- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1627
สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาการคือ มีสัญญาณแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารในแต่ละงานแต่ละเบอร์โทรได้ ทั้งกองพัฒนานักศึกษา (ทุกเบอร์ ทุกงาน) กองพัฒนานักศึกษา
13/11/2556
ดำเนินการแล้ว
13/11/2556 17:03:05
1626
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9118 ไม่สามารถใช้งานได้ ทดสอบเครื่องโดยนำเครื่อง 9118 ไปต่อกับเบอร์อื่นใช้งานได้ปกติค่ะ พอนำเครื่องอื่นที่ใช้งานได้มาต่อเบอร์ 9118 ใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนสายก็ใช้ไม่ได้ค่ะ กองบริการการศึกษา
12/11/2556
ดำเนินการแล้ว
14/11/2556 11:52:47
1625
โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ สัญญาณไม่มี ห้องพักครูชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
06/11/2556
ดำเนินการแล้ว
20/11/2556 16:10:07
1624
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงWindowsใหม่ค่ะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
04/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/11/2556 11:25:52
1623
ปริ้นงานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ทำงาน ปริ้นไม่ออก กบค
01/11/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 15:49:26
1622
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานไม่ได้ค่ะ เครื่องป่าน งานพัสดุ
30/10/2556
ดำเนินการแล้ว
31/10/2556 15:42:05
1621
แฟกซ์สำนักงานใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่พ่วงกับแฟกซ์ ทำให้ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ งานธุรการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ
30/10/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 13:38:40
1620
ระบบเสียง งานธุรการ ระบบเสียงใช้ไม่ได้ เหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม กบค.
28/10/2556
ดำเนินการแล้ว
29/10/2556 16:14:36
1619
หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นคลื่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นคลื่น งานพัสดุ
21/10/2556
ดำเนินการแล้ว
22/10/2556 10:55:50
1618
โทรศัพท์กใข้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศพัท์ของงานธุรการ เบอร์ภายใน ext.9110และภายนอก 055-267098 ใช้งานไม่ได้ เมื่อโทร.เข้ามีสัญญาณ แต่โทรศัพท์ไม่ดัง กองบริการการศึกษา งานธุรการและสารบรรณ
19/10/2556
ดำเนินการแล้ว
01/11/2556 13:09:58
1617
ระบบเสียง งานธุรการ เป็นเหมือนเดิมที่เคยมาซ่อม ระบบเสียง error. กบค
18/10/2556
ดำเนินการแล้ว
18/10/2556 11:27:16
1616
ประกาศสอบราคาที่ขึ้นเว็บเปิดไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ประกาสสอบราคาประกวดราคาที่นำขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดไฟล์ค่ะ งานพัสดุ
17/10/2556
ดำเนินการแล้ว
24/10/2556 09:03:01
1615
ระบบเสียง งานธุรการ ลำโพงไม่มีเสียง ขึ้นกากบาทที่เป็นรูปลำโพงหน้าจอคอมด้านล่างขวา พอลองเปิด winamp มันขึ้น Bad Direct Sound driver กองบริหารงานบุคคล
16/10/2556
ดำเนินการแล้ว
18/10/2556 09:19:03
1614
คอมพิวเตอร์ตอบสนองช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรมใหม่ งานพัสดุ
15/10/2556
ดำเนินการแล้ว
22/10/2556 10:56:32
1613
โทรศัพท์ภายในและภายนอกไม่มีเสียงเรียกเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 1400 ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ ไม่มีเสียงเรียกเข้า และเบอร์ภายนอกด้วย เบอร์ 055-302860 ไม่มีเสียงเรียกเข้าเช่นกัน ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/10/2556
ดำเนินการแล้ว
25/11/2556 10:56:11
1612
สายแลนเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอสายแลนยาวสัก 5 เมตรค่ะ ขอด่วนนะคะ เพราะ wifi ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ งานพัสดุ
14/10/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:47:17
1611
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ เพิ่มสายต่อพ่วงโทรศัพท์ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
14/10/2556
ดำเนินการแล้ว
16/10/2556 14:32:58
1610
สัญญาณ internet ชอบหลุดเวลาใช้งาน ระบบเครือข่าย ที่แฟลตอาจารย์ (เก่า) ทะเลแก้ว เวลาต่อสายแลนแล้วเน็ตชอบหลุด เกิดอาการคล้ายบางช่วงเน็ตเร็วเป็นปกติ แล้วจะช้าและหน่วงมากสลับกันไป รบกวนตรวจเช็คให้ด้วยค่ะ แฟลตอาจารย์ (เก่า) ทะเลแก้ว
13/10/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:43:35
1609
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ สายโทรศัพท์ของกองบริหารงานบุคคลมีปัญหาค่ะ กองบริหารงานบุคคล
09/10/2556
ดำเนินการแล้ว
10/10/2556 11:10:49
1608
บ้้้้้้้้้้้บานพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไม่ได้ ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไมได้ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับ บ้านพักข้าง ร.ร. สาธิตฯ
09/10/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:39:45
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] 93 [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 93/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th