- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3790 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2280
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้(ไม่มีสัญญาณ)จำนวน2เครื่อง สำนักงานหอพัก
13/09/2559
ดำเนินการแล้ว
14/09/2559 12:49:51
2279
โปรแกรม PDF เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดไฟส์ PDF ได้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
10/09/2559
ดำเนินการแล้ว
12/09/2559 11:44:31
2278
แจ้งปัญหา โทรศัพท์ภายในเบอร์ 6100,6102 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งปัญหา โทรศัพท์ภายในเบอร์ 6100,6102 ใช้งานไม่ได้ ห้อง สนง. ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท
08/09/2559
ดำเนินการแล้ว
03/10/2559 09:17:46
2277
แจ้งปัญหา โทรศัพท์ภายในเบอร์ 6100,6102 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ แจ้งปัญหา โทรศัพท์ภายในเบอร์ 6100,6102 ใช้งานไม่ได้ ห้อง สนง. ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท
08/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 14:15:03
2276
แจ้งปัญหา โทรศัพท์ภายในเบอร์ 6100,6102 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งปัญหา โทรศัพท์ภายในเบอร์ 6100,6102 ใช้งานไม่ได้ ห้อง สนง. ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท
08/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 14:13:50
2275
โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์อิเล็คทรอนิกส์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์อิเล็คทรอนิกส์ใช้งานไม่ได้ ชั้น 3 อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 14:13:59
2274
ปริ้นงานไม่ออก ระบบเครือข่าย ไม่สามารถพิมพ์งานไปที่เครื่องปริ้นได้ (เครื่องปริ้นใช้ร่วมกัน) กองบริหารงานบุคคล
07/09/2559
ดำเนินการแล้ว
12/09/2559 11:46:56
2273
word เปิดไม่ได้ งานธุรการ word เปิดใช้งานไม่ได้ งานพัฒนากีฬา กองส่งเสริมฯกีฬา
06/09/2559
ดำเนินการแล้ว
06/09/2559 15:23:01
2272
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ 1 เครื่องค่ะ (สายแลน) สำนักงานหอพัก
06/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:10:19
2271
หาไฟล์งานในไดร์ไม่เจอ งานบริการ หาไฟล์ในไดร์ไม่เจอคิดว่าโดนไวรัสซ้อนไฟล์ กองบริหารงานบุคคล
06/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 15:20:26
2270
ห้องเรียนไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย -อาคาร MS ห้อง MS401 / MS403 / MS305 และ wifiช้า -อาคารปกเกล้า ป.401 และ wifi ใช้ไม่ได้ -หอประชุม MS สายแลนใช้ไม่ได้ คณะวิทยาการจัดการ
05/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:11:43
2269
ระบบโทรศัพท์ งานธุรการ ระบบโทรศัทท์ภายในสำนักงานหอพัก และหอ1 - 3 ไม่ติด สำนักงานหอพัก
05/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 08:30:09
2268
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
05/09/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 10:57:25
2267
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์เสีย งานบริการ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ห้องเรียน กอ.307เสีย ใช้งานไม่ได้ ห้องเรียน กอ.307 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
02/09/2559
ดำเนินการแล้ว
15/09/2559 10:45:17
2266
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02/09/2559
ดำเนินการแล้ว
02/09/2559 15:03:49
2265
เสียงไม่ออก และไม่มีอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องเรียน ไม่มีเสียงและเสียงไม่ออก ครับ และไม่มีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ ห้องเรียน กศ 301 อาคารการศึกษาพิเศษ
01/09/2559
ดำเนินการแล้ว
06/10/2559 09:06:25
2264
ปริ้นงานไม่ออก ระบบเครือข่าย ใช้เครื่องปริ้นแชร์ร่วมกันและไม่สามารถปริ้นงานออกได้ กองบริหารงานบุคคล
31/08/2559
ดำเนินการแล้ว
01/09/2559 11:57:18
2263
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์งานธุรการไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ
29/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:16:33
2262
อินเทอร์เน็ตหอพักอาจารย์นันทนิเวศใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่หอพักอาจารย์ หอนันทนิเวศ วังจันทร์ไม่สามารถใช้งานได้ และในช่วงที่ใช้งานได้การเข้าถึงทำได้ยาก เน็ตช้ามาก รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ หอพักอาจารย์นันทนิเวศ วังจันทน์
27/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:18:34
2261
internet ในห้องเรียนใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ห้องเรียน ms401 และ ms403 ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
26/08/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:11:22
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] 77 [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190
หน้า 77/190
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3790  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3786  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th