- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2373
ระบบ Wifi ภายในอาคารไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ระบบ Wifi ภายในอาคารไม่สามารถใช้งานได้ อาคารการศึกษาพิเศษ
25/11/2559
ดำเนินการแล้ว
15/12/2559 07:46:28
2372
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ หน่วยธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
25/11/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 16:40:55
2371
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรฯสายในใช้ไม่ได้ค่ะ เบอร์ 1300 ศูนย์การศึกษาพิเศษชั้น1 อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 1
21/11/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 14:37:35
2370
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์ 4215 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ ใช้ไม่ได้ 4215
21/11/2559
ดำเนินการแล้ว
28/11/2559 10:28:18
2369
เข้าเว็ปกรมสรรพากรไม่ได้ (เชื่อมต่อไม่ได้) ระบบเครือข่าย เข้าเว็ปกรมสรรพากรไม่ได้ เป็นแค่เว็ปเดียว ขึ้นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้ งานบัญชี
21/11/2559
ดำเนินการแล้ว
29/11/2559 12:00:19
2368
ขอติดตั้งโทรศัพท์ ณ อาคารปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทฯ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากอาคารปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ภายใน ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง อาคารปฏิบัติการสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21/11/2559
ดำเนินการแล้ว
07/12/2559 10:28:09
2367
ลงโปรแกรมเคื่องComputer งานธุรการ ลงโปรแกรมเคื่องComputer มีปัญหาการใช้งาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
21/11/2559
ดำเนินการแล้ว
22/11/2559 08:23:46
2366
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์ ห้องธุรการ กองกลาง
19/11/2559
ดำเนินการแล้ว
20/11/2559 09:05:43
2365
ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ (เครื่องงานธุรการโครงการจัดตั้งกองคลัง) โครงการจัดตั้งกองคลัง
18/11/2559
ดำเนินการแล้ว
20/11/2559 09:05:31
2364
เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่องเสียบ USB ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่องเสียบ USB ใช้ไม่ได้ (เครื่องประกันสังคม) โครงการจัดตั้งกองคลัง
18/11/2559
ดำเนินการแล้ว
20/11/2559 09:05:19
2363
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส (เครื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน) โครงการจัดตั้งกองคลัง
18/11/2559
ดำเนินการแล้ว
20/11/2559 09:05:03
2362
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องโครงการจัดตั้งกองคลัง ติดไวรัส (เครื่องทำเงินเดือน) โครงการจัดตั้งกองคลัง
18/11/2559
ดำเนินการแล้ว
20/11/2559 09:04:52
2361
เครื่องคอมพิวเตอร์ รีสตาร์ทเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องกองคลัง รีสตาร์ทเอง โครงการจัดตั้งกองคลัง
18/11/2559
ดำเนินการแล้ว
20/11/2559 09:04:34
2360
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส งานบริการ เวลาใช้งานคอมพิวเตอร์หน้าจอจะขึ้น Microsoft Security Essentials ให้ล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จะเด้งขึ้นมาตลอดเวลา งานตรวจสอบภายใน
17/11/2559
ดำเนินการแล้ว
23/11/2559 09:35:20
2359
เครื่องปริ้นส์ไม่สามารถปริ้นส์ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นส์ไม่สามารถปริ้นส์ได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/11/2559
ดำเนินการแล้ว
17/11/2559 10:18:24
2358
ขอย้ายโทรศัพท์เบอร์ภายใน งานธุรการ เนื่องจากฝ่าย DSS ได้ดำเนินการย้ายห้องฝ่าฯ มาประจำอยู่ชั้น 2 เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ จึงขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1303 มายังชั้น 2 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
16/11/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 16:41:34
2357
เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนสอบถามค่ะ แจ้งงานไฟฟ้ามาดูเครื่องแฟ็กให้ พบว่า ไม่มีสัญญาณมาจากทางองค์การโทรศัพท์ ต้องแจ้งให้ซ่อมยังไงค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
16/11/2559
ดำเนินการแล้ว
17/11/2559 10:37:42
2356
โปรแกรมใช้ไม่ค่อยได้ งานธุรการ ลงโปรแกรมให้ใหม่ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
16/11/2559
ดำเนินการแล้ว
17/11/2559 10:19:11
2355
ควมพิวเตอร์ เข้าใช้ Chrone ได้ งานธุรการ ควมพิวเตอร์ เข้าใช้ Chrone ได้ สำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
14/11/2559
ดำเนินการแล้ว
17/11/2559 10:18:42
2354
คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
10/11/2559
ดำเนินการแล้ว
11/11/2559 19:44:01
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] 85 [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 85/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th