- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1727
โทรศัพท์สายนอกไม่มีสัญญาณค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เครื่องที่ใช้รับส่ง FAX ไม่มีสัญญาณค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร
24/06/2557
ดำเนินการแล้ว
30/06/2557 11:59:28
1726
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
23/06/2557
ดำเนินการแล้ว
27/06/2557 15:52:07
1725
ไม่สามารถแชร์เครื่อง Print ได้ งานธุรการ แชร์เครื่องพริ้นให้สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
23/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 13:00:50
1724
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
18/06/2557
ดำเนินการแล้ว
20/06/2557 16:05:41
1723
โทรศัพท์สายในติดต่อไม่ได้ค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ ระบบเครือข่าย โทรศัพท์สายในติดต่อไม่ได้ค่ะ โทรเข้าโทรออกไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 10:23:03
1722
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 2 3 ใช้งานไม่ได้ โครงการบริการหอพักนักศึกษา
17/06/2557
ดำเนินการแล้ว
18/07/2557 08:44:50
1721
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ไฟไม่เข้า ปริ้นไม่ได้ งานคลัง กองกลาง
17/06/2557
ดำเนินการแล้ว
19/06/2557 11:50:01
1720
ระบบ Internet ระบบเครือข่าย อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม่สามารถใช้ PSRU WiFi ได้ ไม่มีสัญญาณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
16/06/2557
ดำเนินการแล้ว
17/06/2557 15:56:47
1719
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 โซนบี อาคารทีปวิชญ์
16/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 10:22:34
1718
โทรศัพท์ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ตามที่ห้องปฏิบัติการฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แจ้งเรื่องโทรศัพท์ภายในสาขาวิชาฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่ ปี 2556 ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางสาขาวิชาฯ มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก จึงขอความอนุเคราะห์ ทีมงานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อาคารพระปกเกล้า ชั้น 4 ห้องป.403
13/06/2557
ดำเนินการแล้ว
28/10/2557 09:13:48
1717
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนตรวจสอบและแก้ไขด้วยนะครับ บ้านพักบุคลากรข้างโรงเรียนสาธิตฯ
13/06/2557
ดำเนินการแล้ว
15/07/2557 14:32:17
1716
เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ระบบเครือข่าย add เครื่องปริ้นแล้ว แต่ไม่สามารถปริ้นได้ กองบริหารงานบุคคล
09/06/2557
ดำเนินการแล้ว
10/06/2557 11:29:22
1715
เดินสายโทรศัพท์ เบอร์ 9605 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากย้ายที่ทำงาน ห้องธุรการกองพัฒนานักศึกษา
08/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 13:50:21
1714
ขอความอนุเคราะห์เดินสายเน็ต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เดินสายอินเตอร์เน็ตให้กับงานธุรการชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษาเนื่องจากมีการย้ายที่ทำงานเกิดขึ้น งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา
07/06/2557
ดำเนินการแล้ว
17/06/2557 15:57:46
1713
โทรศัพท์หมายเลข 3100 (ห้องคณบดี ควจ.) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 3100 (ห้องคณบดี ควจ.) ขึ้น check phone line ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
07/06/2557
ดำเนินการแล้ว
13/06/2557 16:15:34
1712
คอมฯ มีเสียงดังมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เวลาใช้งานมีเสียงดังมาก และบางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้(มายกไปได้เลยค่ะ) กองบริหารงานบุคคล
05/06/2557
ดำเนินการแล้ว
23/06/2557 10:23:22
1711
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาใช้ไม่ได้หลายเครื่อง 7210 7200 7229 สถาบันวิจัยและพัฒนา
26/05/2557
ดำเนินการแล้ว
04/06/2557 14:12:27
1710
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ระบบเครือข่าย รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi เนื่องจากวันจันทร์ที่ 26 จะมีการประชุมนักศึกษากยศ.เวลา 08.30-16.30 น.ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ จะต้องใช้ internet ค่ะ หอประประชุมศรีวชิรโชติ
24/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:17:52
1709
ใช้รหัส ipassport ไม่ได้ ระบบ iPassport เวลาlog in ไม่สามารถเข้ารหัส ipassport ได้ เมื่อทำการเคลียร์ระบบก้อยังไม่สามารถ log in ได้ เลขบัตรประชาชน 1650800001578 น.ส.กฤษณา บุญมัติ งานพัสดุ
21/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:10:51
1708
ใช้รหัส ipassport ไม่ได้ ระบบ iPassport เวลาlog in ไม่สามารถเข้ารหัส ipassport ได้ เมื่อทำการเคลียร์ระบบก้อยังไม่สามารถ log in ได้ เลขบัตรประชาชน 1650800001578 น.ส.กฤษณา บุญมัติ งานพัสดุ
21/05/2557
ดำเนินการแล้ว
26/05/2557 09:10:14
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 88/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th