- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3727 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1816
โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 ห้อง ศว 301 และ ศว 315 ยังไม่สามารถใช้งานได้ แต่ทางศูนย์แจ้งสถานะว่าดำเนินการแล้ว ช่วยตรวจเช็คให้ละเอียดด้วยค่ะ เพราะเสียบ่อยมาก ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
09/02/2558 09:25:40
1815
ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP ช่วยมาดูโทรศัพท์ห้องพัก รศ.ดร.สุวารีย์ให้หน่อยค่ะ เสียงไม่ดังค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการชั้น 2
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 08:35:06
1814
โทรศัพท์ภายในห้องสำนักงานคณะมนุษย์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ทุกเบอร์ ได้แก่ 2000 2001 2002 2003 อาคารมหาวชิราลงกรณ์
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
12/01/2558 11:03:52
1813
สัญญาณอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ งานการเงิน
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 08:46:16
1812
ระบบโทรศัพท์ภายนอกของกองบริหารงานบุคคล ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ภายนอกและคอมพิวเตอร์ของกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
09/01/2558
ดำเนินการแล้ว
13/01/2558 12:57:02
1811
ใช้งาน www.google.com ไม่ได้ครับ งานธุรการ อาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้ www.google.com ในการหาข้อมูลได้ครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 08:45:32
1810
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน
07/01/2558
ดำเนินการแล้ว
07/01/2558 16:08:21
1809
สายโทรศัพท์ งานธุรการ ต่อสายนอก และระบบอินเตอเน็ตขัดข้อง กบค
07/01/2558
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 10:27:24
1808
ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น รุ่น MFC-74700 กองกลาง
06/01/2558
ดำเนินการแล้ว
08/01/2558 11:08:22
1807
โทรศัพท์ภายในห้องพัฒนาชุมชน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องพัฒนาชุมชน ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ อาคารมหาวชิราลงกรณ์
06/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 15:12:14
1806
สัญญาณโทรศัพท์ภายนอกใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ภายนอกใช้งานไม่ได้ ทั้งโทรเข้าและรับสาย มีความจำเป็นมากในการทำงาน รบกสนช่วยตรวจสอบทีครับ อาคารร 4 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น1 ห้อง 414 (วังจันทน์)
19/12/2557
ดำเนินการแล้ว
22/12/2557 09:10:10
1805
WIFI ตึกปกเกล้า และคณะวิทยาการจัดการ ระบบเครือข่าย WIFI ตึกปกเกล้า และคณะวิทยาการจัดการ เข้าไม่ได้ค่ะ มีสัญญาณ แต่ต่อไม่ออกค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
17/12/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:56:51
1804
โทรศัพท์ เบอร์ 3000 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 3000 ของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
17/12/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 15:47:51
1803
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ ทั้งคณะใช้งานไม่ได้ ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
13/12/2557
ดำเนินการแล้ว
15/12/2557 09:11:58
1802
ไม่มีโปรแกรม ออโต้แคด เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มาลงโปรแกรมออโต้แคด(แผ่นที่สำนักงานมี) สำนักงานอธิการบดี งอค (ห้องพี่เป้)
11/12/2557
ดำเนินการแล้ว
15/12/2557 09:55:23
1801
คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตได้ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
08/12/2557
ดำเนินการแล้ว
24/12/2557 10:01:30
1800
สัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มสัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากบางช่องไม่มีสัญญาณ ห้องผู้บริหารระดับสูง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
01/12/2557
ดำเนินการแล้ว
02/12/2557 12:49:40
1799
สัญญาน wifi ระบบเครือข่าย สัญญาน wifi อาคาร 3 ส่วนวังจันทน์ ไม่สามาถเล่นได้ ส่วนวังจันทน์
30/11/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:54:32
1798
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
27/11/2557 14:21:18
1797
ขอย้่ายเครื่องแฟกส์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอย้ายเครื่องแฟกส์ จากห้องการเงิน มาห้องธุรการ พร้อมเบอร์แฟกส์ โรงเรียนสาธิตฯ
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:42:06
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] 97 [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187
หน้า 97/187
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3727  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 7  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3720  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th