- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1667
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
11/02/2557
ดำเนินการแล้ว
11/02/2557 15:26:16
1666
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออกรีบมาดเนินการให้ด่วนนะคะ งานธุรการ ปริ้นเอกสารไม่ออก ห้องพยาบาล
30/01/2557
ดำเนินการแล้ว
07/02/2557 09:13:03
1665
ขอเพิ่ม DNS Name เว็บไซต์ ขอ Domain Name SCI.PSRU.AC.TH IP 202.29.80.116 ของ คณะวิทย์ฯ คณะวิทย์ฯ
28/01/2557
ดำเนินการแล้ว
01/02/2557 21:20:58
1664
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
27/01/2557
ดำเนินการแล้ว
28/01/2557 10:32:20
1663
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและ wifiใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
27/01/2557
ดำเนินการแล้ว
29/01/2557 15:30:26
1662
เครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นงานได้ กองบริหารงานบุคคล
24/01/2557
ดำเนินการแล้ว
27/01/2557 10:50:12
1661
อินเตอร็เน็ตใช้งานไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย อินเตอร็เน็ตอาคาร 6 ส่วนวังจันทร์ใช้งานไม่ได้ครับ ไม่ได้หมายเลข IP อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
17/01/2557
ดำเนินการแล้ว
23/01/2557 09:32:03
1660
เครื่องปริ๊นสเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ๊สเตอร์ในห้องพักอาจารย์ ว.206 มีปัญหา เวลาปริ๊สกระดาษออกมาแล้วมีรอยอยุ่บนกระดาษ ว206 ชั้น2 อาคารเวียงแก้ว
17/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 14:01:53
1659
เครื่องปริ้นปริ้นไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ได้ ห้องพยาบาล
15/01/2557
ดำเนินการแล้ว
22/01/2557 10:24:55
1658
หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดจำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพักนักศึกษา
14/01/2557
ดำเนินการแล้ว
16/01/2557 09:26:41
1657
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ (กล่องพ่วงสายโทรศัพท์เสีย) ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 09:32:17
1656
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ (กล่องพ่วงสายโทรศัพท์เสีย) ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
10/01/2557
ดำเนินการแล้ว
20/01/2557 09:32:34
1655
ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักอาจารย์ใข้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เน็ตแถวบ้านพักอาจารย์ (โซนที่หันหน้าบ้านเข้าแปลงมะม่วง) ใช้งานไม่ได้มาเกือบเดือนแล้วค่ะ เคยฝากแจ้งด้วยวาจามาครั้งหนึ่งแล้วค่ะ แต่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ รบกวนทาง IT ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะ (ตอนนี้ต้องเร่งส่งงานค้างมหาวิทยาลัยค่ะ 555) บ้านพักอาจารย์ โซนหันหน้าเข้าแปลงมะม่วง บ้านหลังที่ 4 นับจากสนามเทนนิส
09/01/2557
ดำเนินการแล้ว
23/01/2557 09:32:40
1654
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลช้า ให้ตรวจสอบและลงโปรแกรมใหม่ งานพัสดุ
08/01/2557
ดำเนินการแล้ว
13/01/2557 09:18:19
1653
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ว.207 อาคารเวียงแก้ว ชั้น 2 อาคารเวียงแก้ว
08/01/2557
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:23
1652
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เป้นหน้าจอสีดำและมีข้อความขึ้นว่า DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
07/01/2557
ดำเนินการแล้ว
22/01/2557 10:24:23
1651
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้ว เครื่องรีสตาร์ทเอง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
06/01/2557
ดำเนินการแล้ว
12/01/2557 16:17:25
1650
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งโปรแกรมการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ กองบริหารงานบุคคล
03/01/2557
ดำเนินการแล้ว
03/01/2557 09:20:36
1649
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ต้องรีเซ็ตสัญญาณเพื่อตรวจจับ บางครั้งก็เจอ บางครั้งก็ไม่เจอ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
23/12/2556
ดำเนินการแล้ว
06/01/2557 10:01:01
1648
คอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
18/12/2556
ดำเนินการแล้ว
18/12/2556 15:27:14
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] 91 [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 91/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th