- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2237
internetใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่ได้รับแจกip เล่นเน็ตไม่ได้ หอพักหลังเก่าส่วนสนามบิน
31/07/2559
ดำเนินการแล้ว
17/08/2559 11:10:31
2236
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
31/07/2559
ดำเนินการแล้ว
24/08/2559 12:42:51
2235
อินเทอร์เน็ตหอพักหลังเก่า(ส่วนสนามบิน)ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตหอพักหลังเก่า(ส่วนสนามบิน)ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้ IP หอพักหลังเก่า ส่วนสนามบิน
31/07/2559
ดำเนินการแล้ว
17/08/2559 11:08:37
2234
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
30/07/2559
ดำเนินการแล้ว
01/08/2559 14:52:09
2233
แจ้งอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ใช้งานได้ งานธุรการ สัญญาณอินเตอร์เน็ตบ้านพัก หลังอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน) ใช้งานไม่ได้โดยได้แจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม จนวันนี้ 30 กรกฎาคม ยังใช้งานไม่ได้เลย...ติดตามแก้ไขให้ด้วยน่ะครับ บ้านพักส่วนสนามบิน
30/07/2559
ดำเนินการแล้ว
31/07/2559 09:49:39
2232
โทรศัพท์ ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ภายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาน เบอร์ 4102 ฝ่ายวิชาการและวิจัย ควท.
29/07/2559
ดำเนินการแล้ว
09/08/2559 10:52:40
2231
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9631 จากห้องนึงมาอีกห้องนึง สำนักงานสภานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
28/07/2559
ดำเนินการแล้ว
05/08/2559 08:56:31
2230
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ มีเสียงรบกวน ไม่มีเสียงDial Tone ไม่สามารถใช้งานโทรเข้า และโทรออกได้ ห้องพักอาจารย์ 4301
28/07/2559
ดำเนินการแล้ว
09/09/2559 09:52:05
2229
เน็ตใช้วงภายในใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตวงในใช้งานไม่ได้ ทำให้เครื่องรับบริการหน้าเคาฑ์เตอร์ไม่สามารถออกใบชำระเงินให้กับผู้ให้บริการได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
27/07/2559
ดำเนินการแล้ว
17/08/2559 11:12:42
2228
โทรศัพท์สายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP เครื่องโทรศัพท์เสียจะเปลี่ยนเครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่สายสัญญาณใช้ไม่ได้ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
27/07/2559
ดำเนินการแล้ว
01/08/2559 15:47:45
2227
คอมพิวเตอร์ไฟล์เสียหาย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไฟล์งานเปลี่ยนไป ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
26/07/2559
ดำเนินการแล้ว
15/08/2559 11:13:27
2226
internet ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้ อาคารแปรรูปฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
25/07/2559
ดำเนินการแล้ว
27/07/2559 14:03:30
2225
จอคอมสั่น ตัวหนังสือเบอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องมา จอสั่น พื้นขาว ตัวหนังสือเบอร์และจากมองไม่ชัด งานพัสดุ
25/07/2559
ดำเนินการแล้ว
13/08/2559 13:32:44
2224
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดึงข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือเปิดใช้งานไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
22/07/2559
ดำเนินการแล้ว
09/08/2559 09:24:09
2223
ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ต้องการให้ล้างข้อมูลและลงโปรแกรมใหม่ค่ะ งานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
22/07/2559
ดำเนินการแล้ว
29/09/2559 08:39:50
2222
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ครับ เบอร์ 4100 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี
21/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 12:53:30
2221
ไม่สามารถใช้สายแลนได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้สายแลนได้ ห้องพัสดุชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
21/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 11:54:32
2220
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ มีเสียงดัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ มีเสียงดังมากค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
21/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 12:59:29
2219
หน้าจอไม่ชัด สั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอไม่ชัด สั่นตลอด ไวรัส งานพัสดุ
16/07/2559
ดำเนินการแล้ว
16/07/2559 11:48:57
2218
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ นื่องจาก ได้แจ้งปัญาโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 แต่ศูนย์ IT ขึ้นสถานะดำเนินการแล้ว แต่ยังใช้งานไม่ได้ เบอร์โทรศัพท์ 4211 ศว.315
16/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 11:43:27
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] 91 [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 91/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th