- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2437
ups ในห้องเครือข่ายชั้น 1 ร้องตลอดเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์ ups ในห้องเครือข่ายชั้น 1 ร้องตลอดเวลา ครับ ไม่แน่ใจว่ามันต้องขยับสายไหนบ้าง อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
02/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/03/2560 16:02:07
2436
เช็คเมนบอร์ด+ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช็คเมนบอร์ด+ลงวินโดว์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง เก่า ผอ.คะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
28/02/2560
ดำเนินการแล้ว
03/03/2560 09:08:48
2435
เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ งานธุรการ เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ รบกวนแก้ให้หน่อยน่ะค่ะ งานสภาจำเป็นต้องใช้มากค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
26/02/2560
ดำเนินการแล้ว
27/02/2560 10:13:41
2434
เปิดคอมแล้วหน้าจอจะรีสตาร์ทใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมแล้วหน้าจอจะรีสตาร์ทใหม่ทุกครั้ง (แล็ค) งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
21/02/2560
ดำเนินการแล้ว
22/02/2560 15:12:59
2433
โน๊ตบุคใช้งานไม่ได้ งานธุรการ วินโดว์มีปัญหา โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/02/2560
ดำเนินการแล้ว
27/02/2560 12:55:40
2432
ระบบอินเเตอร์เน็ตภายในสำนักงานคณะใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย ระบบอินเเตอร์เน็ตภายในสำนักงานคณะใช้ไม่ได้ครับ คณะวิทยาการจัดการ
16/02/2560
ดำเนินการแล้ว
21/02/2560 14:31:11
2431
เบอร์โทรศัพท์สายใน เบอร์7219 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ บอร์โทรศัพท์สายใน ห้องคลินิกเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้งานไม่ได้ค่ะ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
15/02/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:26:22
2430
นำเอกสารขึ้นเว็บข่าวบุคลากรไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไชต์มหาวิทยาลัยหัวข้อข่าวบุคลากรนำเอกสารขึ้นเว็บไชต์ไม่ได้ค่ะ และเปิดเอกสารในหัวข้อข่าวบุคลากรไม่ได้เช่นกันค่ะ ขึ้นว่า Not Found งานวินัยและนิติการ
10/02/2560
ดำเนินการแล้ว
20/02/2560 09:21:11
2429
เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ งานธุรการ ใช้ไม่ได้มาซักระยะแล้วค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
08/02/2560
ดำเนินการแล้ว
27/02/2560 10:14:09
2428
ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบ TeamViewer ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบดังกล่าวได้ งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
08/02/2560
ดำเนินการแล้ว
03/03/2560 10:33:06
2427
ระบบอินเตอร์เน็ต สำนักงานใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต ในห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
02/02/2560
ดำเนินการแล้ว
14/03/2560 17:06:27
2426
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดับ และรีสตาร์ทเอง กองนโยบายและแผน
01/02/2560
ดำเนินการแล้ว
04/02/2560 17:54:19
2425
เปลี่ยน Harddisk และ ย้าย os งานธุรการ เปลี่ยน Harddisk และ ย้าย os โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
31/01/2560
ดำเนินการแล้ว
01/02/2560 08:49:21
2424
โทรศัพ์หอ 1 ใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพหอ 1 ใช้ไม่ได้ หอพักทะเลแก้วนิเวศ (หอ1)
30/01/2560
ดำเนินการแล้ว
23/02/2560 16:13:45
2423
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
30/01/2560
ดำเนินการแล้ว
24/02/2560 13:25:54
2422
เดินสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ งานธุรการ รบกวนเดินสายอินเตอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์
28/01/2560
ดำเนินการแล้ว
27/02/2560 13:23:51
2421
ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ ใช้ไม่ได้ค่ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26/01/2560
ดำเนินการแล้ว
14/03/2560 17:06:48
2420
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพักติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสทุกเครื่องจำนวน 6 เครื่้อง อาการไม่สามารถเสียบอุปกรณ์แฟลตไดฟ์หรือเครื่องสำรองข้อมูลและอย่างอื่นใดๆได้เลย ไม่สามารถเซฟข้อมูลได้ และพอเซฟแล้วจะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลในอุปกรณ์นั้นๆได้เลย เป็นมาเป็นระยะเวลา 3 เดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
26/01/2560
ดำเนินการแล้ว
02/02/2560 08:46:04
2419
เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใช้เครื่องไม่ได้ครับ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
26/01/2560
ดำเนินการแล้ว
20/02/2560 14:22:25
2418
โทรทัศน์ไม่มีสัญญาณ งานบริการ ไม่สามารถจูนสัญญาณโทรทัศน์ได้ เนื่องจากสัญญาณอ่อน/ไม่มีสัญญาณ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
26/01/2560
ดำเนินการแล้ว
26/01/2560 11:01:21
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
81 [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 81/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th