- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2456
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ไม่ติด ห้องงานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
14/03/2560
ดำเนินการแล้ว
14/03/2560 09:19:15
2455
โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอก 055-267104,055267106 ใช้งานไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 11:24:46
2454
โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศ้พท์สายในใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาน เบอร์ 4001 และ 4000 ห้องสำนักงานคณบดี
12/03/2560
ดำเนินการแล้ว
13/03/2560 12:39:20
2453
โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศ้พท์สายในใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาน เบอร์ 4001 และ 4000 ห้องสำนักงานคณบดี
12/03/2560
ดำเนินการแล้ว
13/03/2560 12:39:09
2452
โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศ้พท์สายในใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาน เบอร์ 4001 และ 4000 ห้องสำนักงานคณบดี
12/03/2560
ดำเนินการแล้ว
13/03/2560 12:39:00
2451
โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ งานธุรการ โทรศ้พท์สายในใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาน เบอร์ 4001 และ 4000 ห้องสำนักงานคณบดี
12/03/2560
ดำเนินการแล้ว
13/03/2560 12:38:47
2450
ขอติดตั้งเบอร์ภายใน 1 เบอร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอติดตั้งเบอร์ภายใน 1 เบอร์ให้นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ห้องรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
10/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/05/2560 14:04:38
2449
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
10/03/2560
ดำเนินการแล้ว
13/03/2560 09:10:26
2448
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณห้องพักอาจารย์ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณห้องพักอาจารย์ใช้การไม่ได้ ทั้งชั้น ชั้น 2 อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการ
09/03/2560
ดำเนินการแล้ว
14/03/2560 17:04:51
2447
คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ติด งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ติด กองพัฒนานักศึกษา ห้องสภานักศึกษา
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
08/03/2560 11:17:44
2446
ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ คณะวิทยาการจัดการ
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:22:29
2445
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:21:53
2444
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 ใช้งานไม่ได้ห้อง km อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:28:26
2443
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ทุกเบอร์ค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ค่ะ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชั้น 2 ชั้น 3
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:22:15
2442
ระบบโทรศัพท์ ของคณะเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรออกไม่ได้ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
07/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:22:02
2441
ลง driver printer ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง driver printer ห้องรองฯฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
05/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:59:08
2440
เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ งานธุรการ เบอร์ 055267058 (เบอร์แฟ็ก) ไม่มีสัญญาณค่ะ รบกวนแก้ให้หน่อยน่ะค่ะ งานสภาจำเป็นต้องใช้มากค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
05/03/2560
ดำเนินการแล้ว
10/03/2560 09:00:29
2439
ปรินท์/สแกน เอกสารไม่ได้ ระบบเครือข่าย ช่างเครื่องถ่ายเอกสารมาตั้งค่าเครื่องถ่ายให้ใหม่ ทำให้ปรินท์เอกสารไม่ได้ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
03/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 10:09:44
2438
ลงโปรแกรมคอมใหม่ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนลงโปรแกรมใหม่ 1 เครื่องค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
03/03/2560
ดำเนินการแล้ว
07/03/2560 11:21:11
2437
ups ในห้องเครือข่ายชั้น 1 ร้องตลอดเวลา เครื่องคอมพิวเตอร์ ups ในห้องเครือข่ายชั้น 1 ร้องตลอดเวลา ครับ ไม่แน่ใจว่ามันต้องขยับสายไหนบ้าง อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
02/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/03/2560 16:02:07
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] 79 [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 79/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th