถามคุณวราภรณ์ จันทะศร โดยตรงที่เบอร์ 083-4111146 ค่ะ รบกวนมาแก้ไขให้ด่วนนะคะจำเป็นต่อการเรียนการสอนค่ะ อาคารพระปกเกล้า
04/02/2559
ดำเนินการแล้ว
20/04/2559 19:13:15
2084
แบตลิเทียมเสื่อม งานธุรการ เวลาเปิดคอมพิวเตอร์ ต้องตั้งเวลาทุกครั้งเนื่อกจากแบตลิเทียมน่าจะเสื่อม โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
04/02/2559
ดำเนินการแล้ว
06/02/2559 13:23:27
2083
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ เข้าดูระบบในงานกองไม่ได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ศูนย์กีฬาในร่ม1-2
02/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 10:05:23
2082
คอมพิวเตอร์ใช้งานเครื่องปรินเตอร์จากnetworkไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงwindowใหม่เป็น window7 งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง
26/01/2559
ดำเนินการแล้ว
01/02/2559 09:51:06
2081
โปรแกรมโคม ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมโคมโคม ใช้การไม่ได้ บ่อยครั้ง กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
26/01/2559
ดำเนินการแล้ว
27/01/2559 13:16:23
2080
รบกวนลง Program Microsoft ให้ด้วยค่ะ งานบริการ Program เก่า ไม่อัพเดทค่ะ งานเลขานุการ ชั้น3 ทีปวิชญ์
21/01/2559
ดำเนินการแล้ว
28/01/2559 09:03:33
2079
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์กองกีฬาฯ งานธุรการ รบกวนพี่ใหญ่มาลงโปรแกรม กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
21/01/2559
ดำเนินการแล้ว
25/01/2559 14:55:27
2078
internet ใช้งานไม่ได้คะ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 19 ม.ค. 59 โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/01/2559
ดำเนินการแล้ว
20/01/2559 09:45:12
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] 98 [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 98/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th