- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1864
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 12:24:34
1863
ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ งานประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 09:15:09
1862
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ห้องนิติกรใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ทั้งห้องเลยค่ะ งานวินัยและนิติการ. อาคารทีปวิชญ์. ชั้น. 2
22/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 09:15:29
1861
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9213 -14 ใช้ไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
21/04/2558
ดำเนินการแล้ว
22/04/2558 09:21:26
1860
หมายเลขโทรศัพท์ห้อง กอ202 และ กอ207 เป็นหมายเลขเดียวกัน ระบบโทรศัพท์ VOIP หมายเลขโทรศัพท์ห้อง กอ202 และ กอ207 เป็นหมายเลขเดียวกัน อยากรบกวนให้ช่วยแก้ไข ให้เป็นคนละหมายเลข คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
20/04/2558
ดำเนินการแล้ว
22/04/2558 09:19:40
1859
เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษาใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
17/04/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 13:54:23
1858
ไม่มีสัญญาณ WIFI ใช้งาน งานธุรการ ไม่มีสัญญาณ WIFI ใช้งาน ข้อความอนุเคราะห์มาติดตั้ง WIFI เพื่อใช้งานด่วนเลยค่ะ ที่งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา (ชั้น 2)
16/04/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 13:54:32
1857
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณโทรไม่ได้ สระว่ายน้ำ
16/04/2558
ดำเนินการแล้ว
21/04/2558 10:03:38
1856
อินเตอร์เน็ต กองกลาง งานธุรการ คลิกไปที่กองกลาง แต่ไปเข้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ะ กบค.
10/04/2558
ดำเนินการแล้ว
23/04/2558 09:16:48
1855
ิติดตั้งสายโทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เนื่องจากเคลื่อนย้าย/จัดโต๊ะทำงานใหม่เพราะมีสมาชิกเพิ่มเติม กองนโยบายและแผน
07/04/2558
ดำเนินการแล้ว
09/04/2558 11:14:32
1854
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ ใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ห้องคูปองสระว่ายน้ำ
07/04/2558
ดำเนินการแล้ว
20/04/2558 11:52:04
1852
อินเทอร์เน็ตไวไฟใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไวไฟไม่ค่อยได้ อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาเดินสายเน็ตเข้าเครื่องให้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
01/04/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 13:54:08
1851
ระบบโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
01/04/2558
ดำเนินการแล้ว
02/04/2558 09:44:31
1850
ไม่สามารถโทรออกเบอร์ภายนอกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถโทรออกเบอร์ภายนอกได้ แต่ยังสามารถโทรเบอร์ภายในได้ ปล.อาการเดียวกันทั้งชั้นเลยนะครับ ตึกศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น 4
01/04/2558
ดำเนินการแล้ว
02/04/2558 08:39:02
1849
ย้ายสายแลนอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายสายแลนอินเตอร์เน็ต กองนโยบายและแผน
01/04/2558
ดำเนินการแล้ว
17/04/2558 13:55:13
1848
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ โทรออกไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
31/03/2558
ดำเนินการแล้ว
02/04/2558 08:38:43
1847
ไม่สามารถแปลงไฟล์ PDF ได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถแปลงไฟล์ข่าวสารศรีพิบูลฯ เป็น PDF เพื่อขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/03/2558
ดำเนินการแล้ว
01/04/2558 09:46:33
1846
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:28
1845
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ งานธุรการ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:50
1844
ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งาน Microsoft office ไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานด้านต่างๆได้เนื่องจากเครื่องมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดยอดรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกวัน สำนักงานหอพัก
17/03/2558
ดำเนินการแล้ว
23/03/2558 15:03:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] 76 [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 76/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th