- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2511
เว็บไซต์บัณฑิตเข้าไม่ได้ งานธุรการ เว็บไซต์ของบัณฑิต ส่วนวังจันทน์เข้าไม่ได้ บัณฑิตวิทยาลัย
22/05/2560
ดำเนินการแล้ว
25/05/2560 11:27:52
2510
ออฟฟิศในโนตบุคมีปัญหา งานธุรการ ออฟฟิศในโนตบุคมีปัญหา โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
22/05/2560
ดำเนินการแล้ว
23/05/2560 12:32:12
2509
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัมนานักศึกษา
19/05/2560
ดำเนินการแล้ว
23/05/2560 12:32:33
2508
จอคอมพิวเตอร์ไม่มีภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ไม่มีภาพ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
18/05/2560
ดำเนินการแล้ว
23/05/2560 09:25:06
2507
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 4001 งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ใช้ไม่ได้ (เป็นสายพวง) ห้องสำนักงานคณบดี
15/05/2560
ดำเนินการแล้ว
09/08/2560 13:57:42
2506
โปรแกรม antivirus หมดอายุ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องทำงาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โปรแกรม antivirus หมดอายุ ฝพค. ขอความอนุเคราะห์ IT ลงโปรแกรม antivirus งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
09/05/2560
ดำเนินการแล้ว
15/05/2560 14:51:28
2505
โปรแกรม antivirus หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องทำงาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โปรแกรม antivirus หมดอายุ ฝพค. ขอความอนุเคราะห์ IT ลงโปรแกรม antivirus งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
09/05/2560
ดำเนินการแล้ว
15/05/2560 14:50:31
2504
windows หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ windows เครื่องหน้าห้องอธิการบดี หมดอายุ ** แจ้งครั้งที่แล้วเมื่อ 26/04/2560 ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับ ** งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
05/05/2560
ดำเนินการแล้ว
08/05/2560 12:43:55
2503
โทรศัพท์สายนอกและ FAX ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกและ FAX ใช้ไม่ได้ ยกหูโทรศัพท์แล้วไม่มีสัญญาณเลย ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาศตร์และสังคมศาสตร์
05/05/2560
ดำเนินการแล้ว
08/05/2560 11:36:30
2502
คอมพิวเตอร์ใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
05/05/2560
ดำเนินการแล้ว
14/05/2560 13:26:28
2501
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1422 ห้องการเงิน ร.ร.สาธิตฯ และ 1411 ห้อง ผอ.ใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
04/05/2560
ดำเนินการแล้ว
15/05/2560 15:55:11
2500
โทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขณะโทรจะเป็นสายไม่ว่าง ไม่สามารถติดต่อได้เหมือนสายหลุด, ขณะรอรับสายเหมือนอีกฝั่งรับโทรศัพท์แต่กลายเป็นสายหลุด, เมื่อเวลามีคนโทรมาครั้งแรกพอรับสายแล้วเงียบไปทุกครั้งต้องโทรมาซ้ำถึงคุยได้ สำนักงานอธิการบดี
04/05/2560
ดำเนินการแล้ว
01/06/2560 08:42:12
2499
ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน ในสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มีปัญหาการใช้งานเช่น โทรออกแล้วไม่ได้ยินเสียง หรือโทรเข้าแล้วไม่ได้ยินเสียงก็มีค่ะ เป็นหลายเครื่องในสำนักงาน โดยเฉพาะเบอร์หลัก 3000 ค่ะ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
04/05/2560
ดำเนินการแล้ว
05/05/2560 08:56:04
2498
เดินสายอินเตอร์เน็ตใหม่ ระบบเครือข่าย เดินสายอินเตอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์จุดใหม่ สำนักงานอธิการบดี
03/05/2560
ดำเนินการแล้ว
04/05/2560 10:18:24
2497
เครื่องไม่สามารถสแกนไวรัสได้รวมทั้งโปรแกรมดาวโหลดข้อมูล งานธุรการ - สำนักงานอธิการบดี
03/05/2560
ดำเนินการแล้ว
05/05/2560 11:49:14
2496
wifi ส่วนวังจันทน์ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi ส่วนวังจันทน์ ใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.60 ตอนนี้สำนักศิลปะฯ จึงต่อสัญญาณ PSRU-WJ3-328 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
03/05/2560
ดำเนินการแล้ว
05/05/2560 11:00:10
2495
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานบริการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา
03/05/2560
ดำเนินการแล้ว
04/05/2560 10:18:51
2494
รับสัญญาณแฟกซ์ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP รับสัญญาณแฟกซ์ไม่ได้ แต่โทรศัพท์สายนอกใช้ปกติครับ ห้องสำนักงานคณะมนุษยศาศตร์และสังคมศาสตร์
02/05/2560
ดำเนินการแล้ว
03/05/2560 14:37:37
2493
คอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมWord ไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดได้แต่ไม่สามารถเข้าโปรแกรมWord ได้ อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 1
01/05/2560
ดำเนินการแล้ว
14/05/2560 13:28:24
2492
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ไม่ติด ห้องงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
01/05/2560
ดำเนินการแล้ว
02/05/2560 11:10:42
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] 78 [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 78/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th