- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1603
ขอติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ภายนอกเพิ่มเติม งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ภายนอกของกองบริการการศึกษาว่า ยังมีเบอร์ว่างอีกหรือเปล่า หากมีเบอร์ว่าง ช่วยมาติดตั้งให้ด้วยนะครับ กองบริการการศึกษา
30/09/2556
ดำเนินการแล้ว
04/10/2556 08:45:17
1602
เบอร์ 6000 และ 6505 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ครับ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 6000 และ 6505 โทรออกได้ แต่โทรเข้าไม่ได้ครับ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27/09/2556
ดำเนินการแล้ว
30/09/2556 08:55:59
1601
โปรแกรมติดตั้งมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมติดตั้งมีปัญหา เข้า google ไม่ได้ งานบุคคล2 กองบริหารงานบุคคล
23/09/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 11:27:59
1600
เปิดเครื่องคอมพ์ไม่เข้า windows เครื่องคอมพิวเตอร์ บูทเครื่องหลายรอบแล้วไม่ติดเลยค่ะ หน้าจอดำ งานพัสดุ
20/09/2556
ดำเนินการแล้ว
20/09/2556 09:12:22
1599
ไม่ได้รับ ip เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับเบอร์ ip ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
19/09/2556
ดำเนินการแล้ว
19/09/2556 19:49:57
1598
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นงานไม่ได้ ไม่ขึ้นเครื่องปริ้นให้เลือก ลอง add เครื่องพิมพ์ restart หลายรอบแล้ว ก็ยังไม่ได้ (เครื่องพี่เอ๋ ค่ะ) งานพัสดุ
18/09/2556
ดำเนินการแล้ว
19/09/2556 11:04:02
1597
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช่งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานเครื่องไม่ได้ กองกลาง
18/09/2556
ดำเนินการแล้ว
23/09/2556 08:52:05
1596
โทรศัพท์สายใน งานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 3214 สายในประจำห้องอาจารย์ ว.207 ไม่มีสัญญาณค่ะ ว.207 ชั้น 2 อาคารเวียงแก้ว
17/09/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:41:34
1595
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้ไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้ไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
16/09/2556
ดำเนินการแล้ว
19/09/2556 19:51:33
1594
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องธุรการ และห้อง ผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มรพส. ใช้ไม่ได้ ห้องธุรการ ไม่ได้ยินเสียงคนพูด แต่ได้ยินสัญญาณเรียกเข้า ห้องผู้อำนวยการ และห้องการเงิน ใช้ไม่ได้เลย ร.ร.สาธิต มรพส.
16/09/2556
ดำเนินการแล้ว
30/09/2556 13:31:24
1593
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2556
ดำเนินการแล้ว
17/09/2556 11:47:41
1592
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องแนะแนวฯ ใช้ไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
15/09/2556
ดำเนินการแล้ว
28/10/2556 08:50:43
1591
ระบบโทรศัพท์ VOIP งานธุรการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1400 ห้องธุรการ ร.ร.สาธิตฯ ไม่ได้ยินเสียง แต่ปลายทางได้ยิน เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1422 ห้อง ผู้อำนวยการ และห้องการเงิน ร.ร.สาธิตฯ ใช้ไม่ได้เลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12/09/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:41:58
1590
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
09/09/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:52:49
1589
ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
05/09/2556
ดำเนินการแล้ว
15/10/2556 09:48:16
1588
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ งานคลัง
04/09/2556
ดำเนินการแล้ว
07/09/2556 14:24:12
1587
ระงับการให้บริการ งานธุรการ ระบบอินเตอร์เน็ตที่แจ้งไป ขณะนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ กองบริหารงานบุคคล
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:09:50
1586
การใช้อินเตอร์เน็ต งานธุรการ ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับเครื่องพีซี สัญญาณเกิดความล่าช้า กองบริหารงานบุคคล
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
03/09/2556 17:09:36
1585
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
10/09/2556 11:53:01
1584
โทรศัพท์หอพักที่ 2 สัญญาณไม่ค่อยชัด ระบบเครือข่าย โทรศัพท์หอพักที่ 2 สัญญาณไม่ค่อยชัด ระหว่างการสนทนา หอพักทะเลแก้วนิเวศ
29/08/2556
ดำเนินการแล้ว
24/09/2556 13:53:45
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] 89 [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 89/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th