- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3824 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2014
อับเดทสแกนไวรัส ไม่ได้ งานธุรการ ขอลงโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ งานอาคารสถานที่และบริการ
13/11/2558
ดำเนินการแล้ว
13/11/2558 14:06:03
2013
ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่เนื่องจากเกิดปัญหาในการใช้งาน ห้องงานวินัยและนิติการ
12/11/2558
ดำเนินการแล้ว
20/11/2558 09:26:17
2012
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
12/11/2558
ดำเนินการแล้ว
12/11/2558 13:46:57
2011
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดใช้งานเครื่องไม่ได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
11/11/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 11:06:08
2010
ขอเพิ่มสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ขอเพิ่มสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง และขอลงโปรแกรมเครื่องปริ้น ยี้ห้อ brother รุ่น MFC-74700 ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
10/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/11/2558 11:44:02
2009
แจ้งโทรศัพท์สายภายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน โทรเข้าไม่ได้ค่ะ ไม่สามารถติดต่อได้ 1302-ห้องสมุด / 1000-สำนักงาน / 1001-สำนักงาน สำนักงานคณะครุศาสตร์
07/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/11/2558 11:51:08
2008
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง CPU เปิดแล้วมีเสียงเตือนดังขึ้น หน้าจอคอมไม่ติด ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/11/2558
ดำเนินการแล้ว
10/11/2558 08:58:13
2007
IP Internet ใช้งานไม่ได้ 1 จุด ระบบเครือข่าย IP Internet ใช้งานไม่ได้ 1 จุด ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
05/11/2558
ดำเนินการแล้ว
12/11/2558 13:47:08
2006
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้รับ ip อาคารศรีพิบูล
03/11/2558
ดำเนินการแล้ว
04/11/2558 08:50:49
2005
เครื่องปรินท์ไม่ทำงานค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินท์เอกสารไม่ได้ค่ะ ห้องรองอธิการบดี ชั้น3 ตึกทีปวิชญ์
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
02/11/2558 09:42:27
2004
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนช่วยลงโปรแกรม Page Maker และโปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF ให้ด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 10:40:41
2003
อินเตอร์เนทใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนทที่หอพักดุษฎีใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 รบกวนซ่อมให้ด้วยนะคะ หอพักดุษฎี
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
12/11/2558 13:47:22
2002
ขอเพิ่มสาย LAN 1 จุด ระบบเครือข่าย ขอเพิ่มสาย LAN 1 จุด (ยาวประมาณ 10 เมตร) กองบริหารงานบุคคล
30/10/2558
ดำเนินการแล้ว
19/11/2558 09:40:47
2001
ปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
28/10/2558
ดำเนินการแล้ว
28/10/2558 13:09:01
2000
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
26/10/2558
ดำเนินการแล้ว
27/10/2558 13:33:38
1999
เช็คระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เช็คระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตห้องพัสดุ ชั้น 3 ห้องพัสดุ ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
26/10/2558
ดำเนินการแล้ว
11/11/2558 14:04:40
1998
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์สั่งพิมพ์ไม่ได้ ขึ้นว่ามองไม่เห็นตลับหมึก งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
24/10/2558
ดำเนินการแล้ว
18/11/2558 10:07:20
1997
สาย Lan ใช้งานไม่ได้ 3 จุดค่ะ ระบบเครือข่าย ขอแจ้งเรื่องสาย Lan ในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ 1 จุดค่ะ และสาย Lan ในห้องพักอาจารย์ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้าใช้งานไม่ได้ 2 จุดค่ะ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารพระปกเกล้า
14/10/2558
ดำเนินการแล้ว
27/10/2558 12:27:00
1996
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หมายเลข 4215,4216 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2559 09:40:00
1995
โทรศัพท์สายใน ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สัญญานโทรศัพท์ (สายใน) ห้องประชาสัมพันธ์เก่า ชั้น 1 ติดบรรไดทางขึ้นใช้งานไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
13/10/2558
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 10:49:07
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] 92 [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 92/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3824  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3814  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th