- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3207 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1316
โทรศัพท์สายใน 9113 และ 9110 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์ 9113 (เบอร์ตรงพี่จิี๊บ)ไม่มีสัญญาน ลองเปลี่ยนสายเสียบ เปลี่ยนเครื่องแล้ว ปรากฏว่า บล็อคน่าจะเสียค่ะ หมายเลขโทรศัพท์ 9110 (เบอร์ ตรงพี่พิณ)ไม่มีสัญญาณ ลองดูเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า สายสัญญาณ หลุดออกมาจากกล่องที่เสียบหัว 1 เส้น ค่ะ รบกวนซ่อมให้หน่อยนะค่ะ เนื่องจากหน่วยงานอื่นไม่สามารถติดต่อ กองบริการได้ค่ะ กองบริการการศึกษา
14/08/2555
ดำเนินการแล้ว
21/08/2555 09:37:57
1315
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด งานออกแบบและวางผัง ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
09/08/2555
ดำเนินการแล้ว
10/08/2555 16:16:53
1314
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในของคณะเทคโนฯใช้ไม่ได้ค่ะ สำนักงานคณะเทคโนฯ
09/08/2555
ดำเนินการแล้ว
09/08/2555 11:41:57
1313
ไม่มีสายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย อาคารกีฬาสนามพระองค์ดำฝั่งมีลังคาห้องพักอาจารย์ ไม่มีสายสัญญานอินเตอร์เน็ต มีแตสัญญาน WIFI ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์PC ไม่สามารถใช้งานด้านอินเตอร์เน็ตได้เลย อาคารกีฬาสนามพระองค์ดำฝั่งมีลังคา
07/08/2555
ดำเนินการแล้ว
14/08/2555 15:55:00
1312
ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย สำนักงานอธิการบดี (บ้านศรีพิบูล) ส่วนวังจันทร์ ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต สำนักงานอธิการบดี (บ้านศรีพิบูล) ส่วนวังจันทร์
07/08/2555
ดำเนินการแล้ว
31/08/2555 09:38:05
1311
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาน ระบบเครือข่าย โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1700 ไม่มีสัญญาน อาคาร 6 ห้องคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์
07/08/2555
ดำเนินการแล้ว
19/02/2556 10:35:07
1310
คอมพิวเตอร์ไม่ติด งานบริการ คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ได้เปิดดับ เปิดดับ ห้องพยาบาล
07/08/2555
ดำเนินการแล้ว
07/08/2555 10:42:10
1309
อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตหอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้ และเนื่องจากหอพักที่ 3 มีอาจารย์และบุคลากรพักอยู่จำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบค่ะ หอพักทะเลแก้วนิเวศที่ 3
06/08/2555
ดำเนินการแล้ว
07/08/2555 10:01:21
1308
ไม่สามารถแปลงไฟล์ข่าวศรีพิบูลขึ้นเน็ตได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถแปลงข่าวศรีพิบูลเพื่อเผยแพร่ทางเน็ตได้ รบกวนช่วยดูให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
06/08/2555
ดำเนินการแล้ว
07/08/2555 09:58:23
1307
เปิดหน้าจอ แล้วดับเป็นตลอด งานธุรการ เปิดหน้าจอติดแล้วดับ ปิดก็ไม่ได้ ห้องพยาบาล
05/08/2555
ดำเนินการแล้ว
14/08/2555 10:21:34
1306
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ค่ะ ขึ้นเป็นหน้าจอสีดำ สำนักงานหอพักนักศึกษา
04/08/2555
ดำเนินการแล้ว
07/08/2555 09:59:26
1305
โน๊ตบุ๊คใช้งานอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พอเรอไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โน๊ตบุ๊คใช้งานอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พอเรอไม่ได้ค่ะ งานพัสดุ
01/08/2555
ดำเนินการแล้ว
07/08/2555 12:48:56
1304
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพักดับเองไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
31/07/2555
ดำเนินการแล้ว
01/08/2555 12:36:12
1303
Internet ระบบเครือข่าย 10 computers in the library room. Faculty of Management. Show IP Address 169.254.162.112. Please tell me how to fix. อาคารพระปกเกล้า
26/07/2555
ดำเนินการแล้ว
14/08/2555 15:56:22
1302
โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก 055267038 ไม่มีสัญญาณเลย อาคารศรีพิบูล
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
25/07/2555 11:34:11
1301
ลงเครื่องใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ งานคลัง
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
26/07/2555 09:44:49
1300
เปิดแล้วติดแต่หน้าจอ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ห้องพยาบาล
25/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/07/2555 10:35:55
1299
อัพเว็บไซต์ ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ น่าจะไปเผลอลบ folder pubilh_html ค่ะ http://council.psru.ac.th/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
24/07/2555
ดำเนินการแล้ว
30/07/2555 11:12:55
1298
ใช้งานอยู่ดี ๆ จอดับไปเลย เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานอยู่ดี ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ดับไปเฉยเลยค่ะ รีสตาร์ท เปิดใหม่ก็ไม่ติด ตอนนี้มีงานเร่งด่วน รบกวนช่วยแก้ไขให้ด่วนด้วยนะคะ (มีข้อมูลสำคัญอยู่ด้านหน้าเด็ทท็อปด้วย) ขอบคุณค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
24/07/2555
ดำเนินการแล้ว
24/07/2555 11:41:46
1297
เครื่องมีไวรัส-ทำงานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานช้า ติดไวรัส งานการเงิน
23/07/2555
ดำเนินการแล้ว
24/07/2555 15:21:38
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] 96 [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161
หน้า 96/161
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3207  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3197  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th