- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2061
ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช้า และสั่งปริ้นเอกสารไม่ได้ กองนโยบายและแผน
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:53:20
2060
ปริ้นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ สั่งแล้วปริ้นเอกสารไม่ได้และไม่ได้ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น งานออกแบบ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:53:41
2059
ปริ้นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ สั่งแล้วปริ้นเอกสารไม่ได้และไม่ได้ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น งานออกแบบ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/01/2559 08:54:17
2058
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่บ้านพักส่วนสนามบิน หลังตึกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับผม บ้านพักโรงเรียนสาธิต มรพส.
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
30/12/2558 09:27:28
2057
แก้ไขไวรัสและเปลี่ยนเมนู Microsoft office เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไขไวรัสในเครื่อง และเมนู Microsoft office จากเมนูภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ขอบคุณค่ะ งานวินัยและนิติการ
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:12
2056
แก้ไขปัญหาโปรแกรมword งานธุรการ เมนูword เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มาปรับแก้เป็นภาษาไทย งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
28/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:29
2055
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ส่วนสนามบิน) สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ครับผม....รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะครับ บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ส่วนสนามบิน)
26/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:25:06
2054
อินเตอร์เน็ตใช้งานได้แล้วนะครับ งานธุรการ - กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:44
2053
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานเลขานุการ ชั้น3 ทีปวิชญ์
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:23:57
2052
คอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ ยังต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับผม กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
25/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:24:17
2051
การใช้งานอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ด่วน เพราะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 เครื่อง กองกลาง
24/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:26:40
2050
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตเพราะใช้งานไม่ได้ เป็นแค่เครื่องคอมเครื่องเดียว เครื่องอื่นเล่นได้ปกติค่ะ หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์มาดำเนินการต่อสายโทรศัพท์สายในให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ ห้องงานวินัยและนิติการ
24/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 09:32:50
2049
ติดตั้งเครื่องปร็นเตอร์สีผ่านระบบแลนด์ให้ด้วยครับ ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ๊นสีระบบแลนด์ ให้กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ให้ด้วยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
21/12/2558
ดำเนินการแล้ว
22/12/2558 15:35:30
2048
โทรศัพท์สายใน ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ รบกวนเช็คสายโทรศัพท์ (สายใน)ให้ด้วยค่ะ แจ้งครั้งที่ 2 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
16/12/2558
ดำเนินการแล้ว
18/03/2559 11:02:37
2047
โน๊ตบุ๊คเปิดแล้วดับเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คเปิดแล้วดับเอง ไม่สามารถใช้งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
15/12/2558
ดำเนินการแล้ว
29/12/2558 11:08:09
2046
เครื่องคอมฯ ไม่สามารถเชื่อมต่อสายแลนได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมฯ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยสายแลนได้ แต่เชื่อมต่อโดยใช้ wifi ได้ (เครื่องอื่นๆใช้งานได้ตามปกติ เกิดปัญหาเครื่องเดียว) กองมาตรฐานวิขาการประกันคุณภาพการศึกษา
14/12/2558
ดำเนินการแล้ว
15/12/2558 10:32:52
2045
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องอาจารย์ชนัญชิดา ห้องชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ ใช้งานอินเตอร์เนตจาก Google Chrom ไม่ได้ ขึ้นว่าระบบไม่รองรับ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้ได้ ห้องชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ
14/12/2558
ดำเนินการแล้ว
22/12/2558 09:05:31
2044
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้+เดินสายโทรศัพท์ งานธุรการ ลงวินโดว์ 7 โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:56:04
2043
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสายสัญญาณฯจากอาคารคณะฯ ไปยังอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขาด สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:03:20
2042
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (เดินสายสัญญาณไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ต่อหัวสัญญาณ) สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/04/2559 08:43:43
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] 96 [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 96/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th