- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1807
โทรศัพท์ภายในห้องพัฒนาชุมชน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้องพัฒนาชุมชน ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ อาคารมหาวชิราลงกรณ์
06/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 15:12:14
1806
สัญญาณโทรศัพท์ภายนอกใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ภายนอกใช้งานไม่ได้ ทั้งโทรเข้าและรับสาย มีความจำเป็นมากในการทำงาน รบกสนช่วยตรวจสอบทีครับ อาคารร 4 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น1 ห้อง 414 (วังจันทน์)
19/12/2557
ดำเนินการแล้ว
22/12/2557 09:10:10
1805
WIFI ตึกปกเกล้า และคณะวิทยาการจัดการ ระบบเครือข่าย WIFI ตึกปกเกล้า และคณะวิทยาการจัดการ เข้าไม่ได้ค่ะ มีสัญญาณ แต่ต่อไม่ออกค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
17/12/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:56:51
1804
โทรศัพท์ เบอร์ 3000 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 3000 ของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
17/12/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 15:47:51
1803
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ ทั้งคณะใช้งานไม่ได้ ครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
13/12/2557
ดำเนินการแล้ว
15/12/2557 09:11:58
1802
ไม่มีโปรแกรม ออโต้แคด เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มาลงโปรแกรมออโต้แคด(แผ่นที่สำนักงานมี) สำนักงานอธิการบดี งอค (ห้องพี่เป้)
11/12/2557
ดำเนินการแล้ว
15/12/2557 09:55:23
1801
คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตได้ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
08/12/2557
ดำเนินการแล้ว
24/12/2557 10:01:30
1800
สัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เพิ่มสัญญาณโทรศัพท์สำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากบางช่องไม่มีสัญญาณ ห้องผู้บริหารระดับสูง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
01/12/2557
ดำเนินการแล้ว
02/12/2557 12:49:40
1799
สัญญาน wifi ระบบเครือข่าย สัญญาน wifi อาคาร 3 ส่วนวังจันทน์ ไม่สามาถเล่นได้ ส่วนวังจันทน์
30/11/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:54:32
1798
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
27/11/2557 14:21:18
1797
ขอย้่ายเครื่องแฟกส์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอย้ายเครื่องแฟกส์ จากห้องการเงิน มาห้องธุรการ พร้อมเบอร์แฟกส์ โรงเรียนสาธิตฯ
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:42:06
1796
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1421 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ โทรต้นทางได้ ปลายทางไม่ได้ยินสัญญาณเรียกเข้า โรงเรียนสาธิต มรพส.
26/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:41:58
1795
ไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไวรัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้เวลาเปิดใช้งาน ช้าลง งานสภามหาวิทยาลัย
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
25/11/2557 14:44:06
1794
โทรศัพท์ห้อง ศว 301 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ศว 301 ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ ต่อพ่วงกับห้อง ศว 315 เบอร์ 4207 (แต่ห้อง ศว 315 ใช้งานได้ปกติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:41:50
1793
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9631 ใช้งานไม่ได้ และขอเพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพท์อีก 1 เบอร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9631 ห้ององค์การนักศึกษา (ข้างห้องน้ำ) อีก 1 เบอร์ที่ขอเพิ่มจุด คือ ห้องธุรการเก่า ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา ชั้้น 1
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
27/11/2557 12:52:22
1792
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ กองกลาง
24/11/2557
ดำเนินการแล้ว
01/12/2557 10:05:26
1791
ลงโปรแกรมการใช้งาน IE ระบบ E-gP เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลงโปรแกรมการใช้งาน Internet ExplorerIE9 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ E-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
18/11/2557
ดำเนินการแล้ว
19/11/2557 09:29:55
1790
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ 1.) รบกวนช่วยลงโปรแกรม PageMaker ให้ด้วยค่ะ 2.) แปลงไฟล์เป็น PDF ไม่ได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
13/11/2557
ดำเนินการแล้ว
14/11/2557 14:34:16
1789
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
12/11/2557
ดำเนินการแล้ว
14/11/2557 12:29:26
1788
สัญญาอินเตอร์เน็ต(WIFI) ที่ ม.ราชภัฏสว่นสนามบินใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต(WIFI) รับสัญญาณได้ต่ำมาก รบกวนช่วยตรวจสอบระบบให้หน่อยนะครับทั้ง PSRU2, PSRU6 ฯ ใช้ทำงานบริเวณบ้านพักไม่ได้เลยครับผม บ้านพัก ส่วนสนามบิน
09/11/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:53:09
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] 84 [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 84/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th