- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2553
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ (เบอร์ 9701) ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน (9701) ใช้การไม่ได้ ไม่มีสัญญาณค่ะ บัณฑิตวิทยาลัย
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
10/08/2560 10:58:52
2552
โทรศัพท์ที่อาคารสระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่อาคารสระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ มีความจำเป็นมากที่จะทำการแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากผู้ที่จะติดต่อประสานงานการเข้าใช้บริการ ไม่สามารถทำการติดต่อได้ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
15/09/2560 16:33:13
2551
เดสท๊อป ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง แบ็คกราวน์ แกดเจด ต่างๆได้ งานธุรการ รบกวนใส่คีย์แอคทิเวทวินโดว์ให้หน่อยครับผม ห้องงานเลขานุการผู้บริหาร เครื่องติดกับประตูทางเข้าเลยครับ
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
02/08/2560 10:27:07
2550
เครื่องคอมพิวเตอร์ window ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ window ใช้งานไม่ได้ กองส่งเสิมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 14:27:46
2549
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ (เบอร์ 9701) ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ (เบอร์ 9701) ไม่มีสัญญาณ บัณฑิตวิทยาลัย
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 12:37:34
2548
wifi ใช้งานไม่ได้ และ ติดตั้งสายแลน งานธุรการ wifi ใช้งานไม่ได้ และ ติดตั้งสายแลน โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
27/07/2560
ดำเนินการแล้ว
03/08/2560 15:57:40
2547
สัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญานอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ภายในห้องใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
25/07/2560
ดำเนินการแล้ว
26/07/2560 09:29:09
2546
ต้องการให้ลงโปรแกรมสำเร็จรูป งานธุรการ ลงโปรแกรมสำเร็จรูป ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
25/07/2560
ดำเนินการแล้ว
26/07/2560 09:29:22
2545
ต้องการให้ลงโปรแกรมสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสำเร็จรูป ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
25/07/2560
ดำเนินการแล้ว
26/07/2560 09:28:54
2544
เครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อต่อเวบไซไม่ได้ งานบริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ โตะของคุณนิทิศ ปรุงศักดิ์ ห้องประชาสัมพันธ์ สนอ. เชื่อมต่อเวบไซไม่ได้ สนอ
25/07/2560
ดำเนินการแล้ว
02/08/2560 08:55:35
2543
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9123 ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เบอร์ 9123 (ของนิตยา, พี่รง) ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายโต๊ะทำงาน และถอดสายตอนเคลื่อนย้าย พอต่อสายแล้ว ใช้งานไม่ได้ค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
25/07/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 09:20:36
2542
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 9123 ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เบอร์ 9123 (ของนิตยา, พี่รง) ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายโต๊ะทำงาน และถอดสายตอนเคลื่อนย้าย พอต่อสายแล้ว ใช้งานไม่ได้ค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
25/07/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 09:20:43
2541
เครื่องปริ้น ๆ ไม่ออก งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ดูดกระดาษปริ้นไม่ออก งานอาคารสถานที่และบริการ
24/07/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 10:15:04
2540
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
24/07/2560
ดำเนินการแล้ว
25/07/2560 12:01:01
2539
สัญญาณเน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เนื่องจาก มีการย้ายเครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีการเชื่อมต่อเน็ต ให้สามารถสั่งปริ้น แสกนไฟล์เข้า PC ได้ พอย้ายสถานที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารแล้ว จุดที่จะเชื่อมเน็ต ไม่มีสัญญาณ จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควร ห้องบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
22/07/2560
ดำเนินการแล้ว
23/07/2560 10:32:55
2538
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด โครงการจัดตั้งกองคลัง
21/07/2560
ดำเนินการแล้ว
25/07/2560 12:01:33
2537
โน๊ตบุคสำนักงานปุ่ม F 8 ค้างและมีน็อตหลุดออกมา เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคสำนักงานปุ่ม F 8 ค้างและมีน็อตหลุดออกมาทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส
20/07/2560
ดำเนินการแล้ว
20/07/2560 13:44:49
2536
Internet ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบ Internet งานธุรการใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
18/07/2560
ดำเนินการแล้ว
18/07/2560 16:40:29
2535
ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรม งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม photoshop CS และโปรแกรม nero เพื่อใช้ในงานเลขานุการผู้บริหาร เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าห้องอธิการบดี งานเลขานุการ ทีปวิชญ์ ชั้น 3
15/07/2560
ดำเนินการแล้ว
18/07/2560 15:37:32
2534
Microsoft Office มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีปัญหา ตึกศรีพิบูล ชั้น 2 ห้องงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/07/2560
ดำเนินการแล้ว
12/07/2560 13:48:25
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] 76 [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 76/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th