- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2336
โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้ทั้งภายใน และภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้ทั้งภายใน และภายนอก ห้องรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31/10/2559
ดำเนินการแล้ว
10/11/2559 14:45:49
2335
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้องธุรการอาคารการศึกษาพิเศษ เปิดไม่ติด เป็นจอดำ อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 1
31/10/2559
ดำเนินการแล้ว
08/11/2559 10:42:43
2334
โทรศัพท์สำนักงานใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สำนักงานใช้ไม่ได้มา 2 วัน กองกลาง
28/10/2559
ดำเนินการแล้ว
01/11/2559 09:52:03
2333
ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์รวมตึกปกเกล้าใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์รวมตึกปกเกล้าใช้งานไม่ได้ ตึกปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ
28/10/2559
ดำเนินการแล้ว
08/11/2559 20:02:11
2332
Adobe Acrobat (PDF) หมดอายุ งานธุรการ เวลาเปิด PDF มันจะบังคับให้ปิด โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
26/10/2559
ดำเนินการแล้ว
06/11/2559 15:33:30
2331
เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์งานงบประมาณแผ่นดิน เปิดไม่ติด โครงการจัดตั้งกองคลัง
26/10/2559
ดำเนินการแล้ว
03/11/2559 10:30:00
2330
ลงโปรแกรม และลง window เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม และลง window กองนโยบายและแผน
25/10/2559
ดำเนินการแล้ว
29/10/2559 14:11:38
2329
ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ห้องบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ ใช้งานไม่ได้ ชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ
25/10/2559
ดำเนินการแล้ว
15/12/2559 07:46:09
2328
DVD ใช่ไม่ได้ งานธุรการ DVD ใช่ไม่ได้ กองนโยบายและแผน
21/10/2559
ดำเนินการแล้ว
21/10/2559 16:45:27
2327
ปริ้นงานไม่ได้ โปรมแกรมขึ้นข้อความ "ไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์" งานธุรการ ปริ้นงานไม่ได้ โปรมแกรมขึ้นข้อความ "ไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์" จำนวน 2 เครือง งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
21/10/2559
ดำเนินการแล้ว
26/10/2559 12:19:59
2326
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้องงานสวัสดิการ
20/10/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 16:38:35
2325
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมใช้การได้ไม่ กองกลาง
20/10/2559
ดำเนินการแล้ว
20/10/2559 11:00:39
2324
เข้าใช้งานระบบ e-Document ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เข้าเว็บมหาวิทยาลัยแล้วคลิ๊กเข้าไปใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ค่ะ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
20/10/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 16:37:47
2323
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโทรเข้าโทรออกไม่ได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ)
20/10/2559
ดำเนินการแล้ว
01/11/2559 09:51:46
2322
แก้ไขปัญหาสายโทรศัพท์สลับหมายเลข ระบบโทรศัพท์ VOIP แก้ไขปัญหาสายโทรศัพท์สลับหมายเลข และเชื่อมต่อหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติม คณะวิทยาการจัดการ
19/10/2559
ดำเนินการแล้ว
19/10/2559 14:44:30
2321
เปิดแฟลตไดรฟไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดดูแฟลตไดรฟ ได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
18/10/2559
ดำเนินการแล้ว
03/11/2559 10:28:58
2320
ระบบ Wifi ห้องประชุม 450 ที่นั่ง อาคารคณะวิทยาการจัดการ ระบบเครือข่าย ช่วยส่งช่างมาตรวจเช็ค และติดตั้ง ระบบ Wifi (อุปกรณ์เดิมมีอยู่ค่ะ) ห้องประชุม 450 ที่นั่ง อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
27/10/2559 20:38:48
2319
อินเตอร์เน็ต เกิดอาการลูป ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ ระบบเครือข่าย ช่วยแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ต เกิดอาการลูป ในห้องพักอาจารย์ และห้องเรียน ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ ด้วยค่ะ อาคารพระปกเกล้า
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
10/01/2560 18:08:56
2318
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาใช้ไม่ได้ มุมขวาล่างเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลือง โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
19/10/2559 17:40:03
2317
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน 1411 1422 1421 โทรเข้าโทรออกไม่ได้ ไม่มีเสียง ห้อง ผอ.ร.ร.สาธิต ห้องการเงิน และห้องครัว ร.ร.สาธิตฯ
17/10/2559
ดำเนินการแล้ว
19/10/2559 11:11:18
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] 85 [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 85/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th