- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3897
เครื่องCPUดังค่ะ งานธุรการ มีเสียงดังซ่ามา3วันเเล้วค่ะ งานเลขานุการ ชั้น 3 ห้องเลขา
22/02/2565
ดำเนินการแล้ว
22/02/2565 15:36:32
3896
เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่วงนอกสายแลน ระบบเครือข่าย เนื่องจาก ยกคอมพิวเตอร์จากห้องงานประกันมาไว้ที่ห้องแผน จึงรบกวนทาง IT ช่วยติดตั้งระบบสายแลนให้กับเครื่องคอมที่ยกมาใหม่ เพื่อการให้ใช้งานอินเตอร์เนตสายแลนได้และส่งคำสั่งปริ้นไปยังเครื่องปริ้นเตอร์ RICOH ให้สามารถใช้งานได้ กองนโยบายและแผน
19/02/2565
ดำเนินการแล้ว
18/04/2565 11:50:14
3895
AIS WIFI PSRU หน้าห้อง B114-B115 หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3 เสีย ระบบเครือข่าย AIS WIFI PSRU หน้าห้อง B114-B115 หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3 เสีย อาการตัวเครื่องไม่มีไฟสถานะออนไลย์ ไฟที่ตัวเครื่องไม่ติด ทำให้ต้องจับสัญญาณไกลขึ้น สัญญาณออนลง ทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ และหลุดบ่อยมาก หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3
10/02/2565
กำลังดำเนินการ
10/02/2565 08:54:35
3894
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9212-9213 ใช้ไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
08/02/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:25:41
3893
ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมของสำนักงาน ปปท. ได้ งานบริการ งานวินัยและนิติการต้องดำเนินการลงระบบ VPN เพื่อรายงานการทุจริตต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และวัฒกรรม แต่เนื่องจากไม่สามารถลงระบบได้เพราะว่าติดการบล็อกจากท่าน ห้องงานวินัยและนิติกร กองบริหารงานบุคคล
07/02/2565
ดำเนินการแล้ว
17/02/2565 09:47:49
3892
คอมพิวเตอร์ PC เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์ PC สำนักงานหอพักเปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพัก
29/01/2565
ดำเนินการแล้ว
03/02/2565 09:08:25
3891
wifi และโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi สำนักงานหอพักใช้ไม่ได้ เข้าไม่ได้เลยค่ะ โทรศัพท์สายใน หอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้ หอพักนักศึกษา
24/01/2565
กำลังดำเนินการ
28/01/2565 15:37:24
3890
สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ในงานไม่ได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวครั้งต้อไปจะเป็นสายไม่ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 ห้องบริหาร
24/01/2565
กำลังดำเนินการ
24/01/2565 14:41:03
3889
สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ในงานไม่ได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวครั้งต้อไปจะเป็นสายไม่ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 ห้องบริหาร
24/01/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:27:59
3888
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ติดๆดับๆตลอดเวลา ห้องงานเลขานุการชั้น 3
20/01/2565
ดำเนินการแล้ว
20/01/2565 16:53:15
3887
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
18/01/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:26:24
3886
เครื่องคอมไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ เครื่องคอมค้างไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยค่ะ ห้องหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 1
14/01/2565
ดำเนินการแล้ว
26/01/2565 11:19:23
3885
อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ระบบเครือข่าย รบกวนตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์ให้เร่งด่วนครับ เนื่องจากจะต้องดำเนินการกิจกรรมงบยุทธศาสตร์ ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง) อาคารใหม่
12/01/2565
ดำเนินการแล้ว
18/01/2565 09:58:07
3884
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ได้ยินเสียงแทรก ไม่สามารถได้ยินปลายสายได้ งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง
06/01/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:29:35
3883
เปลี่ยนสายแลนด์ ระบบเครือข่าย ย้ายเครื่องจากห้องกองคลัง มางานพัสดุ ระบบแลนด์ใช้ไม่ได้ งานพัสดุ
04/01/2565
ดำเนินการแล้ว
07/01/2565 10:02:59
3882
เครื่องโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ที่ห้องการเงิน โครงการจัดตั้งกองคลังค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
23/12/2564
ดำเนินการแล้ว
23/12/2564 15:17:57
3881
เครื่องโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ที่ห้องการเงิน โครงการจัดตั้งกองคลังค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
23/12/2564
ดำเนินการแล้ว
23/12/2564 15:18:09
3880
เครื่องโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เครื่องโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ พร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ที่ห้องการเงิน โครงการจัดตั้งกองคลังค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
23/12/2564
ดำเนินการแล้ว
23/12/2564 15:19:59
3879
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบอีเมลเข้าข่ายน่าสงสัย เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบอีเมลของหน่วยธุรการฯ เข้าข่ายน่าสงสัย งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
22/12/2564
กำลังดำเนินการ
23/12/2564 15:17:27
3878
โทรศัพท์(สายใน) ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์(สายใน)โครงการจัดตั้งกองคลัง(ห้องการเงิน)ใช้งานไม่ได้ทุกเครื่องค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
21/12/2564
ดำเนินการแล้ว
21/12/2564 14:47:02
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 8/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th