- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2133
หน้าจอคอมพิวเตอร์กระพริบ งานธุรการ หน้าจอคอมพิวเตอร์กระพริบ และสีหน้าจอซีด งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
18/04/2559
ดำเนินการแล้ว
18/04/2559 09:42:06
2132
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในไม่มีสัญญาณ ใช้การไม่ได้ค่ะ งานเลขานุการ ชั้น 3 ตึกทีปวิชญ์
11/04/2559
ดำเนินการแล้ว
18/04/2559 11:11:54
2131
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบโทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9241 และ 9242 ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
11/04/2559
ดำเนินการแล้ว
18/04/2559 11:12:57
2130
ได้รับ ip แต่ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย ได้รับ ip แต่ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ อาคารศรีพิบูล
10/04/2559
ดำเนินการแล้ว
20/04/2559 19:11:14
2129
โปรแกรม สแกนไวรัสหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม สแกนไวรัสหมดอายุ ธุรการ กองกลาง
08/04/2559
ดำเนินการแล้ว
17/06/2559 10:56:49
2128
ระบบ wifi ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ ระบบ wifi บริเวณชั้น 1 เข้าไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
05/04/2559
ดำเนินการแล้ว
12/05/2559 09:58:42
2127
โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1303 ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1303 ไม่สามารถโทรออกได้ไม่มีสัญญาณค่ะ ฝ่าย DSS ชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ
05/04/2559
ดำเนินการแล้ว
08/04/2559 09:25:09
2126
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 7218 ใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
04/04/2559
ดำเนินการแล้ว
04/04/2559 14:05:42
2125
โทรศัพท์สานใน อาคารวิศวกรรม ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย ใช้งานไม่ได้ อาคารวิศวกรรมกเกษตรและอาหาร
04/04/2559
ดำเนินการแล้ว
08/04/2559 09:25:19
2124
ระบบโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 7218 7230 7211 7200 งานธุรการ ระบบโทรศัพ์สายในใช้งานไม่ได้ 7218 7230 7211 7200 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ชั้น 2
30/03/2559
ดำเนินการแล้ว
31/03/2559 11:29:45
2123
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9241 และ 9243 ใช้งานไม่ได้ครับผม กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
18/04/2559 11:11:42
2122
รบกวนช่วยมาลงโปรแกรมให้ใหม่ครับ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนช่วยมาลงโปรแกรมให้ใหม่ครับ ห้องงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
29/03/2559 15:13:27
2121
Notebook เปิดใช้งานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเปิดNotebook กว่าจะติดต้องรอนานมาก กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
29/03/2559 10:24:20
2120
สัญญาณติดขัด เสียงบทสนทนาไม่ชัดเจน ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณติดขัด เสียงบทสนทนาไม่ชัดเจน อาคารศรีพิบูล
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
31/03/2559 11:29:30
2119
สัญญาณโทรศัพท์สายใน หมายเลข 4201 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ ห้อง ว 101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
31/03/2559 11:30:01
2118
สัญญาณ internet ระบบเครือข่าย ระบบ internet ที่ คณะฯ ช้ามาก บางครั้งไม่ แจก ip และไม่สามารถใช้งานได้ คทก
28/03/2559
ดำเนินการแล้ว
03/04/2559 15:30:02
2117
เครื่องปริ้นท์ hp laser jet 1536 dnf MFP แสกนไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ แสกนไฟล์จาก เครื่องปริ้นท์ hp laser jet 1536 dnf MFP ได้ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
24/03/2559 15:47:02
2116
notebook ติดไวรัส งานธุรการ รบกวนทางพี่ใหญ่เข้ามาเช็ค notebook ของท่าน ผอ.กองกีฬาฯให้หน่อยครับ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 11:16:44
2115
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนามกีฬาพระองค์ดำ งานธุรการ ซ่อมเครื่องฯ และ แยกจอคอมฯเป็น 2 จอ สนามกีฬาพระองค์ดำ
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 09:22:10
2114
เปลี่ยนถ่าน Bios พร้อมตั้งค่า เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนถ่าน Bios พร้อมเชตค่าเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเคาท์เตอร์ภายในห้องโครงการจัดตั้งกองคลัง โครงการจัดตั้งกองคลัง
22/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 08:57:13
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] 97 [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 97/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th