- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2171
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ต้องต่อสาย lan ใหม่ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
09/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 11:20:18
2170
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
09/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:09:37
2169
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในของกองกีฬาฯบางเครื่อง ใช้งานไม่ได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
09/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 15:30:23
2168
ย้ายตู้เซฟเวอร์ งานบริการ กองพัฒนานักสึกษามีความประสงค์จะย้ายตู้เซฟเวอร์เพื่อไปไว้ห้องประชุม จะขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อย้ายและติดตั้ง กองพัฒนานักศึกษา
09/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:10:05
2167
เครื่องค้างและ shut down งานธุรการ เครื่องค้างและ shut down โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
07/06/2559
ดำเนินการแล้ว
09/06/2559 15:34:44
2166
เครื่องปริ้นมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่ทำงาน ห้องพักอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร It 301
06/06/2559
ดำเนินการแล้ว
06/06/2559 14:21:39
2165
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย Internet Explorer ไม่สามารถใช้งานได้ ตอนนี้ใช้ได้แต่ Chrome อย่างเดียว งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/06/2559
ดำเนินการแล้ว
06/06/2559 15:00:03
2164
ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลในแท็มไดร์ดได้ งานธุรการ ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลในแท็มไดร์ดได้ ห้องพัสดุชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
06/06/2559
ดำเนินการแล้ว
17/06/2559 10:30:35
2163
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (สาย lan เสีย) ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
06/06/2559
ดำเนินการแล้ว
06/06/2559 15:00:41
2162
อินเทอร์เน็ตสายแลนด์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตแบบใช้สายแลนด์ไม่สามารถคอนเน็กเข้าใช้งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
02/06/2559
ดำเนินการแล้ว
16/06/2559 10:44:33
2161
ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทางสายแลนไม่ได้ และสัญญาณ wi-fi ช้า งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
02/06/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:36:21
2160
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ พร้อมติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตใหม่ งานธุรการ เนื่องจากซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 เครื่อง แต่ยังไม่มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่ม 1 จุด (ขอด่วนนะค่ะ) ห้องงานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
31/05/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:37:31
2159
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ที่เบอร์ 9241 และ 9243 ใช้งานไม่ได้ครับ รบกวนมาช่วยดูให้ด้วยครับผม กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
29/05/2559
ดำเนินการแล้ว
30/05/2559 09:08:57
2158
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องกองบริหารงานบุคคล และห้องงานนิติกร อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 ใช้การไม่ได้ค่ะ ไม่มีสัญญาณ (เหมือนจะเป็นทั้งอาคารทีปวิชญ์เลยค่ะ) กองบริหารงานบุคคล อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
26/05/2559
ดำเนินการแล้ว
30/05/2559 09:08:13
2157
ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารชั้น1 อาคารพระปกเกล้า ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต อาคารชั้น1 อาคารพระปกเกล้า ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (แจ้งด้วยโทรศัพท์มาแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา) อาคารพระปกเกล้า
25/05/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 11:28:16
2156
ติดตั้งคอมพิวเตอร์และติดตั้งสาน lan งานธุรการ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเดินสาย lan ห้ององค์การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
19/05/2559
ดำเนินการแล้ว
24/05/2559 10:29:48
2155
ติดตั้งคอมพิวเตอร์และติดตั้งสาน lan เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเดินสาย lan ห้ององค์การบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
19/05/2559
ดำเนินการแล้ว
24/05/2559 10:29:24
2154
เครื่องเปิดไม่ติด งานธุรการ ขอให้มาช่วยลงโปรแกรมให้หน่อยค่ะ ห้องรองคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18/05/2559
ดำเนินการแล้ว
24/05/2559 12:26:59
2153
แจ้งสัญญาเบอร์โทร 055267058 เป็นเครื่องแฟกซ์ค่ะ ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ แจ้งสัญญาเบอร์โทร 055267058 เป็นเครื่องแฟกซ์ค่ะ ไม่สามารถใช้งานได้ สอบถามงานไฟฟ้า ต้องเดินสายใหม่ค่ะ **แจ้งศูนย์ไปตั้งแต่รอบที่แล้ว ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเำนินการให้ค่ะ งานประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
18/05/2559
ดำเนินการแล้ว
17/06/2559 11:16:35
2152
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
18/05/2559
ดำเนินการแล้ว
24/05/2559 16:24:33
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] 95 [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 95/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th