- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2301
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวพเตอร์เปิดไม่ได้ วินโดว์ล้มเหลว ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
27/09/2559
ดำเนินการแล้ว
06/10/2559 09:06:44
2300
ขอความอนุเคราะห์ต่อสายแลน และสายโทรศัพท์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ต่อสายแลน และสายโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
26/09/2559
ดำเนินการแล้ว
03/10/2559 10:48:33
2299
รบกวนเดินสายแลนให้ใหม่ค่ะ ระบบเครือข่าย ย้ายโต๊ะทำงานใหม่ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
26/09/2559
ดำเนินการแล้ว
28/09/2559 10:16:11
2298
อินเทอร์เน็ตมีปัญหาค่ะ เปิดเข้าใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเปิดใช้งานได้ (เน็ตหลุด) ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
26/09/2559
ดำเนินการแล้ว
28/09/2559 08:22:59
2297
เดินสายอินเตอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรมใหม่ งานธุรการ เดินสายอินเตอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรมใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
24/09/2559
ดำเนินการแล้ว
25/09/2559 09:46:34
2296
ลงโปรแกรมไมโครซอฟและติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์และเดินสาย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
24/09/2559
ดำเนินการแล้ว
25/09/2559 09:45:55
2295
โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ดมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด มีปัญหา ห้องสวัสดิการ
24/09/2559
ดำเนินการแล้ว
24/09/2559 15:05:16
2294
ไม่สามารถปรินงานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปรินท์งานได้ กองมาตรฐานวิชาการฯ
22/09/2559
ดำเนินการแล้ว
23/09/2559 16:31:00
2293
คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เวลาเปิดคอมมาเเล้ว ทุกอย่างสามารถเล่นได้ แต่ยกเว้นอินเตอร์เน็ทเล่นไม่ได้ บางทีเล่นได้เป็นเลา เช่น 08.00-10.00 หลังจากนั้นสัยญาก็หายไป จะเล่นได้อีกที ตอน 13.00 เป็นต้น งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
21/09/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 09:42:03
2292
คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเปิดคอมมาเเล้ว ทุกอย่างสามารถเล่นได้ แต่ยกเว้นอินเตอร์เน็ทเล่นไม่ได้ บางทีเล่นได้เป็นเลา เช่น 08.00-10.00 หลังจากนั้นสัยญาก็หายไป จะเล่นได้อีกที ตอน 13.00 เป็นต้น งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
21/09/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 09:42:32
2291
ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
20/09/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 09:59:53
2290
โทรศัพท์สายใน ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในของกองคลัง (ทั้งห้อง) ไม่สามารถใช้งานได้เลย (แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้นทางโทรศัพท์) ใช้ได้เครื่องเดียว หมายเลข 9121 (โต๊ะคุณสุวพัชร) รบกวนดำเนินการแก้ไขด่วน ขอบคุณค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/09/2559
ดำเนินการแล้ว
21/09/2559 11:01:52
2289
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ทได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ น.ส.ธนัญภรณ์ สอนพูน ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ทได้ ซึ่งจำเป็นต้องเข้าระบบ GFMis ในการปฏิบัติงานประจำวัน ขอความอนุเคราะห์แก้ไขด่วน โครงการจัดตั้งกองคลัง
20/09/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 10:29:52
2288
รบกวนเดินสายแลนให้ใหม่ค่ะ ระบบเครือข่าย ย้ายคอมใหม่ แต่สายมาไม่ถึง รบกวนเดินสายให้ใหม่ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
20/09/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 10:32:13
2287
ลงโปรแกรม Antivirus เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลงโปรแกรม Antivirus ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
19/09/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 11:39:49
2286
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เสียทั้งคณะ ไม่สามารถโทรออก และ โทรเข้าได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16/09/2559
ดำเนินการแล้ว
17/09/2559 10:29:17
2285
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์เสียค่ะ ธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
16/09/2559
ดำเนินการแล้ว
21/09/2559 11:02:05
2284
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานมีปัญหา ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
14/09/2559
ดำเนินการแล้ว
16/09/2559 09:18:36
2283
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมีอาการช้ากว่าเมาส์และการพิมพ์งานในเครื่อง สำนักงานหอพักนักศึกษา
14/09/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 12:02:20
2282
อินเตอร์เน็ตมีปัญหา งานบริการ อินเตอร์เน็ตมีปัญหาขัดข้อง งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
13/09/2559
ดำเนินการแล้ว
22/09/2559 10:33:16
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] 84 [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 84/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th