- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2213
ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ ในการเตียมถ่ายทอดสด งานธุรการ ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ ในการเตียมถ่ายทอดสด พี่เบนซ์โสต หอประชุม
11/07/2559
ดำเนินการแล้ว
11/07/2559 13:30:59
2212
หอพักชมพูพันธ์ทิพย์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ งานธุรการ หอพักชมพูพันธ์ทิพย์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ หอพักชมพูพันธ์ทิพ
11/07/2559
ดำเนินการแล้ว
11/07/2559 13:30:00
2211
คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นสีไม่ออก งานอาคารสถานที่และบริการ
11/07/2559
ดำเนินการแล้ว
11/07/2559 09:27:20
2210
ระบบเครือข่าย งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างบ่อยค่ะ สัญญาญอินเทอร์เน็ตช้ามากๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสัญญาณ งานบริหาร
08/07/2559
ดำเนินการแล้ว
25/07/2559 09:21:13
2209
ระบบเครือข่าย งานธุรการ ต้องการให้มาลงโปรแกรมโปรแกรม ACDsee 8jt งานบริหาร
05/07/2559
ดำเนินการแล้ว
16/07/2559 11:50:42
2208
อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอรเน็ตภายในสำนักงานใช้งานไม่ได้จำนวน 1 เครื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
04/07/2559
ดำเนินการแล้ว
06/07/2559 09:11:51
2207
ลง Windows ใหม่ โดนไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์โดนไวรัส จำนวน 2 เครื่อง ลง Window ใหม่ พร้อมลงโปรแกรม Photoshop กองบริหารงานบุคคล
01/07/2559
ดำเนินการแล้ว
06/07/2559 09:13:04
2206
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส windows เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส windows เสีย กองบริหารงานบุคคล
01/07/2559
ดำเนินการแล้ว
16/07/2559 11:50:02
2205
ต่อสาย Lan เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเครือข่าย ต่อสาย Lan เข้าเครื่องถ่ายเอกสารใหม่ กองบริหารงานบุคคล
01/07/2559
ดำเนินการแล้ว
04/07/2559 09:45:04
2204
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด หน้าจอติดแต่ตัวเครื่องเหมือนไฟไม่เข้า ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
01/07/2559
ดำเนินการแล้ว
04/07/2559 09:43:51
2203
ย้ายจุดโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์ย้ายสายโทรศัพท์ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
30/06/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 15:25:40
2202
ขอเพิ่มสาย LAN เพื่อต่อเครื่องถ่าย ระบบเครือข่าย ขอสาย LAN เพื่อต่อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เมตร พร้อมหัวเสียบ กองบริหารงานบุคคล
30/06/2559
ดำเนินการแล้ว
01/07/2559 09:29:34
2201
อินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานใช้ง่ายไม่ได้ 1 เครื่อง สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั่้น 3
30/06/2559
ดำเนินการแล้ว
30/06/2559 13:26:09
2200
รบกวนเดินสายไฟใหม่ค่ะ งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ย้ายสายไฟ/สายโทรศัพท์/ สาย lan เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงานค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
30/06/2559
ดำเนินการแล้ว
30/06/2559 13:27:19
2199
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
30/06/2559
ดำเนินการแล้ว
30/06/2559 13:31:56
2198
อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย ทำงานต่อเนื่องไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย ทำงานต่อเนื่องไม่ได้เลยค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
29/06/2559
ดำเนินการแล้ว
04/07/2559 09:43:20
2197
ลงโปรรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานบริการ ลงโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
28/06/2559
ดำเนินการแล้ว
30/06/2559 10:11:13
2196
ลงโปรรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานบริการ ลงโปรรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
28/06/2559
ดำเนินการแล้ว
30/06/2559 10:11:24
2195
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง งานบริการ เปิดติดๆดับๆ ห้องแนะแนว
28/06/2559
ดำเนินการแล้ว
28/06/2559 16:51:33
2194
สัญญาณโทรศัพท์สายใน หมายเลข 4201 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์สายใน หมายเลข 4201 ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งสายในและสายนอก (อาการเดิมที่เคยแจ้งซ่อมครั้งที่แล้ว) ว 101
27/06/2559
ดำเนินการแล้ว
28/06/2559 09:16:18
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] 93 [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 93/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th