- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1908
อินเตอร์เน็ตติดๆ หลุดๆ ค่ะ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตในสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ติดๆ หลุดๆ บ่อยมากเลยค่ะ จะเข้าเช็คข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยได้ ไม่ต่อเนื่องค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
21/06/2558
ดำเนินการแล้ว
23/06/2558 09:48:43
1907
รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9630 ระบบโทรศัพท์ VOIP รบกวนมาย้ายเบอร์โทรศัพท์เบอร์ 9630 จากห้องประชุมองค์การฯ ชั้น 1 (ห้องด้านหน้า) มาไว้ที่ห้องสำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 1(ห้องด้านใน) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานองค์การนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
18/06/2558
ดำเนินการแล้ว
06/07/2558 13:27:59
1906
แชร์เครื่องปริ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนให้มาแชร์เครื่องปริ้นให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ งานตรวจสอบภายใน
17/06/2558
ดำเนินการแล้ว
24/06/2558 10:51:48
1905
คอมฯติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส และได้ติดต่อเจ้าหน้าที่นัดหมายจะมารับเครื่องไปซ่อมให้ในวันที่27มิ.ย.58 กองบริหารงานบุคคล
16/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/06/2558 15:01:45
1904
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เป็นอยู่แค่เครื่องเดียว เครื่องสาวิตรีค่ะ เครื่องอื่นเข้าได้ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 09:56:24
1903
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ เป็นอยู่แค่เครื่องเดียว เครื่องสาวิตรีค่ะ เครื่องอื่นเข้าได้ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 09:54:47
1902
เดินสาย Lan งานบริการ เดินสายแลนเครื่องถ่ายเอกสารเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ กองคลัง
15/06/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 11:40:25
1901
ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งปริ้นเตอร์ กองนโยบายและแผน
12/06/2558
ดำเนินการแล้ว
12/06/2558 11:10:18
1900
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ (งานธุรการ กองนโยบายและแผน) กองนโยบายและแผน
11/06/2558
ดำเนินการแล้ว
12/06/2558 11:10:49
1899
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ปลายทางไม่มีเสียง ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตฯ เบอร์ 1424 ปลายทางไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้า โทรออกไม่ได้ ไม่มีสัญญาณใด ๆ เลย ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตฯ
09/06/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 12:16:53
1898
โทรศัพท์ภายในใช้การได้ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 9807 ที่โรงน้ำ ไม่มีสัญญาณ ปล. งานไฟฟ้าได้ตรวจเช็คแล้วในเบื้องต้น ไฟไม่เข้าตลับสัญญาณ โรงงานน้ำดื่ม
09/06/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 16:12:57
1897
ระบบNetworkมีปัญหา งานธุรการ ระบบNetworkมีปัญหา เชื่อมโยงระหว่างเครื่องไม่ได้ IT103
07/06/2558
ดำเนินการแล้ว
10/06/2558 09:30:28
1896
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในห้องไม่มีสัญญาณ IT103
07/06/2558
ดำเนินการแล้ว
23/06/2558 09:47:55
1895
วินโดเสีย เปิดเครื่องไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ได้ ขึ้นเป็นหน้าจอสีดำ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
31/05/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 10:07:01
1894
เครื่องค้างติดไวรัส งานธุรการ เครื่องค้างติดไวรัส งานพัสดุ
27/05/2558
ดำเนินการแล้ว
18/06/2558 10:07:37
1893
คอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ โปรแกรมการใช้งานมีปัญหา ห้องสวัสดิการ กองกลาง สนอ.
26/05/2558
ดำเนินการแล้ว
10/06/2558 12:03:24
1892
โทรศัพท์ไม่มีเสียงเรียกเข้า หมายเลข 1400 โทรออกได้ รับแจ้งจากหน่วยงานอื่นแจ้งมา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ หมาย 1400 โทรเข้าไม่ได้ และขอเพิ่มหมายเลขภายใน 1 หมายเลข ตามบันทึกข้อความ ขณะนี้กองกลางเดินสายเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
22/05/2558
ดำเนินการแล้ว
02/06/2558 14:24:11
1891
โทศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์เสีย ครีบ งานธุรการ โทศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์เสีย ครีบ ติดต่อ อ.มณฑล ครับ 0834880078 ห้องพักอาจารย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 ห้อง
20/05/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 16:12:44
1890
โทศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์เสีย ครีบ ระบบเครือข่าย โทศัพท์ภายในและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพักอาจารย์เสีย ครีบ ติดต่อ อ.มณฑล ครับ 0834880078 ห้องพักอาจารย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 ห้อง
20/05/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 16:12:30
1889
แจ้งโทรศัพท์สายในเสียค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งโทรศัพท์สายในหมายเลข 4208 ห้องศว.410 และ 4228 ห้องศว.413 ใช้ไม่ได้ค่ะ อาคารวิทยสโมสร ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/05/2558
ดำเนินการแล้ว
25/05/2558 08:58:36
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] 79 [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 79/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th