- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2491
การเชื่อมต่อ WiFi เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องนายกสภาฯ มีปัญหา งานธุรการ ตัวรับสัญญาณ wifi ใช้การไม่ได้ งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
27/04/2560
ดำเนินการแล้ว
27/04/2560 10:52:01
2490
windows หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ windows เครื่องหน้าห้องอธิการบดี หมดอายุ งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
26/04/2560
ดำเนินการแล้ว
27/04/2560 19:06:24
2489
โทรศัพท์หอพักนักศึกษาใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP หอพักนักศึกษา ทั้ง 3 หอ สัญญาณโทรศัพท์ (ระบบ wifi) ใช้ไม่ได้มาประมาณเกือบ 1 อาทิตย์แล้วค่ะ ตึกหอ 1 ใช้ไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน หอ 2 และ 3 ใช้ไม่ได้ประมาณหลัง 2 ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ
26/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/05/2560 10:21:22
2488
เข้าใช้ wifi ในหอดุษฏีโดม มรพส. ส่วนวังจันทน์ ไม่ได้ ระบบเครือข่าย รบกวนช่วยเช็คระบบ Wifi ในหอดุษฎีโดม มรพส. ส่วนวังจันทน์ ซึ่งได้รับการประสานงานจาก นศ. ชาวต่างประเทศ เพราะเข้าใช้ wifi ที่ติดตั้งภายในหอพักไม่ได้ หอดุษฏีโดม มรพส. ส่วนวังจันทน์
25/04/2560
ดำเนินการแล้ว
26/04/2560 15:01:23
2487
สัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญานอินเตอร์เน็ตโรงยิมเก่าข้างคณะเทคโนอุตสาหกรรมใช้งานไม่ได้ โรงยิมเก่าข้างคณะเทคโนอุตสาหกรรม
25/04/2560
ดำเนินการแล้ว
26/04/2560 15:02:18
2486
อินเตอร์เนตเสีย งานธุรการ เข้าใช้งานอินเตอร์เนตไม่ได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 1
24/04/2560
ดำเนินการแล้ว
26/04/2560 15:03:03
2485
การเชื่อมต่อ WiFi เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องนายกสภาฯ มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ !!! ด่วน !!! เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องนายกสภาฯ มองไม่เห็นสัญญาณ wifi มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานครับผม งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
24/04/2560
ดำเนินการแล้ว
24/04/2560 11:03:52
2484
ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน และระบบ internet ระบบโทรศัพท์ VOIP ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ห้อง กอ.204 (เดินสายแล้วยังไม่ได้เข้าหัว) ห้องสโมสรนักศึกษา และอาคารเรือนแพ เดินใหม่ และระบบ internet อาคารเรือนแพ.. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 11:11:03
2483
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลช้า งานธุรการ ปัญหาน่าจะมาจากฮาร์ดดิส กองนโยบายและแผน
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
19/04/2560 13:26:16
2482
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ประมาณ 2-3 วัน ห้องพักอาจารย์จีน ตึกไอที ชั้น 3
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 15:10:32
2481
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ประมาณ 2-3 วัน ห้องพักอาจารย์จีน ตึกไอที ชั้น 3
19/04/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 15:09:57
2480
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้, ไม่มีสัญญาณ, ย้ายจุด ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้, ไม่มีสัญญาณ, ย้ายจุด 1. ผอ. ย้ายไปนั่งห้องคลินิกวิจัย มีสายไม่มีสัญญาณ 2. ห้องรองบริหาร ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 7224 3. ห้องรองบริการวิชาการ ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 7221 4. ห้องฝ่ายวิจัย เพิ่มเบอร์ภายใน อีก 1 เบอร์ มีสายไม่มีสัญญาณ 7200 5. ห้อง km มีสายไม่มีสัญญาณ 6. ห้องประสานงานกำกับดูแล มีสายไม่มีสัญญาณ 7. ห้องสำนักงาน เปลี่ยนจุดเนื่องจากจัดสำนักงานใหม่ อาคารศรีพิบูล
18/04/2560
ดำเนินการแล้ว
25/04/2560 12:29:27
2479
โปรแกรมใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใช้งานที่ศูนย์ไอทีมาลงให้ใช้งาน บางโปรแกรมใช้ไม่ได้ค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
11/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:11
2478
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รีเซ็ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไม่ได้อีก สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
11/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:49
2477
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า จอฟ้ารีสตาร์ทบ่อย กองนโยบายและแผน
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:35
2476
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
07/04/2560 11:09:01
2475
กูไฟล์ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์งานหาย สำนักงานหอพัก
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:57:50
2474
คอมพิวเตอร์สำนักงานมีปัญหา 5 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานล่าช้า และข้อมูลหาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:58:02
2473
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสแกนไวรัสแล้ว คอมไม่ทำงาน ขึ้นหน้าจอสีฟ้า และตัวอักษรเต็มหน้าจอ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
24/04/2560 09:06:51
2472
โน้ตบุ้คมีปัญหาเปิดไฟล์PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อจะทำการดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์PDF. จะขึ้นเกี่ยวกับการลงทะเบียน Internet Download Manager ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:50:38
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] 79 [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 79/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th