- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2351
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
08/11/2559
ดำเนินการแล้ว
28/11/2559 10:27:57
2350
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตที่โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชากรและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ใช้งานไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 พ.ย.59 จนถึงวันนี้ รบกวนมาตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยนะครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
08/11/2559
ดำเนินการแล้ว
10/11/2559 19:38:09
2349
แชร์ระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานธุรการ งานธุรการ แชร์ระบบคอมภายในหน่วยงานธุรการ ฯ หน่วยธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
08/11/2559
ดำเนินการแล้ว
17/11/2559 10:19:31
2348
ไมโครโฟนมีปัญหา ระบบเครือข่าย ไมโครโฟนห้องเรียนเสียงไม่ออก ตึก ฉ ห้อง 201
07/11/2559
ดำเนินการแล้ว
08/11/2559 10:40:18
2347
แจ้งระบบโทรศัพท์สายใน สำนักงานคณะครุศาสตร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายใน ในสำนักงานคณะครุศาสตร์ มีสัญญาณเสียง แต่ไม่ได้ยินเสียงปลายสายที่โทรเข้ามาได้ สำนักงานคณะครุศาสตร์
07/11/2559
ดำเนินการแล้ว
08/11/2559 10:39:58
2346
ลงโปรแกรมคอมใหม่ และเดินสายติดตั้งคอมใหม่ค่ะ งานธุรการ ลงโปรแกรมคอมใหม่ และเดินสายติดตั้งคอม งานเลขานุการผู้บริหาร
07/11/2559
ดำเนินการแล้ว
08/11/2559 10:40:14
2345
อินเทอร์เน็ต ระบบแลนด์ ห้อง คอมพิวเตอร์ และห้องภาษาอังกฤษ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระบบแลนด์ ห้อง คอมพิวเตอร์ และห้องภาษาอังกฤษ ใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
07/11/2559
ดำเนินการแล้ว
15/12/2559 07:45:55
2344
เครื่องมีปัญหาน่าจะติดไวรัส งานธุรการ เครื่องมีปัญหาติดไวรัส งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
05/11/2559
ดำเนินการแล้ว
17/11/2559 13:11:06
2343
อินเตอร์เน็ตไม่ทำงาน ระบบเครือข่าย แจ้งอินเตอร์เน็ต.ไม่ทำงาน เนื่องจากไฟช่อง Uplink ไม่ติด รบกวนมาแก้ไขด้วยค่ะ อาคารพระปกเกล้า
04/11/2559
ดำเนินการแล้ว
08/11/2559 20:01:39
2342
ขอสายLan เพิ่ม ระบบเครือข่าย ติดตั้งคอมพิวเตอรใหม่ ขอสายแลนเพิ่มค่ะ ธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
04/11/2559
ดำเนินการแล้ว
05/11/2559 15:23:40
2341
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้นหน้าจอดำ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
03/11/2559
ดำเนินการแล้ว
05/11/2559 15:24:39
2340
ลงโปรแกรมและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมคอมใหม่ และเดินสายติดตั้งคอมใหม่ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
03/11/2559
ดำเนินการแล้ว
03/11/2559 12:54:37
2339
การเดินสายสัญญาณพร้อมหมายเลข ระบบโทรศัพท์ VOIP ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้ทำหนังสือ คทก.781/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่องขอความอนุเคราะหืเดินสายสัญญาณพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ณ อาคารพิศิษฐ์ วรอุไรและอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ทางคณะได้รับหนังสือตอบกลับมา ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 พร้อมระบุมอบงานไฟฟ้าและประสานไอที คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
03/11/2559
ดำเนินการแล้ว
27/12/2559 09:41:14
2338
ระบบโทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกและรับสายได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ห้องพักอาจารย์ กอ.207 สัญญาณโทรศัพท์ไม่มี จึงไม่สามารถโทรออกและรับสายได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
03/11/2559
ดำเนินการแล้ว
28/11/2559 10:26:02
2337
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนติดตั้งเครื่องคอมฯ ให้ผู้บริหารใหม่ (ต้องถ่ายโอนข้อมูลด้วยค่ะ) งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
31/10/2559
ดำเนินการแล้ว
03/11/2559 09:05:30
2336
โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้ทั้งภายใน และภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้ทั้งภายใน และภายนอก ห้องรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31/10/2559
ดำเนินการแล้ว
10/11/2559 14:45:49
2335
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องธุรการอาคารการศึกษาพิเศษ เปิดไม่ติด เป็นจอดำ อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 1
31/10/2559
ดำเนินการแล้ว
08/11/2559 10:42:43
2334
โทรศัพท์สำนักงานใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สำนักงานใช้ไม่ได้มา 2 วัน กองกลาง
28/10/2559
ดำเนินการแล้ว
01/11/2559 09:52:03
2333
ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์รวมตึกปกเกล้าใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์รวมตึกปกเกล้าใช้งานไม่ได้ ตึกปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
28/10/2559
ดำเนินการแล้ว
08/11/2559 20:02:11
2332
Adobe Acrobat (PDF) หมดอายุ งานธุรการ เวลาเปิด PDF มันจะบังคับให้ปิด โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
26/10/2559
ดำเนินการแล้ว
06/11/2559 15:33:30
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] 86 [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 86/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th