- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3877
ปัญหาสัญญาณสายซ้อนเบอร์โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เมื่อมีสายซ้อนเข้ามา สายสนทนาก่อนหน้าจะถูกตัดไปอัตโนมัติ ทำให้การสนทนาไม่สมบูรณ์ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
20/12/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:29:43
3876
อินเทอร์เน็ต​ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต​ใช้ไม่ได้ งานบัญชีโครงการ​จัดตั้ง​กองคลัง
20/12/2564
ดำเนินการแล้ว
21/12/2564 14:47:15
3875
ขอติดตั้งสายโทรศัพท์ภายใน งานธุรการ ขอติดตั้งสายโทรศัพท์จำนวน 1 จุด กองนโยบายและแผน
19/12/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:34:21
3874
ขอติดตั้งสายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งานจำนวน 2 จุด กองนโยบายและแผน
19/12/2564
ดำเนินการแล้ว
06/01/2565 11:28:09
3873
คีย์ Microsoft office 2016 หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์ Microsoft office 2016 หมดอายุ งานบัญชีโครงการจัดตั้งกองคลัง
17/12/2564
ดำเนินการแล้ว
22/12/2564 09:20:42
3872
เครื่องคอมพิวพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจสอบระบบการเข้าใช้งานของสระว่ายน้ำ (ด่วน) สระว่ายน้ำ
17/12/2564
ดำเนินการแล้ว
07/01/2565 09:43:51
3871
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เนื่องจากเมื่อวานไฟดับ ทำให้สัญญาณขาดหายไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
15/12/2564
ดำเนินการแล้ว
05/01/2565 15:23:01
3870
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ เนื่องจากเมื่อวานไฟดับ ทำให้สัญญาณขาดหายไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานหอพัก
15/12/2564
ดำเนินการแล้ว
05/01/2565 15:40:32
3869
ไม่สามารถปริ้นงานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถพิมพ์งานจาก word ได้ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
13/12/2564
ดำเนินการแล้ว
05/01/2565 15:17:44
3868
อะเแปเตอร์โทรศัพท์ช็อต ระบบโทรศัพท์ VOIP เกิดแสงไฟบริเวณปลั๊กอะแดปเตอร์ สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
09/12/2564
ดำเนินการแล้ว
13/12/2564 08:36:22
3867
ระบบอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ งานธุรการ เกิดแสงไฟขึ้นและอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ สำนักงานอธิการบดี (ออย เลขาฯ)
09/12/2564
ดำเนินการแล้ว
13/12/2564 08:35:54
3866
ลงโปรแกรม photoshop เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม photoshop กองนโยบายและแผน
09/12/2564
ดำเนินการแล้ว
05/01/2565 15:19:46
3865
หน้าจอคอมไ่ม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดแต่หน้าจอคอมไม่ติด ชั้น 2 งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
08/12/2564
ดำเนินการแล้ว
07/01/2565 10:04:00
3864
เครื่องถ่ายเอกสารใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องถ่ายเอกสารใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถปริ้นซ์งานออกมาได้ กองนโยบายและแผน
03/12/2564
ดำเนินการแล้ว
03/12/2564 15:21:53
3863
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส
02/12/2564
ดำเนินการแล้ว
27/12/2564 08:27:35
3862
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่ได้ยินเสียงปลายสาย เหมือนมีเสียงแทรกตลอดเวลา และไม่ขึ้นว่าเบอร์ใครโทรมาค่ะ งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ชั้น 1 ทีปวิชญ์
02/12/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:34:42
3861
Windows 10 เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 เสีย โครงการจัดตั้งกองคลัง
02/12/2564
ดำเนินการแล้ว
09/12/2564 11:01:31
3860
ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะเดินสายโทรศัพท์สายใน กองพัฒานักศึกษา ของหน่วยงาน จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องงานบริหารทั่วไป,ห้องทุนการศึกษา และห้องงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา กองพัฒนานักศึกษา
30/11/2564
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:33:56
3859
คีย์ Microsoft office 2016 หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์ Microsoft office 2016 หมดอายุ งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
29/11/2564
ดำเนินการแล้ว
03/12/2564 11:39:08
3858
โปรแกรมแสกนลายนิ้วมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าโปรแกรมดึงข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือไม่ได้ (พี่โจ๋ได้ดำเนินการแก้ไข้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณคะ) ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ (ฝั่งห้อง กบศ.เก่า)
29/11/2564
ดำเนินการแล้ว
30/11/2564 09:12:02
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 9/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th