- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2391
โทรศัพท์ภายในหมายเลข 4 ตัว สนง.คณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 4 ตัว สนง.คณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
20/12/2559
ดำเนินการแล้ว
25/12/2559 13:03:50
2390
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและwifiได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและwifiได้ ในสำนักงานหอพักนักศึกษา และโทรศัพท์สายใน9954 9950 สำนักงานหอพักนักศึกษา
19/12/2559
ดำเนินการแล้ว
26/12/2559 09:43:16
2389
เครื่องไม่สามารถเปิด flashdrive ได้ และเปิดช่อง cd ไม่ได้ งานธุรการ มีไวรัส ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมล้างไวรัส เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลเข้าเครื่องใหม่ กองคลัง
19/12/2559
ดำเนินการแล้ว
22/12/2559 10:53:22
2388
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานอาคารสถานที่และบริการ
19/12/2559
ดำเนินการแล้ว
21/12/2559 10:16:43
2387
คอมพิวเตอร์เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ดับเองพอใช้งานไปได้สักพัก เปิดตลอดครับ หน่วยงานออกแบบและวางผัง
16/12/2559
ดำเนินการแล้ว
21/12/2559 10:17:26
2386
สัญญาณเครื่อง FAX ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณเครื่อง FAX ใช้ไม่ได้ค่ะ เบอร์ 055267058 งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
14/12/2559
ดำเนินการแล้ว
21/12/2559 09:52:10
2385
ระบบการจองรถ มรพส. งานบริการ ในระบบการจองของ มรพส. การรับข้อมูลเข้าจากคีย์บอร์ดกรณี พ.ศ. ที่ผู้ใช้กรอกจะเป็น 2559 แต่การแสดงผลจะเป็น พ.ศ.3012 ซึ่งส่งผลให้ผู้อนุมัติไม่ยอมอนุมัติรถให้ ต้องโทรแจ้งให้ผู้ใช้งานจองรถใหม่ทุกครั้ง และอีกกรณีที่ผู้ขับรถรายใดไม่ว่างจะต้องแสดงผลเป็นคนนั้น และปัญหาที่ผู้ใช้เจออีกคือ จองรถคุณศิริศักดิ์ฯ (รถไม่ว่าง)แต่การแสดงผลหน้าจอกลับปรากฎเป็นชื่อคุณวุฒิภัทรฯ ไม่ว่างแทน ต้องการให้แก้ไขระบบการจองรถใหม่คะ
13/12/2559
ดำเนินการแล้ว
25/05/2560 11:27:42
2384
โทรศัพท์สายใน คณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน คณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ คณะครุศาสตร์
08/12/2559
ดำเนินการแล้ว
14/12/2559 13:11:35
2383
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ห้องการจัดการความรู้ ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
07/12/2559
ดำเนินการแล้ว
26/12/2559 09:43:36
2382
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก งานธุรการ ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก ห้องแนะแนว
06/12/2559
ดำเนินการแล้ว
06/12/2559 12:10:05
2381
ไดร์ซีเต็ม เครื่องช้า เข้าGoogle ไม่สมบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไดร์ซีเต็ม เครื่องช้า เข้าGoogle ไม่สมบูรณ์ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
02/12/2559
ดำเนินการแล้ว
21/12/2559 10:18:06
2380
เดินสายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรมใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสายอินเตอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรม ห้องพัสดุ หลังฝ่ายยานพาหนะ
02/12/2559
ดำเนินการแล้ว
26/12/2559 11:35:24
2379
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP มีสัญญาณ ไดโทนแต่มีสัญญาณรบกวนจนไม่สมารถใช้งานได้ ชั้น 3 อาคาร 4 ห้องพักอาจารย์ สาขาอิเล็กทอนิกส์
01/12/2559
ดำเนินการแล้ว
16/01/2560 08:18:16
2378
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในห้อง ผอ. 1411 และห้องการเงิน 1422 ไม่มีสัญญาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30/11/2559
ดำเนินการแล้ว
14/12/2559 13:11:20
2377
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย สายโทรศัพท์สายในของบัณฑิตวิทยาลัยใช้การไม่ได้ หมายเลข 9701 9701 9704 9713 9707 ค่ะ บัณฑิตวิทยาลัย
30/11/2559
ดำเนินการแล้ว
16/01/2560 08:19:14
2376
ลงโปรแกรม Microsoft ใหม่ เนื่องจากเครื่องติดไวรัส งานธุรการ ต้องการลงโปรแกรม Microsoft Office เนื่องจากไฟล์งานติดไวรัส โครงการจัดตั้งกองคลัง
29/11/2559
ดำเนินการแล้ว
29/11/2559 11:58:31
2375
สายเเลน์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้ ที่เครื่องคอมเป็นการต่อเเบบสายเเลนด์ บัณฑิตวิทยาลัย
28/11/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 16:35:39
2374
ติดตั้งเครื่องปรินท์ใหม่ค่ะ ระบบเครือข่าย ทางร้านขายเครื่องปรินท์แจ้งว่าต้องมีสายแลนด์เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องปรินท์ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
25/11/2559
ดำเนินการแล้ว
29/11/2559 11:59:03
2373
ระบบ Wifi ภายในอาคารไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ระบบ Wifi ภายในอาคารไม่สามารถใช้งานได้ อาคารการศึกษาพิเศษ
25/11/2559
ดำเนินการแล้ว
15/12/2559 07:46:28
2372
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ หน่วยธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
25/11/2559
ดำเนินการแล้ว
02/12/2559 16:40:55
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] 84 [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 84/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th