- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3790 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1880
ขอความอนุเคราะห์ช่วยติดตั้งปริ้นเตอร์ค่ะ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ในการติดตั้งปริ้นเตอร์ ค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
08/05/2558
ดำเนินการแล้ว
11/05/2558 09:30:45
1879
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายใน 9213-14 ใช่้การไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
07/05/2558
ดำเนินการแล้ว
27/05/2558 12:41:54
1878
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
07/05/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 10:07:48
1877
แผ่น disk ติดค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่น disk ติดค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
06/05/2558
ดำเนินการแล้ว
12/05/2558 09:53:17
1876
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณใดๆเลย สระว่ายน้ำ
06/05/2558
ดำเนินการแล้ว
08/05/2558 10:18:46
1875
เครื่องสำรองไฟของเซิฟเวอร์มีเสียงดัง งานธุรการ เครื่องสำรองไฟของเซิฟเวอร์มีเสียงดัง ดัง ติ๊ดๆ ติ๊ดๆ ไม่แน่ใจว่าไฟไม่พอ หรือว่าเกิดจากปัญหาอื่นค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
06/05/2558
ดำเนินการแล้ว
06/05/2558 13:38:13
1874
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
06/05/2558
ดำเนินการแล้ว
14/05/2558 09:41:17
1873
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าโปรแกรมวินโดว์ไม่ได้ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
03/05/2558
ดำเนินการแล้ว
03/05/2558 14:31:26
1872
ระบบ งานธุรการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มีปัญหาหรือป่าวคะ เปิดใช้งานไม่ได้มา 2 วันแล้วค่ะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
02/05/2558
ดำเนินการแล้ว
14/05/2558 09:35:02
1871
ระบบโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์เบอร์กลาง ห้อง ปชส.ขัดข้อง ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์โอเปอร์เตอร์กลางของมหาวิทยาลัยมีปัญหา เนื่องจาก โทรเข้าแล้วไม่มีสัญญาณ ทำให้เหมือนไม่มีคนรับ และบางครั้งสัญญาเข้าแต่การพูดคุย Delay งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
30/04/2558
ดำเนินการแล้ว
30/04/2558 15:24:45
1870
เครื่องคอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องได้ช้ามาก สระว่ายน้ำ
28/04/2558
ดำเนินการแล้ว
20/05/2558 08:52:20
1869
ติดตั้งเครื่องปริ๊นเตอร์ งานธุรการ เซ็ทระบบLAN กองนโยบายและแผน
28/04/2558
ดำเนินการแล้ว
28/04/2558 15:33:07
1868
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เพิ่ม RAM งานธุรการ กองนโยบายและแผน
27/04/2558
ดำเนินการแล้ว
27/04/2558 15:56:33
1867
เครื่องคอมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้เครื่องค้าง ห้องคูปองสระว่ายน้ำ
26/04/2558
ดำเนินการแล้ว
26/04/2558 15:04:29
1866
ติดไวรัส งานธุรการ ติดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล
26/04/2558
ดำเนินการแล้ว
26/04/2558 15:03:57
1865
เครื่องคอมไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯไม่สามารถใช้งานได้ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
26/04/2558
ดำเนินการแล้ว
26/04/2558 11:12:39
1864
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 12:24:34
1863
ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ งานประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 09:15:09
1862
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ห้องนิติกรใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ทั้งห้องเลยค่ะ งานวินัยและนิติการ. อาคารทีปวิชญ์. ชั้น. 2
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 09:15:29
1861
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9213 -14 ใช้ไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
21/04/2558
ดำเนินการแล้ว
22/04/2558 09:21:26
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] 97 [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190
หน้า 97/190
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3790  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3786  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th