- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2401
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยๆ งานตรวจสอบภายใน
09/01/2560
ดำเนินการแล้ว
10/01/2560 12:50:30
2400
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยๆ งานตรวจสอบภายใน
09/01/2560
ดำเนินการแล้ว
10/01/2560 12:50:12
2399
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยๆ งานตรวจสอบภายใน
09/01/2560
ดำเนินการแล้ว
12/01/2560 08:50:36
2398
IP ไม่ตรงกับเครื่องถ่ายเอกสาร สั่งปริ้นท์ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจาก IP ของมหาวิทยาลัย ไม่ตรงกับ IP เครื่องถ่ายเอกสาร เวลาสั่งปริ้นท์งานไม่ออก (Land ไม่ตรงกัน) เห็นทางเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์ จะแก้ไขอย่างไร ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
27/12/2559
ดำเนินการแล้ว
23/01/2560 13:27:15
2397
ขอความอนุเคราะห์ เช็คคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ชาวต่างชาติ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ เช็คคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
27/12/2559
ดำเนินการแล้ว
23/01/2560 13:29:24
2396
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ต (สายขาด) ระบบเครือข่าย เนื่องจากสายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อระหว่าง อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไปยังอาคารพืชศาสตร์ ขาด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ตดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
26/12/2559
ดำเนินการแล้ว
23/01/2560 13:25:32
2395
โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการหมายเลข 3000 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการหมายเลข 3000 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์หลักในการติดต่องานของคณะวิทยาการจัดการ ใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
26/12/2559
ดำเนินการแล้ว
26/12/2559 16:57:39
2394
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นส์ งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นใหม่ คะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
25/12/2559
ดำเนินการแล้ว
27/12/2559 09:31:37
2393
โทรศัพท์ภายในและภายนอกใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรภายใน เบอร์ 1300 และเบอร์ภายนอก 055-267074 ใช้งานไม่ได้ทั้ง 2 เบอร์เลยค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 1
23/12/2559
ดำเนินการแล้ว
27/12/2559 09:40:26
2392
ขอความอนุเคราะห์ย้ายจุดโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายจุดโทรศัพท์เปลี่ยนไปอีกห้องนึง อาคารพิศิษฐ์ วรอุไร (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
21/12/2559
ดำเนินการแล้ว
24/02/2560 14:15:54
2391
โทรศัพท์ภายในหมายเลข 4 ตัว สนง.คณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 4 ตัว สนง.คณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
20/12/2559
ดำเนินการแล้ว
25/12/2559 13:03:50
2390
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและwifiได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและwifiได้ ในสำนักงานหอพักนักศึกษา และโทรศัพท์สายใน9954 9950 สำนักงานหอพักนักศึกษา
19/12/2559
ดำเนินการแล้ว
26/12/2559 09:43:16
2389
เครื่องไม่สามารถเปิด flashdrive ได้ และเปิดช่อง cd ไม่ได้ งานธุรการ มีไวรัส ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมล้างไวรัส เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลเข้าเครื่องใหม่ กองคลัง
19/12/2559
ดำเนินการแล้ว
22/12/2559 10:53:22
2388
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานอาคารสถานที่และบริการ
19/12/2559
ดำเนินการแล้ว
21/12/2559 10:16:43
2387
คอมพิวเตอร์เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ดับเองพอใช้งานไปได้สักพัก เปิดตลอดครับ หน่วยงานออกแบบและวางผัง
16/12/2559
ดำเนินการแล้ว
21/12/2559 10:17:26
2386
สัญญาณเครื่อง FAX ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณเครื่อง FAX ใช้ไม่ได้ค่ะ เบอร์ 055267058 งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
14/12/2559
ดำเนินการแล้ว
21/12/2559 09:52:10
2385
ระบบการจองรถ มรพส. งานบริการ ในระบบการจองของ มรพส. การรับข้อมูลเข้าจากคีย์บอร์ดกรณี พ.ศ. ที่ผู้ใช้กรอกจะเป็น 2559 แต่การแสดงผลจะเป็น พ.ศ.3012 ซึ่งส่งผลให้ผู้อนุมัติไม่ยอมอนุมัติรถให้ ต้องโทรแจ้งให้ผู้ใช้งานจองรถใหม่ทุกครั้ง และอีกกรณีที่ผู้ขับรถรายใดไม่ว่างจะต้องแสดงผลเป็นคนนั้น และปัญหาที่ผู้ใช้เจออีกคือ จองรถคุณศิริศักดิ์ฯ (รถไม่ว่าง)แต่การแสดงผลหน้าจอกลับปรากฎเป็นชื่อคุณวุฒิภัทรฯ ไม่ว่างแทน ต้องการให้แก้ไขระบบการจองรถใหม่คะ
13/12/2559
ดำเนินการแล้ว
25/05/2560 11:27:42
2384
โทรศัพท์สายใน คณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน คณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ คณะครุศาสตร์
08/12/2559
ดำเนินการแล้ว
14/12/2559 13:11:35
2383
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ห้องการจัดการความรู้ ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล
07/12/2559
ดำเนินการแล้ว
26/12/2559 09:43:36
2382
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก งานธุรการ ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก ห้องแนะแนว
06/12/2559
ดำเนินการแล้ว
06/12/2559 12:10:05
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] 79 [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 79/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th