- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1643
โทรศัพท์ภายนอก เบอร์ 055-267102 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากโทรศัพท์ เบอร์ 0-5526-7103 ใช้งานไม่ได้ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ ไอที มาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:33
1642
โทรศัพท์ภายใน สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากในห้อง สนง.คณะ มีห้องทำงานจำนวน 5 ห้อง และยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณ โทรศัพท์ จำนวน 4 ห้อง ขอความอนุเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาดำเนินการต่อสัญญาณโทรศัพท์ให้ด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
10/02/2557 09:59:43
1641
ปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นไม่ได้ค่ะเนื่องจากใช้ระบบปริ้นแชร์ งานตรวจสอบภายใน
12/12/2556
ดำเนินการแล้ว
13/12/2556 12:48:49
1640
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07/12/2556
ดำเนินการแล้ว
11/12/2556 08:45:59
1639
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในโดนหนูกัดสายใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
06/12/2556
ดำเนินการแล้ว
24/12/2556 14:29:58
1638
โทรศัพท์ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ภายใน สัญญาณไม่ชัดเจน 7225 เบอร์ 7200 ไม่สัญญาณเลยใช้งานไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศรีพิบูล
29/11/2556
ดำเนินการแล้ว
17/12/2556 10:19:45
1637
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รัน เปิดเครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รันโปรแกรม เปิดเครื่องเพื่อทำงานไม่ได้ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
29/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 14:36:53
1636
โทรศัพท์สายนอกเสีย เบอร์ 055-267059 งานธุรการ ภายนอกโทรเข้าแล้วไม่ได้ยินเสียง งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
28/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 10:02:31
1635
โทรศัพท์เบอร์ภายในไม่มีสัญญาณจ้า งานธุรการ สายใน เบอร์ 9115 ไม่มีสัญญาณจ้า กองบริการการศึกษา (เครื่องตรงพี่ขวัญ)
25/11/2556
ดำเนินการแล้ว
26/11/2556 10:55:47
1634
เครืองปริ้นเตอร์ งานบริการ ติดตั้งเครื่องแล้วมองไม่เห็นเครื่องปริ้นเตอร์(เครื่องพี่นิ่ม)ด่วนค่ะ งานการเงิน
25/11/2556
ดำเนินการแล้ว
25/11/2556 12:13:49
1633
โทรศัพท์ไม่มีเสียงเรียกเข้า ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สำนักวิทยบริการฯ เบอร์ 055-216386 โทรเข้ามีสัญญาณ แต่โทรศัพท์ไม่ดัง (มีแต่คน บออกว่าโทรไปไม่มีคนรับสาย) งานธุรการ สำนักวิทยบริการฯ
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/12/2556 10:02:20
1632
ไฟล์ Ms office 2010 เปิดไม่ได้ งานธุรการ ไฟล์ Ms office 2010 เปิดไม่ได้ อยากให้มาลง ให้ใหม่ค่ะ ขอลง Ms office 2007 ด้วยค่ะ งานพัสดุ
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
21/11/2556 15:49:31
1631
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
21/11/2556
ดำเนินการแล้ว
21/11/2556 11:30:48
1630
โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ ห้องพักครู ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
20/11/2556
ดำเนินการแล้ว
17/12/2556 10:19:19
1629
wifi ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi สำนักงานหอพักและหอพัก1-3ใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักและหอพัก1-3
19/11/2556
ดำเนินการแล้ว
12/12/2556 14:48:17
1628
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/11/2556
ดำเนินการแล้ว
18/11/2556 16:33:57
1627
สัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาการคือ มีสัญญาณแต่ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารในแต่ละงานแต่ละเบอร์โทรได้ ทั้งกองพัฒนานักศึกษา (ทุกเบอร์ ทุกงาน) กองพัฒนานักศึกษา
13/11/2556
ดำเนินการแล้ว
13/11/2556 17:03:05
1626
โทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9118 ไม่สามารถใช้งานได้ ทดสอบเครื่องโดยนำเครื่อง 9118 ไปต่อกับเบอร์อื่นใช้งานได้ปกติค่ะ พอนำเครื่องอื่นที่ใช้งานได้มาต่อเบอร์ 9118 ใช้งานไม่ได้ ลองเปลี่ยนสายก็ใช้ไม่ได้ค่ะ กองบริการการศึกษา
12/11/2556
ดำเนินการแล้ว
14/11/2556 11:52:47
1625
โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1301 เสีย งานธุรการ สัญญาณไม่มี ห้องพักครูชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
06/11/2556
ดำเนินการแล้ว
20/11/2556 16:10:07
1624
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงWindowsใหม่ค่ะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
04/11/2556
ดำเนินการแล้ว
06/11/2556 11:25:52
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] 87 [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 87/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th