- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2151
เบอร์ติดต่อภายในไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ เบอร์ติดต่อภายใน เบอร์. 7129 ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ โทรออกไม่ได้ค่ะ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16/05/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:17:55
2150
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เปิดเว็บเบราเซอร์ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
14/05/2559
ดำเนินการแล้ว
24/05/2559 12:27:53
2149
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
14/05/2559
ดำเนินการแล้ว
01/06/2559 20:55:06
2148
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่อง เพราะไม่สามารถใช้งาน imis-psru ได้ เคาน์เตอร์ต้อนรับ อาคารเวียงแก้ว
12/05/2559
ดำเนินการแล้ว
24/05/2559 12:28:48
2147
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ แจ้งว่ามองไม่เห็นหมึก งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
12/05/2559
ดำเนินการแล้ว
12/05/2559 10:50:17
2146
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ แจ้งว่ามองไม่เห็นหมึก งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
12/05/2559
ดำเนินการแล้ว
12/05/2559 10:49:45
2145
ระบบ wifi ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ ระบบ wifi ชั้น 1 ไม่มีสัญญาณ ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
12/05/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:37:15
2144
โทรศัพท์ห้อง วท.105 ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบค่ะ โทรศัพท์ห้อง วท. 105 ซึ่งเป็นห้องพักของอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใช้การไม่ได้ รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ไขด้วยคะ วท. 105
10/05/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:30:21
2143
คอมพิวเตอร์พิมพ์งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ ชั้น 1 พิมพ์งานไม่ได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
10/05/2559
ดำเนินการแล้ว
10/05/2559 11:02:36
2142
โน็ตบุคติดต่อสัญญาณเน็ตไร้สายไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน็ตบุคของสำนักงานติดต่อสัญญาณเน็ตไร้สายไม่ได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
10/05/2559
ดำเนินการแล้ว
12/05/2559 10:58:12
2141
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง T25 ชั้น 2 ศูนย์ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ ใช้งานไม่ได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
10/05/2559
ดำเนินการแล้ว
12/05/2559 10:59:50
2140
โทรศัพท์ขัดข้อง ระบบโทรศัพท์ VOIP กดหมายเลขที่ต้องการโทรได้ แต่หลังจากนั้นแล้วจะไม่มีสัญญาณเลยค่ะ ว 101
23/04/2559
ดำเนินการแล้ว
14/06/2559 09:35:02
2139
เครื่องปรินเตอร์ไม่สามารถปรินสีดำได้ งานธุรการ รบกวนช่วยตรวจสอบเครื่องปรินเตอร์ของงานอาคารสถานที่ฯ ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
23/04/2559
ดำเนินการแล้ว
08/05/2559 11:40:30
2138
ติดตั้งและเดินสายโทรศัพท์ ภายใน ห้องวิชาการ คณะครุศาสตร์ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องวิชาการ คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
22/04/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:14:10
2137
เบอร์ภายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายในไม่มีสัญญาณ โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว
21/04/2559
ดำเนินการแล้ว
12/05/2559 15:15:00
2136
เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเค๊าท์เตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเค๊าท์เตอร์ใช้งานไม่ได้ ขึ้นจอสีฟ้าคะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/04/2559
ดำเนินการแล้ว
20/04/2559 15:39:49
2135
แจ้งสัญญาเบอร์โทร 055267058 เป็นเครื่องแฟกซ์ค่ะ ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งสัญญาเบอร์โทร 055267058 เป็นเครื่องแฟกซ์ค่ะ ไม่สามารถใช้งานได้ งานประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
20/04/2559
ดำเนินการแล้ว
11/05/2559 10:49:19
2134
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ครับ เนื่องจาก ไม่มีสัญญาเข้าเครื่องโทรศัพท์ครับ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนทเทศ
18/04/2559
ดำเนินการแล้ว
20/04/2559 09:12:13
2133
หน้าจอคอมพิวเตอร์กระพริบ งานธุรการ หน้าจอคอมพิวเตอร์กระพริบ และสีหน้าจอซีด งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
18/04/2559
ดำเนินการแล้ว
18/04/2559 09:42:06
2132
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในไม่มีสัญญาณ ใช้การไม่ได้ค่ะ งานเลขานุการ ชั้น 3 ตึกทีปวิชญ์
11/04/2559
ดำเนินการแล้ว
18/04/2559 11:11:54
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] 96 [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 96/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th