- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2591
ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนสาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ห้องเรียน ชั้น 2, 3 ตึกประถมฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
30/08/2560
ดำเนินการแล้ว
12/09/2560 16:02:01
2590
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ค่ะ งานธุรการ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ห้องงานวินัยและนิติการ
30/08/2560
ดำเนินการแล้ว
30/08/2560 11:11:22
2589
อินเตอร์เน็ตเล่นไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ห้องงานวินัยและนิติการ
30/08/2560
ดำเนินการแล้ว
30/08/2560 11:11:33
2588
เปิดคอมช่วงเช้าไม่ติด งานธุรการ ตอนเช้าเปิดคอมไม่ติดต้องกดรีเซ็ตคอมก่อนประมาณ 2 รอบ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
29/08/2560
ดำเนินการแล้ว
11/09/2560 09:07:06
2587
สายโทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
29/08/2560
ดำเนินการแล้ว
29/08/2560 09:00:38
2586
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้การได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
26/08/2560
ดำเนินการแล้ว
27/08/2560 09:30:34
2585
ขอความอนุเคราะห์ รือถอนสายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 307 อ.ทีปวิชญ์ ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ รือถอนสายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 307 อ.ทีปวิชญ์ เนื่องจากมีผู้รับเหมามาติดตั้งพรมแท่นสแตนห้องเรียน ห้องเรียน 307 ชั้น3 อาคารทีปวิชญ์
25/08/2560
ดำเนินการแล้ว
25/08/2560 13:42:48
2584
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย วันที่และเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อัพเดททำให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และโทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ม.401
23/08/2560
ดำเนินการแล้ว
24/08/2560 09:51:13
2583
เพิ่มโปรแกรม pdf. งานธุรการ - งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
22/08/2560
ดำเนินการแล้ว
22/08/2560 15:17:01
2582
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ ห้องสำนักงานคณบดีใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ หน่วยงานภายใน ภายนอกไม่สามารถโทรหาได้และโทรออกได้ สำนักงานคณบดี
21/08/2560
ดำเนินการแล้ว
21/08/2560 16:42:29
2581
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ ห้องสำนักงานคณบดีใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ หน่วยงานภายใน ภายนอกไม่สามารถโทรหาได้และโทรออกได้ สำนักงานคณบดี
21/08/2560
ดำเนินการแล้ว
21/08/2560 16:42:20
2580
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ 4000,4001 ห้องสำนักงานคณบดี
21/08/2560
ดำเนินการแล้ว
21/08/2560 16:42:11
2579
ระบบ wifi หอพัก ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง ระบบเครือข่าย wifi หอพัก ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง จับแล้วติดๆหลุดๆ เหมือนอุปกรณ์ที่หอพักมีปัญหา ตัว AP หายไปหลายตัว ตัวที่ติก ก็จับแล้ว ติดๆหลุดๆ หอพักทะเลแก้วนิเวช 3
20/08/2560
ดำเนินการแล้ว
25/08/2560 13:40:36
2578
เดินสายอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ เดินสายอินเตอร์เน็ตที่สนามกีฬาพระองค์ดำ สนามกีฬาพระองค์ดำ
17/08/2560
ดำเนินการแล้ว
13/09/2560 10:43:14
2577
ต่อสายโทรศัพท์ งานธุรการ เพ่ิมสายโทรศัพท์เนื่องจากมีการย้ายเครื่องสายเดิมไม่ถึงค่ะ งานตรวจสอบภายใน
16/08/2560
ดำเนินการแล้ว
16/08/2560 12:33:41
2576
ต่อสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เพ่ิมสายโทรศัพท์เนื่องจากมีการย้ายเครื่องสายเดิมไม่ถึงค่ะ งานตรวจสอบภายใน
16/08/2560
ดำเนินการแล้ว
16/08/2560 12:33:15
2575
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ 1 เครื่อง งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
16/08/2560
ดำเนินการแล้ว
22/08/2560 15:16:39
2574
เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องผู้ช่วยอธิการฝ่ายจัดการทรัพย์สิน แจ้งเตือนไวรัส งานธุรการ ระบบ Windows เริ่มมีปัญหาเนื่องจากไวรัส ห้องทำงาน ผช.จส ทีปวิชย์ ชั้น 3
15/08/2560
ดำเนินการแล้ว
17/08/2560 12:22:37
2573
เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้น BlueScreen เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้น BlueScreen กองนโยบายและแผน อาคารทีปวิชญ์
11/08/2560
ดำเนินการแล้ว
11/08/2560 15:13:12
2572
สัญญาญ wifi สำนักงานหอพักและตึกหอพักใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาญ wifi สำนักงานหอพักและตึกอาคารหอพักใช้งานไม่ได้ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
09/08/2560
ดำเนินการแล้ว
09/08/2560 14:00:45
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] 74 [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 74/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th