- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1847
ไม่สามารถแปลงไฟล์ PDF ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถแปลงไฟล์ข่าวสารศรีพิบูลฯ เป็น PDF เพื่อขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/03/2558
ดำเนินการแล้ว
01/04/2558 09:46:33
1846
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:28
1845
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:50
1844
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:37
1843
วินโดว์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงวินโดว์ค่ะ ธุรการ กองกลาง
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
07/04/2558 13:24:17
1842
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพัก
16/03/2558
ดำเนินการแล้ว
16/03/2558 10:34:41
1841
คอมฯไม่สามารถใช้งานได้ งานบริการ คอมฯไม่สามารถใช้งานได้่ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
16/03/2558
ดำเนินการแล้ว
30/03/2558 09:19:44
1840
สายอินเทอร์เน็ตแฟลตอาจารย์ชั้น 3 ห้องสอง (สีเขียว) ชำรุด งานธุรการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากสายชำรุด แฟลตอาจารย์ประตู 2
15/03/2558
ดำเนินการแล้ว
18/03/2558 09:16:25
1839
อินเตอร์เน็ตแฟลตอาจารย์ประตู2 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สายอินเตอร์เน็ตถูกตัดขาด แฟลตอาจารย์ประตู 2
15/03/2558
ดำเนินการแล้ว
15/03/2558 15:02:27
1838
โทรศัพท์ภานในไม่สามารถโทรออกเบอร์ข้างนอกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องด้วยสาขาคอมพิวเตอร์ ต้องมีการติดต่องานภายนอกมหาวิทยาลัย ระบบสามารถโทรเบอร์ภายในได้ แต่ไม่สามารถโทรเบอร์ภายนอกได้ เช่นเบอร์มือถือ ระบบจะตัดสายทันที หรือเสียงยาวๆ เหมือนสายไม่ว่าง ตึกศูนย์ภาษาชั้น 4 ทั้งชั้น
10/03/2558
ดำเนินการแล้ว
11/03/2558 08:54:31
1837
อินเตอร์เน็ต เล่นไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ต ช้า/เล่นไม่ได้ ไม่สามารถโหลดเอกสารได้เลย กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
06/03/2558
ดำเนินการแล้ว
12/03/2558 13:57:37
1836
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้งานได้ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
27/02/2558
ดำเนินการแล้ว
27/02/2558 15:41:08
1835
ลงวินโดว์ใหม่ งานบริการ เครื่องมีอาการค้างบ่อย ไม่สามารถใ้งานได้ตามปกติ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
27/02/2558
ดำเนินการแล้ว
27/02/2558 15:41:22
1834
ไม่สามารถปริ้นงานได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปริ้นงานได้เลย กองมาตรฐานวิขาการประกันคุณภาพการศึกษา
27/02/2558
ดำเนินการแล้ว
27/02/2558 15:41:59
1833
โดนไวรัส มีโปรแกรมไม่พึงประสงลบออกไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ Baidu จะนำโปรแกรมนี้ออกจากเครื่องไม่ได้ครับ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
26/02/2558
ดำเนินการแล้ว
26/02/2558 14:31:59
1832
คอมฯ ช้า / ต้องการลง window 8 งานธุรการ คอมฯ ทำงานช้าค่ะ เกรงว่าจะเจอไวรัส และตอนนี้คอมฯ ใช้ window 10 ค่ะ แต่ใช้งานไม่ถนัด จึงต้องการเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชั่น window 8 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
24/02/2558
ดำเนินการแล้ว
26/02/2558 15:05:00
1831
เครื่องคอมฯช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมฯเปิดมาจะช้ากว่าปกติ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1
21/02/2558
ดำเนินการแล้ว
26/04/2558 15:05:16
1830
อินเตอร์เนตห้องสมุดเล่นไม่ได้ งานธุรการ รบกวนช่วยมาตรวจสอบระบบอินเตอร์เนตหน่อยครับ ในห้องสมุดเป็นระะบบสาย LAN ใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้มา 2-3 วันแล้วครับ ขอบคุณครับ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร4 วังจันทน์
21/02/2558
ดำเนินการแล้ว
16/03/2558 09:47:41
1829
การเดินสาย LAN ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เดินสายLAN ให้ใหม่ค่ะ เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ชุดยังไม่ได้เดินระบบ LAN งานนิติการ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 2
17/02/2558
ดำเนินการแล้ว
18/02/2558 09:11:36
1828
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย
09/02/2558
ดำเนินการแล้ว
09/02/2558 10:36:08
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] 82 [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 82/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th