- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 2572 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
701
internet หลุดบ่อยมาก connect เข้าก็ยากมาก ระบบเครือข่าย ช่วงนี้อินเตอร์เนตหลุดบ่อยมากค่ะ connect ก็ยาก บอก่า cable unplugged ตลอด พอ connect ได้ ใช้ไปสักพักก็หลุด ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ เริ่มเป็นตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ค่ะ แฟลตอาจารย์เก่า ทะเลแก้ว
13/09/2553
ดำเนินการแล้ว
22/09/2553 23:22:50
700
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานคลัง
13/09/2553
ดำเนินการแล้ว
14/09/2553 10:36:49
699
ช่วยลงโปรแกรมอโครแบทให้ด้วย ไว้อัพข่าวศรีพิบูลขึ้นเน็ตค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถนำข่าวศรีพิบูลประจำวันขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
10/09/2553
ดำเนินการแล้ว
10/09/2553 16:32:45
698
อัพโหลดเว็บไซด์ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ อัพโหลดเว็บไม่ได้ค่ะ สำนักงานสภา
10/09/2553
ดำเนินการแล้ว
14/09/2553 10:37:35
697
เว็บไซต์ psruloan system ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซต์ psruloan system ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
09/09/2553
ดำเนินการแล้ว
10/09/2553 11:05:50
696
notebook เปิดไม่ได้เงียบกริบ เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook เปิดไม่ได้ ชาร์ตไฟเข้าแต่เปิดเครื่องไม่ได้ค่ะ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
08/09/2553
ดำเนินการแล้ว
08/09/2553 10:15:20
695
up load ข้อมุลไม่ได้คะ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าหน้าต่างล๊อกอิน ของการ up load ได้ คะ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่วินโดว์ อาคารพระปกเกล้า ชั้น 1
07/09/2553
ดำเนินการแล้ว
14/09/2553 10:37:27
694
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีส๊ญญาณเสืยง หมายเลข 4205 สาขาฟิสิกส์ ห้อง วท.402
07/09/2553
ดำเนินการแล้ว
28/09/2553 11:20:41
693
web ภายนอกเข้าไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เข้าได้แต่ web มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
05/09/2553 12:37:25
692
แจ้ง เรื่อง IPTV งานธุรการ เนื่องจาก IPTV ในเว็บของมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถคลิ๊กดูทีวี (ใช้งานไม่ได้) ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน...ยังไงเช็คดูระบบด้วยนะครับ แจ้งเพื่อทราบ คมส.
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
08/09/2553 10:36:28
691
สัญญาน Wireless (default)หลุดบ่อยมากจนใช่งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาน Wireless (default)หลุดบ่อยมากจนใช่งานไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
04/09/2553
ดำเนินการแล้ว
08/09/2553 10:40:02
690
สั่งปริ้นงานไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปที่เครื่องปริ้นได้ค่ะ(เครื่องคอมฯ ผอ.กบค.) กองบริหารงานบุคคล
03/09/2553
ดำเนินการแล้ว
03/09/2553 15:16:34
689
i-passport user siriluk มีปัญหาในการ login ใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport i-passport user siriluk มีปัญหาในการ login แล้วหลุด ใช้งานไม่ได้ อีกแล้ว งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
02/09/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 13:20:44
688
เคริ่องค้าง บู้ทนาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เคริ่องค้าง บู้ทนาน งานพัสดุ
31/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 16:07:48
687
anti-virus งานธุรการ รบกวน ลง แอนตี้ไวรัสให้หน่อยค่ะ ห้องธุรการ
31/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 16:11:17
686
การ์แลนด์มีปัญหา , วินโดว์เข้าไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของรองฯพิทักษ์ ไม่สามารถเข้าวินโดว์ได้ และอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 53 ไฟตก ทำให้เครื่องของรองน็อค (ได้แจ้งให้น้องเก้ กองบริการมาเช็คเบื้องต้นแล้ว) ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองฯพิทักษ์)
31/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 16:08:50
685
wireless ไม่แจก IP Address ระบบเครือข่าย เชื่อมต่อ psru-wifi ไม่แจก IP Address ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สำนักวิทยบริการฯ
31/08/2553
ดำเนินการแล้ว
02/09/2553 15:11:09
684
i-passport หลุดบ่อย งานธุรการ user : siriluk หลุดบ่อย ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร เปลี่ยน user ใหม่ดีไม๊ค่ะ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
30/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 14:09:31
683
เว็ปกองพัฒนาเปิดไม่ได้ค่ะ งานธุรการ http://saf.psru.ac.th/ ใช้การไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
28/08/2553
ดำเนินการแล้ว
30/08/2553 08:57:10
682
ไม่สามารถปริ้นงานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งปริ้นงานไม่ได้(เครื่อง ผอ.กบค.) กองบริหารงานบุคคล
28/08/2553
ดำเนินการแล้ว
31/08/2553 10:26:50
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] 95 [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129
หน้า 95/129
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 2572  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 2568  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th