- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1948
ติดตั้ง wifi router ระบบเครือข่าย ติดตั้ง wifi router ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
01/09/2558
ดำเนินการแล้ว
08/09/2558 12:01:42
1947
ลงโปรแกรม SPSS และ PageMaker เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความกรุณาช่วยลงโปรแกรม SPSS และ PageMaker ให้ด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
25/08/2558
ดำเนินการแล้ว
31/08/2558 15:33:36
1946
โทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP หอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง B101 โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ หอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้อง B101
21/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 10:50:35
1945
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ อินเตอร์เน็ตไม่สเถียร สัญญาณอ่อน ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
21/08/2558
ดำเนินการแล้ว
08/09/2558 12:01:52
1944
ย้ายเบอร์โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายเบอร์โทรศัพท์ 9630 จากห้องประชุมชั้น 1ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา มาไว้ห้ององค์การนักศึกษาปัจจุบัน ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 11:47:15
1943
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
24/08/2558 10:52:43
1942
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ไม่สามารถเข้าใช้งาน google ได้ งานสวัสดิการ
17/08/2558
ดำเนินการแล้ว
19/08/2558 13:32:55
1941
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปริ้นท์งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์งานไม่ได้ (เครื่องกบ) 2) เครื่องพี่เอ๋ ไฟล์ Excell มีปัญหา เปิดใช้โปรแกรมไม่ได้ กองนโยบายและแผน
13/08/2558
ดำเนินการแล้ว
13/08/2558 13:24:19
1940
สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาๆหายๆครับ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาๆหายๆครับ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/08/2558
ดำเนินการแล้ว
07/08/2558 14:20:15
1939
office เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ office เปิดใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
03/08/2558
ดำเนินการแล้ว
03/08/2558 15:21:39
1938
อินเตอร์เน็ทที่ห้องพักอาจารย์ แฟลตทะเลแก้ว ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าเว็ปใดๆ ได้เลย แต่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท แฟลตทะเลแก้ว
03/08/2558
ดำเนินการแล้ว
04/08/2558 16:55:45
1937
wifi ชั้น 1 อาคารศรีพิบูลไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย wifi ชั้น 1 อาคารศรีพิบูลไม่สามารถใช้งานได้ ชั้น 1 ห้องการจัดการความรู้ อาคารศรีพิบูล
29/07/2558
ดำเนินการแล้ว
11/08/2558 09:21:58
1936
โทรศัพท์ โทรออก-รับ ไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ โทรออก-รับ ไม่ได้ค่ะ สัญญาณไม่ว่าง ลองขยับสายแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะ เบอร์ 9118 กองบริการการศึกษา
29/07/2558
ดำเนินการแล้ว
07/08/2558 11:05:54
1935
สั่งปริ๊นเอกสารไม่ได้ งานธุรการ สั่งปริ๊นเอกสารออกทางเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ กองนโยบายและแผน
27/07/2558
ดำเนินการแล้ว
07/08/2558 15:26:34
1934
อินเทอร์เนต ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เนต ที่อาคาร 3 ส่วนวังจันทน์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) ใช้งานไม่ได้เลยครับ รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับผม ตึกสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรพส. ส่วนวังจันทน์
25/07/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 13:02:24
1933
เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2 วัน แล้ว รบกวนมาดูให้ด้วยนะคะ ห้องงนวินัยและนิติการ อาคารทีปวิชญ์
23/07/2558
ดำเนินการแล้ว
24/07/2558 11:09:07
1932
เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2 วัน แล้ว รบกวนมาดูให้ด้วยนะคะ ห้องงนวินัยและนิติการ อาคารทีปวิชญ์
23/07/2558
ดำเนินการแล้ว
24/07/2558 11:08:53
1931
เข้าเมลของ gmail ใช้งานช้ามากค่ะ เว็บของ google ก็เข้าไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ที่คณะวิทยาการจัดการเข้าเมลของ gmail ใช้งานช้ามากค่ะ หรือเข้าได้เป็นบางครั้ง คณะวิทยาการจัดการ
21/07/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 13:01:55
1930
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
16/07/2558
ดำเนินการแล้ว
29/07/2558 12:16:31
1929
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ทุกเบอร์ครับ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้ทุกเบอร์ครับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16/07/2558
ดำเนินการแล้ว
16/07/2558 15:23:00
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] 77 [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 77/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th