- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2271
หาไฟล์งานในไดร์ไม่เจอ งานบริการ หาไฟล์ในไดร์ไม่เจอคิดว่าโดนไวรัสซ้อนไฟล์ กองบริหารงานบุคคล
06/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 15:20:26
2270
ห้องเรียนไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย -อาคาร MS ห้อง MS401 / MS403 / MS305 และ wifiช้า -อาคารปกเกล้า ป.401 และ wifi ใช้ไม่ได้ -หอประชุม MS สายแลนใช้ไม่ได้ คณะวิทยาการจัดการ
05/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:11:43
2269
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ ระบบโทรศัทท์ภายในสำนักงานหอพัก และหอ1 - 3 ไม่ติด สำนักงานหอพัก
05/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 08:30:09
2268
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
05/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 10:57:25
2267
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์เสีย งานบริการ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ห้องเรียน กอ.307เสีย ใช้งานไม่ได้ ห้องเรียน กอ.307 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
02/09/2559
ดำเนินการแล้ว
15/09/2559 10:45:17
2266
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02/09/2559
ดำเนินการแล้ว
02/09/2559 15:03:49
2265
เสียงไม่ออก และไม่มีอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องเรียน ไม่มีเสียงและเสียงไม่ออก ครับ และไม่มีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ ห้องเรียน กศ 301 อาคารการศึกษาพิเศษ
01/09/2559
ดำเนินการแล้ว
06/10/2559 09:06:25
2264
ปริ้นงานไม่ออก ระบบเครือข่าย ใช้เครื่องปริ้นแชร์ร่วมกันและไม่สามารถปริ้นงานออกได้ กองบริหารงานบุคคล
31/08/2559
ดำเนินการแล้ว
01/09/2559 11:57:18
2263
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์งานธุรการไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
29/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:16:33
2262
อินเทอร์เน็ตหอพักอาจารย์นันทนิเวศใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่หอพักอาจารย์ หอนันทนิเวศ วังจันทร์ไม่สามารถใช้งานได้ และในช่วงที่ใช้งานได้การเข้าถึงทำได้ยาก เน็ตช้ามาก รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ หอพักอาจารย์นันทนิเวศ วังจันทน์
27/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:18:34
2261
internet ในห้องเรียนใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ห้องเรียน ms401 และ ms403 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
26/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:11:22
2260
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จอไม่ติด และไม่สามารถลงโปรแกรมสแกนไวรัสได้ อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 1
25/08/2559
ดำเนินการแล้ว
26/08/2559 12:21:52
2259
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ห้องงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
24/08/2559
ดำเนินการแล้ว
26/08/2559 13:47:42
2258
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ห้องงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
24/08/2559
ดำเนินการแล้ว
26/08/2559 13:47:09
2257
ข้อมูลหาย งานธุรการ ข้อมูลหาย ในคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
24/08/2559
ดำเนินการแล้ว
24/08/2559 12:42:25
2256
กู้ข้อมูลในเอทานอล ฮาร์ดดิส งานบริการ กู้ข้อมูลในเอทานอล ฮาร์ดดิส โดย นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ งานพัสดุ
23/08/2559
ดำเนินการแล้ว
23/08/2559 14:24:36
2255
ขอหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพิ่มเติม ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพิ่มเติม 1 หมายเลข งานเลขานุการผู้บริหาร
23/08/2559
ดำเนินการแล้ว
23/08/2559 11:38:09
2254
ระบบแชร์เครื่องปรินเตอร์ งานธุรการ รบกวนตั้งระบบเครื่องปรินเตอร์ ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
22/08/2559
ดำเนินการแล้ว
23/08/2559 13:53:17
2253
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9631 ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9631 จากห้องประชุมองค์การนักศึกษามายังห้องสภานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
22/08/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 10:01:15
2252
เดินสาย internet เพิ่มจำนวน 2 จุด ระบบเครือข่าย เดินสาย internet เพิ่มจำนวน 2 จุด ณ สำนักงานกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
19/08/2559
ดำเนินการแล้ว
24/08/2559 11:50:10
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] 90 [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 90/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th