- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3021 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1130
ระบบ lan ที่โต๊ะทำงานช้ามั๊กๆ งานธุรการ สาย lan internet ที่โต๊ะทำงานของข้าพเจ้า ช้ามั๊กๆ และไม่สามารถต่อเชื่อมกับ printer ในสาขาได้ จึงสมควรได้รับความช่วยเหลือโดยด่วนครับ พี่น้อง ห้องสาขาภาษาอังกฤษ ตึก ม. ชั้น 2 (ติดห้องภาษาไทย)
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
25/12/2554 19:48:31
1129
แจ้งให้มาติดตั้งระบบLAN เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเครือข่าย ตามที่ทางศูนย์ IT ได้เข้ามาเช็คระบบLAN เครื่องถ่ายเอกสารให้นั้น งานพัสดุได้เตรียมฮับไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางศูนย์ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตั้งระบบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ งานพัสดุ กองกลาง
19/12/2554
ดำเนินการแล้ว
21/12/2554 14:39:25
1128
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เนื่องจาก มรภ.สงขลามาศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพในวันที่ 19 ธ.ค. 54 จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ ห้อง410อาคารทีปวิชญ์
16/12/2554
ดำเนินการแล้ว
19/12/2554 09:35:14
1127
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์งานประชาสัมพันธ์มีปัญหา ทำงานช้ากว่าปกติมาก งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
15/12/2554
ดำเนินการแล้ว
18/12/2554 11:38:18
1126
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ หมายเลข 2204 อาคาร ม. ชั้น 3 ไม่มีสัญญาณ อาคาร ม.
15/12/2554
ดำเนินการแล้ว
28/12/2554 16:41:50
1125
โทรศัพท์หมายเลข 5000 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารไม่มีสัญยาณ งานธุรการ โทรศัพท์หมายสเลข 5000 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฯไม่มีสัญยาณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
14/12/2554
ดำเนินการแล้ว
22/02/2555 11:06:58
1124
ยกเลิกการแจ้งปัญหาหน้าจอคอมฯ มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอยกเลิกการแจ้งปัญหาหน้าจอคอมฯ มีปัญหาเนื่องจากแก้ไขได้แล้ว กองบริหารงานบุคคล
13/12/2554
ดำเนินการแล้ว
14/12/2554 13:24:49
1123
หน้าจอมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมฯ ของผอ.กบค. ภาพที่แสดงเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนค่ะ ห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
13/12/2554
ดำเนินการแล้ว
14/12/2554 13:24:35
1122
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เลข 2104 และ 2105 ไม่มีสัญญาณครับ รบกวนช่วยดำเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ ห้อง ม.206 สำนักงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
08/12/2554
ดำเนินการแล้ว
09/12/2554 13:59:03
1121
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ โหลดงานช้ามาก อาคารสระว่ายน้ำ
06/12/2554
ดำเนินการแล้ว
08/12/2554 10:52:03
1120
Internet ระบบเครือข่าย อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ใช้ Internet ไม่ได้ (Wireless PSRU) อาจารย์ต้องการใช้งาน ด่วน นะครับ ขอบคุณครับ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
02/12/2554
ดำเนินการแล้ว
16/12/2554 16:17:29
1119
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ แจ้งตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์เบอร์5500 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารปฎิบัติการแปรรูปอาหาร
01/12/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:18
1118
Website เว็บไซต์ เว็บไซด์ขอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร kaset.psru.ac.th ใช้งานไม่ได้ เรียกไม่ขึ้น มีปัญหาบ่อยมาก ๆ 3 วันดี 4 วันไข้อย่างนี้คงไม่ไหวนะครับ ถ้าไม่เจอบ่อย ๆ จะไม่บ่นนะครับ (ให้นักศึกษาเข้าไปโหลดไฟล์ PPT ประกอบการสอน เจอล่มอยู่เนือง ๆ) Server มรพส
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:56:01
1117
โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ งานธุรการ โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:28
1116
โทรศัพท์ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ ที่ตึกวิทยาศาสตร์ ใช้ไม่ได้ นานแล้ว กรุณาซ่อมด่วน ขอบคุณครับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:37
1115
ระบบโทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารเวียงแก้ว ชั้น 1 และ ชั้น 2 ใช้การไม่ได้ อาคารเวียงแก้ว
29/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:46
1114
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 4207 ประจำสาขาวิชาเคมีไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ค่ะ ศว 315 ศว 301
28/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:57:55
1113
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้อีกแล้วค่ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28/11/2554
ดำเนินการแล้ว
29/11/2554 16:25:23
1112
โทรศัพท์ภายในใช่ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในเบอร์ 1300 เป็นสัญญาณไม่ว่าง โทรออกไม่ได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
28/11/2554
ดำเนินการแล้ว
01/12/2554 16:58:13
1111
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
28/11/2554
ดำเนินการแล้ว
29/11/2554 16:25:32
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] 96 [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152
หน้า 96/152
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3021  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 11  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3010  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th