- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3965 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2255
ขอหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพิ่มเติม ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพิ่มเติม 1 หมายเลข งานเลขานุการผู้บริหาร
23/08/2559
ดำเนินการแล้ว
23/08/2559 11:38:09
2254
ระบบแชร์เครื่องปรินเตอร์ งานธุรการ รบกวนตั้งระบบเครื่องปรินเตอร์ ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
22/08/2559
ดำเนินการแล้ว
23/08/2559 13:53:17
2253
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9631 ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9631 จากห้องประชุมองค์การนักศึกษามายังห้องสภานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
22/08/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 10:01:15
2252
เดินสาย internet เพิ่มจำนวน 2 จุด ระบบเครือข่าย เดินสาย internet เพิ่มจำนวน 2 จุด ณ สำนักงานกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
19/08/2559
ดำเนินการแล้ว
24/08/2559 11:50:10
2251
Internet ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตค่ะ ฉ 602
18/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 16:30:23
2250
เว็บคณะครุศาตร์โหลดช้า เว็บไซต์ เว็บคณะครุศาตร์โหลดช้ามากครับ คณะครุศาสตร์
16/08/2559
ดำเนินการแล้ว
18/08/2559 16:33:24
2249
ใช้งานอินเตอร์เน็ต wi-fi ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ต wi-fi ไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 12/8/2559 จนถึงปัจจุบัน งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
16/08/2559
ดำเนินการแล้ว
17/08/2559 11:21:19
2248
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ขึ้นที่หน้าจอว่า "Drive O not found" ห้องพักอาจารย์ชนัญชิดา ศิริเอก ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
11/08/2559
ดำเนินการแล้ว
18/08/2559 11:08:54
2247
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 1411 ห้อง ผอ.ร.ร.สาธิตฯ และ 1422 ห้องการเงิน ร.ร.สาธิตฯ โทรไม่ได้ ห้อง ผอ.ร.ร.สาธิตฯ และห้องการเงิน ร.ร.สาธิตฯ
10/08/2559
ดำเนินการแล้ว
15/08/2559 09:31:55
2246
ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมมีปัญหาเรื่องไวรัส งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
09/08/2559
ดำเนินการแล้ว
05/09/2559 11:28:47
2245
ต่อสายแลน ระบบเครือข่าย รบกวนต่อสายแลนให้ด้วยค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
09/08/2559
ดำเนินการแล้ว
09/08/2559 12:49:35
2244
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (ซีพียู) เปิดไม่ติดค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
09/08/2559
ดำเนินการแล้ว
18/08/2559 10:48:17
2243
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
08/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/08/2559 15:10:30
2242
ลงโปรแกรม PDF เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากโปรแกรม PDF มีปัญหาไม่สามารถแปลงไฟส์และอ่านไฟส์ได้ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
08/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/08/2559 15:07:11
2241
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณต้องการเดินสายใหม่ งานธุรการ เบอร์โทร 4100,4102 ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณต้องการเดินสายใหม่ ควท
08/08/2559
ดำเนินการแล้ว
09/09/2559 08:51:03
2240
ขอสัญญาฯโทรศัพท์ งานธุรการ ขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่ม 1 เบอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
04/08/2559
ดำเนินการแล้ว
13/08/2559 10:49:36
2239
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องของ ผอ.กองกลาง ใช้งานไม่ได้ กองกลาง
03/08/2559
ดำเนินการแล้ว
05/08/2559 08:31:02
2238
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ งานธุรการ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รายวันเข้ามาใหม่รบกวนเจ้าหน้าที่ไอทีดูระบบอินเตอร์เน็ต กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
02/08/2559
ดำเนินการแล้ว
13/08/2559 10:50:45
2237
internetใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่ได้รับแจกip เล่นเน็ตไม่ได้ หอพักหลังเก่าส่วนสนามบิน
31/07/2559
ดำเนินการแล้ว
17/08/2559 11:10:31
2236
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
31/07/2559
ดำเนินการแล้ว
24/08/2559 12:42:51
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] 87 [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 87/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3965  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3946  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th