- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 2896 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1185
ขอความอนุเคราะห์ลงระบบออฟฟิส 2003 งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงระบบออฟฟิส 2003 ระบบ GFMIS โปรแกรม บส.01 เปิดออกมาข้อมูลไม่ขึ้นมีแต่แบบฟอร์ม ปรึกษา อ.วิรัช งอกงามแล้ว ท่านบอกให้ใส่ออฟฟิส 2003 โดยให้แบบออฟฟิส 2007 คงอยู่เหมือนเดิม ไม่ต้องเอาออก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
08/03/2555
ดำเนินการแล้ว
08/03/2555 16:31:43
1184
ติดตั้งระบบใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องซื้อมาใหม่ ต้องการให้ติดตั้งWindowsพร้อมโปรแกรมใหม่ UBI
06/03/2555
ดำเนินการแล้ว
08/03/2555 13:19:34
1183
คอมช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรมไม่ได้ ศูนย์หนังสือ
06/03/2555
ดำเนินการแล้ว
08/03/2555 13:15:51
1182
เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
05/03/2555
ดำเนินการแล้ว
09/03/2555 14:14:47
1181
โปรแกรมหน้าจอหาย เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หายไป ไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ ห้องงานทุนการศึกษา
02/03/2555
ดำเนินการแล้ว
02/03/2555 18:34:29
1180
สัญญาณเน็ตไม่ดี ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สระว่ายน้ำ
01/03/2555
ดำเนินการแล้ว
14/03/2555 14:43:23
1179
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมให้ใหม่ งานเลขานุการผู้บริหาร
01/03/2555
ดำเนินการแล้ว
01/03/2555 16:00:24
1178
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 9233 ห้องสำนักงานสภา ใช้ไม่ได้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทิปวิชญ์
28/02/2555
ดำเนินการแล้ว
29/02/2555 13:44:43
1177
เครื่องเสีย ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง(คุณนุสรา บ้านใหม่) ติดไวรัส กองบริการการศึกษา
22/02/2555
ดำเนินการแล้ว
23/02/2555 14:30:39
1176
คอมฯมีปัญหา ค้างบ่อย งานธุรการ เปิดงาน save งานจะนานและค้าง ห้องคูปอง
18/02/2555
ดำเนินการแล้ว
20/02/2555 15:42:54
1175
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
14/02/2555
ดำเนินการแล้ว
20/02/2555 15:42:42
1174
สัญญาณ wifi หลุดทุกครึ่งชั่วโมง ระบบเครือข่าย สัญญาณ wifi psru หลุดทุกครึ่งชั่วโมง การใช้งานไม่ต่อเนื่อง ตรวจสอบให้ด้วยครับ สำนักวิทยบริการฯ
08/02/2555
ดำเนินการแล้ว
20/02/2555 15:49:51
1173
โทรศัพท์ภายในสลับ หมายเลขครับ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในสลับ หมายเลขครับ หน่วยงานภายนอกไม่สามารถ ติดต่อเข้าสถาบันวิจัยได้ หมายเลขของผู้บริหารใช้งานไม่ได้ ทำให้มีปัญหามากกว่าเดิม อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
07/02/2555
ดำเนินการแล้ว
08/05/2555 15:47:21
1172
ลำโพไม่ดัง งานธุรการ ไฟเข้าแต่ไม่มีเสียง หัองพยาบาล
07/02/2555
ดำเนินการแล้ว
10/02/2555 00:53:15
1171
ไดร์ C เต็ม งานธุรการ Rollback Rx ขึ้นตลอด และไดร์ C เต็ม งานพัสดุ
07/02/2555
ดำเนินการแล้ว
10/02/2555 00:53:48
1170
ไวรัสMSN เครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสMSN ประชาสัมพันธ์
06/02/2555
ดำเนินการแล้ว
06/02/2555 17:34:17
1169
โทรศัพท์ 9801 ใช้งานไม่ได้ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์ 9801 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
06/02/2555
ดำเนินการแล้ว
13/02/2555 14:27:55
1168
ความเร็ว internet ระบบเครือข่าย สัญญาณ internet บ้านพัก ช้ามาก ๆ ครับ ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า แก้ไขแล้วใช่หรือเปล่าครับ บ้านพักทะเลแก้ว
03/02/2555
ดำเนินการแล้ว
07/02/2555 09:31:33
1167
wifi อาคารกฤษณา อาคารสารภี ออกเน็ตไม่ได้ งานธุรการ wifi อาคารสารภี กฤษณา ไม่สามารถออกเน็ตได้ อาคารสารภี กฤษณา
03/02/2555
ดำเนินการแล้ว
20/02/2555 15:50:24
1166
wifi อาคารกฤษณา อาคารสารภี ออกเน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi อาคารสารภี กฤษณา ไม่สามารถออกเน็ตได้ อาคารสารภี กฤษณา
03/02/2555
ดำเนินการแล้ว
07/02/2555 09:26:49
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] 87 [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145
หน้า 87/145
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 2896  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 23  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 2873  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th