- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1547
โทรศัพท์ระบบVOIPไม่สามารถใช้ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ระบบVOIPไม่สามารถติดต่อประสานงานออกและเข้าได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
24/06/2556
ดำเนินการแล้ว
02/07/2556 10:48:37
1546
คอมพิวเตอร์ restart เองตลอด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ restart เองตลอด งานพัสดุ
21/06/2556
ดำเนินการแล้ว
21/06/2556 13:55:19
1545
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:03
1544
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:28
1543
หนูกัดสายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายโทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 1 โดนหนูกัดสาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 13:26:44
1542
เครื่องปริ้นไม่ทำงานค่ะ งานบริการ เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก หมึกซึมออกมากับกระดาษ งานตรวจสอบภายใน
19/06/2556
ดำเนินการแล้ว
24/06/2556 09:31:41
1541
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ใช้งานช้ามาก กองบริการการศึกษา
18/06/2556
ดำเนินการแล้ว
19/06/2556 09:26:46
1540
โทรศัพท์สายใน 9115 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ด้วยโทรสัพท์ของกองบิรการการศึกษาสายใน เบอร์ 9115 ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยคับ... กองบริการการศึกษา
17/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/06/2556 14:10:08
1539
โทรศัพท์สายในโทรเข้าไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน (9226) โทรเข้าไม่ได้ แต่โทรออกได้ ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
17/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/06/2556 14:09:33
1538
โทรศัพท์เบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ที่โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว ไม่สามารถใช้งานได้ ปล. เนื่องจากขาดการติดต่อทั้ง 2 หน่วยงาน คือ งานประปา และโรงน้ำดื่ม โครงการน้ำดื่มทะเลเลแก้ว
17/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/06/2556 14:09:41
1537
เข้าเว็บคณะไม่ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงแก้วไขข้อมูลใดๆได้เลย www.edu.psru.ac.th คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
14/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 10:59:52
1536
ใชอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องอับมันเสีย สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มา ไม่ได้หมายเลข IP อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
14/06/2556
ดำเนินการแล้ว
19/06/2556 12:56:14
1535
เข้าเว็บไซต์หน่วยงานไม่ได้ เว็บไซต์ รบกวนตรวจสอบเว็บไซต์สำนักมาตรฐานและประกัน กับ เว็บกองแผนให้หน่อยค่ะ ช่วงนี้เข้าไม่ได้เลย กำลังให้ทุกหน่วยงานดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บอยู่ค่ะ -
13/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:04:26
1534
สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบสัญญาอินเตอร์เน็ต เนื่องจากไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สถานที่ทำงานคุณรัชนี อาคารสารภี
13/06/2556
ดำเนินการแล้ว
18/07/2556 11:27:00
1533
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1422 ใช้ไม่ได้ เบอร์ 1400 เสียงขาด ๆ หาย ๆ ห้องการเงิน และห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตฯ
11/06/2556
ดำเนินการแล้ว
01/07/2556 08:57:58
1532
เบอร์ภายใน 9705 ของสำนักงานบัณฑิตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เบอร์ภายใน 9705 ของห้องสมุด สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาใช้งานไม่ได้ ห้องสมุด สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
05/06/2556
ดำเนินการแล้ว
12/06/2556 09:30:08
1531
โทรศัพท์เบอร์ภายใน 7102 มีเสียงวิทยุแทรก ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ภายใน 7102 มีเสียงวิทยุแทรก (เสียงดังมาก) ทำให้ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
04/06/2556
ดำเนินการแล้ว
12/06/2556 13:59:50
1530
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ทุกตัว เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปชส. และแฟลตไดร์ททุกตัวติดไวรัส จะขอให้ช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่ จำนวน 3 เครื่อง ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีำปวิชญ์
31/05/2556
ดำเนินการแล้ว
29/07/2556 09:38:38
1529
โน๊ตบุคติดไวรัสคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสแกนไวรัสตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ชื่อ maleware และ autorun ในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค แต่ไมสามารถลบออกไปได้ ขอรบกวนช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ไขด้วยครับ ห้อง กอ.206 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
30/05/2556
ดำเนินการแล้ว
12/06/2556 11:53:02
1528
อินเตอร์เนตและโทรศัพท์ภายในของอาคารวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เสีย ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP อินเตอร์เนต และโทรศัพท์ภายในของอาคารวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เสีย ใช้ไม่ได้ อาคารวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
30/05/2556
ดำเนินการแล้ว
03/06/2556 17:50:53
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] 97 [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 97/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th