- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1583
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ เบอร์ 9606 ห้องแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
27/08/2556
ดำเนินการแล้ว
29/10/2556 08:57:39
1582
การปรับระบบ Live Mail เป็น Office 365 งานธุรการ Microsoft ปรับระบบ Live Mail เป็น Office 365 ตอนที่ มรพส. ให้ Login ผ่าน login.microsoftonline.com พบปัญหาใช้งานไม่ได้ครับ หน้าจอจะขึ้น "...กำลังติดตั้ง Exchange... การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่" แล้วก็นิ่งไปเลย นานมากติดตั้งไม่ได้สักที ตอนนี้ไม่สามารถ login ได้เลย เข้าไปเช็คเมล์ไม่ได้ ไม่ว่าจะหน้า Live Mail เก่า หรือ Office 365 โปรดตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ มรพส.
27/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:13:58
1581
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
23/08/2556
ดำเนินการแล้ว
26/08/2556 09:42:24
1580
เครื่องปริ้นขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นขัดข้อง (Eror) งานคลัง
23/08/2556
ดำเนินการแล้ว
26/08/2556 09:41:45
1579
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด รบกวนช่วยมาดูด่วนด้วยค่ะที่งานออกแบบ ตึกทีปวิชญ์ ชั้น 2 งานออกแบบและวางผัง
19/08/2556
ดำเนินการแล้ว
19/08/2556 09:59:11
1578
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ๑ เครื่อง ใช้ได้เพียงเครื่องเดียว ห้องงานนิติกรรมและสัญญา(ข้างห้องกองบริหารงานบุคคล)
16/08/2556
ดำเนินการแล้ว
16/09/2556 14:24:56
1577
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
15/08/2556
ดำเนินการแล้ว
16/08/2556 17:11:55
1576
network ใช้ไม่ได้บางจุด งานธุรการ ระบบอินเตอร์เน็ตบางจุดใช้ไม่ได้ ปริ้นเตอร์ที่เป็นผ่านแลนไม่ได้ กองบริการการศึกษา
13/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:10:18
1575
network ใช้ไม่ได้บางจุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตบางจุดใช้ไม่ได้ ปริ้นเตอร์ที่เป็นผ่านแลนไม่ได้ กองบริการการศึกษา
13/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:09:23
1574
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานออกแบบและวางผัง ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
13/08/2556
ดำเนินการแล้ว
15/08/2556 11:38:27
1573
ย้ายโต๊ะทำงาน ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายโต๊ะทำงานใหม่ค่ะขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพทย์ภายในใหม่ค่ะ กองบริการการศึกษา
07/08/2556
ดำเนินการแล้ว
29/08/2556 11:50:20
1572
มีเสียงวิทยุแทรกในโทรศัพท์ภายในปลายทางได้ยินไม่ชัด ระบบโทรศัพท์ VOIP มีเสียงวิทยุแทรกในโทรศัพท์ภายในปลายทางได้ยินไม่ชัด อยากให้ช่วยดำเนินการด่วนที่สุดเพราะต้องใช้ติดต่อลูกค้า ขอบคุณค่ะ ศูนย์หนังสือทะเลแก้ว
06/08/2556
ดำเนินการแล้ว
17/09/2556 12:28:52
1571
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย แฟลตเก่าอาจารย์ ทะเลแก้ว ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ขึ้น limited or no connectivity แฟลตเก่าอาจารย์ ทะเลแก้ว
05/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:11:03
1570
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ห้อง คณบดี รองคณบดี ทั้ง 3 ท่าน ห้อง กอ.207 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ที่เหลือทุกหมายเลข โทรศัพท์ มีบริการเสริม (สัญญาณวิทยุ ดังมาก) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
02/08/2556
ดำเนินการแล้ว
30/09/2556 08:56:11
1569
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
26/07/2556
ดำเนินการแล้ว
01/08/2556 19:19:11
1568
อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ของ กองกลาง ที่นำไปลงโปรแกรมให้ใหม่ ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ และขอให้ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ รุ่น HP LaserJet 1300 ให้ด้วยนะค่ะ กองกลาง อาคารทีปวิชญ
26/07/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:53:25
1567
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์สำนักงานเปิดไม่ติด สระว่ายน้ำ
24/07/2556
ดำเนินการแล้ว
01/08/2556 19:19:43
1566
อินเตอร์เน็ต(ยัง)ใช้้งานไม่ได้ (หลังจากการแจ้งปัญหาครั้งที่แล้วไปแล้ว) ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอร์เน็ตยังใช้งานไม่ได้ (หลังจากการแจ้งปัญหาครั้งที่แล้วไปแล้ว) บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ
21/07/2556
ดำเนินการแล้ว
30/07/2556 15:22:09
1565
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ สัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยนะครับ บ้านพักบุคลากรข้างโรงเรียนสาธิตฯ
19/07/2556
ดำเนินการแล้ว
19/07/2556 11:10:44
1564
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 ไม่มีสัญญาณ หอพักนักศึกษาทะเลแ้ก้วนิเวศ 1
18/07/2556
ดำเนินการแล้ว
24/07/2556 11:00:54
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] 90 [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 90/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th