- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1827
ไม่สามารถเข้าInternet ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าInternet ได้ IT103
06/02/2558
ดำเนินการแล้ว
18/02/2558 09:13:33
1826
เข้าเว๊บไซต์ใดๆไม่ได้เลยคะ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลงวินโดว์ให้ใหม่ด้วยคะ เนื่องจากแก้ไขหลายครั้งแล้วแต่อาการไม่หายขาดคะ (เครื่องของชลธิชานะคะ) กองบริหารงานบุคคล
05/02/2558
ดำเนินการแล้ว
10/02/2558 10:54:44
1825
wifi ที่ห้องงานธุรการ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานwifi ได้ค่ะ psru 118 ห้องงานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
04/02/2558
ดำเนินการแล้ว
05/02/2558 09:13:28
1824
เว็บไซด์ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ค่ะ กองพัฒนานักศึกษา
03/02/2558
ดำเนินการแล้ว
04/02/2558 10:02:54
1823
ตัวสลับจอห้อง 4104 เสีย งานธุรการ ตัวสลับจอห้อง 4104 เสีย 1 port ห้อง 4104 อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29/01/2558
ดำเนินการแล้ว
29/01/2558 14:17:14
1822
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์งานไม่ได้ ห้องตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์
20/01/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2558 10:14:41
1821
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงวินโดว์ใหม่ IT 103
17/01/2558
ดำเนินการแล้ว
20/01/2558 08:56:47
1820
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่ม 1 เลขและเดินสายโทรศัพท์ค่ะ กองคลัง
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
03/02/2558 11:26:12
1819
เครืองพิมพ์ ระบบเครือข่าย แชร์เครื่องปริ้นเตอร์มองไม่เห็น IP กองคลัง
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
18/02/2558 09:14:12
1818
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ งานการเงิน
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2558 10:15:05
1817
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เช็คและฆ่าไวรัส พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในงาน กองนโยบายและแผน
13/01/2558
ดำเนินการแล้ว
21/01/2558 09:36:57
1816
โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 ห้อง ศว 301 และ ศว 315 ยังไม่สามารถใช้งานได้ แต่ทางศูนย์แจ้งสถานะว่าดำเนินการแล้ว ช่วยตรวจเช็คให้ละเอียดด้วยค่ะ เพราะเสียบ่อยมาก ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
09/02/2558 09:25:40
1815
ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP ช่วยมาดูโทรศัพท์ห้องพัก รศ.ดร.สุวารีย์ให้หน่อยค่ะ เสียงไม่ดังค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการชั้น 2
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 08:35:06
1814
โทรศัพท์ภายในห้องสำนักงานคณะมนุษย์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายในใช้งานไม่ได้ ทุกเบอร์ ได้แก่ 2000 2001 2002 2003 อาคารมหาวชิราลงกรณ์
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
12/01/2558 11:03:52
1813
สัญญาณอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ งานการเงิน
12/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 08:46:16
1812
ระบบโทรศัพท์ภายนอกของกองบริหารงานบุคคล ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ภายนอกและคอมพิวเตอร์ของกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
09/01/2558
ดำเนินการแล้ว
13/01/2558 12:57:02
1811
ใช้งาน www.google.com ไม่ได้ครับ งานธุรการ อาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สามารถใช้ www.google.com ในการหาข้อมูลได้ครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/01/2558
ดำเนินการแล้ว
15/01/2558 08:45:32
1810
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน
07/01/2558
ดำเนินการแล้ว
07/01/2558 16:08:21
1809
สายโทรศัพท์ งานธุรการ ต่อสายนอก และระบบอินเตอเน็ตขัดข้อง กบค
07/01/2558
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 10:27:24
1808
ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมเครื่องปริ้น รุ่น MFC-74700 กองกลาง
06/01/2558
ดำเนินการแล้ว
08/01/2558 11:08:22
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] 83 [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 83/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th