- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2313
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน กองบริหารงานบุคคล 9217, 9223 ใช้งานไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
11/10/2559
ดำเนินการแล้ว
19/10/2559 11:11:28
2312
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 9339 ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
06/10/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 12:47:08
2311
อินเตอร์เน็ตสระว่ายน้ำไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย กล่องสัญญานอินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญานไม่สามารถเชื่อมต่อกันคอมพิวเตอร์ได้ อาคารสระว่ายน้ำ
05/10/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:45:32
2310
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานพัสดุ
05/10/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:46:10
2309
wifi ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 2 ใช้งานไม่ได้ ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ
04/10/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:47:43
2308
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานบริการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ดึงกระดาษ งานตรวจสอบภายใน
04/10/2559
ดำเนินการแล้ว
05/10/2559 22:47:56
2307
สายแลนด์สั้น ระบบเครือข่าย สายแลนด์สั้นเนื่องจากมีการเคลื่นย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
04/10/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:48:23
2306
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด มีไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
04/10/2559
ดำเนินการแล้ว
06/10/2559 09:37:11
2305
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติดเข้าหน้า window ไม่ได้เลยค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
02/10/2559
ดำเนินการแล้ว
18/10/2559 10:25:06
2304
โทรศัพท์สายภายใน 1300 งานธุรการ โทรศัพท์สายภายใน 1300 ไม่มีสัญญาณ ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
28/09/2559
ดำเนินการแล้ว
03/10/2559 09:18:07
2303
อินเตอร์เน็ต อาคารเวียงแก้วใช้ไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ รบกวนช่างมาแก้ไขอินเตอร์เน็ต อาคารเวียงแก้วด้วยค่ะ ใช้ไม่ได้ตั้งแต่วัน ศุกร์ที่ 23 แล้วค่ะ อาคารเวียงแก้ว
27/09/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 16:37:08
2302
ระบบอินเตอร์เน็ต หอประชุม MS 450 ที่นั่งใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย ที่หอประชุม MS เครื่องผู้สอนปกติจะใช้ ais wifi แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการสอนได้ (ais wifi ดับ ไม่มีสัญญาณไฟ) หอประชุม MS 450 ที่นั่ง
27/09/2559
ดำเนินการแล้ว
07/10/2559 11:50:40
2301
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวพเตอร์เปิดไม่ได้ วินโดว์ล้มเหลว ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
27/09/2559
ดำเนินการแล้ว
06/10/2559 09:06:44
2300
ขอความอนุเคราะห์ต่อสายแลน และสายโทรศัพท์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ต่อสายแลน และสายโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
26/09/2559
ดำเนินการแล้ว
03/10/2559 10:48:33
2299
รบกวนเดินสายแลนให้ใหม่ค่ะ ระบบเครือข่าย ย้ายโต๊ะทำงานใหม่ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
26/09/2559
ดำเนินการแล้ว
28/09/2559 10:16:11
2298
อินเทอร์เน็ตมีปัญหาค่ะ เปิดเข้าใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเปิดใช้งานได้ (เน็ตหลุด) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
26/09/2559
ดำเนินการแล้ว
28/09/2559 08:22:59
2297
เดินสายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เดินสายอินเตอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรมใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
24/09/2559
ดำเนินการแล้ว
25/09/2559 09:46:34
2296
ลงโปรแกรมไมโครซอฟและติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์และเดินสาย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
24/09/2559
ดำเนินการแล้ว
25/09/2559 09:45:55
2295
โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ดมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด มีปัญหา ห้องสวัสดิการ
24/09/2559
ดำเนินการแล้ว
24/09/2559 15:05:16
2294
ไม่สามารถปรินงานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปรินท์งานได้ กองมาตรฐานวิชาการฯ
22/09/2559
ดำเนินการแล้ว
23/09/2559 16:31:00
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 88/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th