- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4041 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2631
แชร์ไฟล์เครื่องคอม 2 เครื่อง งานบริการ แชร์ไฟล์เครื่องคอม 2 เครื่อง ให้สามารถใช้ไฟล์เดียวกันได้ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
11/10/2560
ดำเนินการแล้ว
12/10/2560 14:33:37
2630
ลงโปรแกรม งานธุรการ ช่วยลงโปรแกรม page mager และเอาข่าวศรีพิบูลขึ้นเว็บ ม. ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
09/10/2560
ดำเนินการแล้ว
12/10/2560 11:31:05
2629
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ภายใน 9443 ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีสัญญาณใด ห้องเจ้าหน้าที่ IT406
09/10/2560
ดำเนินการแล้ว
17/10/2560 09:34:36
2628
ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)
09/10/2560
ดำเนินการแล้ว
16/10/2560 14:14:01
2627
e learning และระบบ VOIP เว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้ ว 101
09/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/11/2560 13:01:32
2626
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับปริ้นเตอร์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับปริ้นเตอร์มีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์งานได้ สระว่ายน้ำและฟิตเนส
07/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 10:38:28
2625
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หอพักที่ 3 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หอพักที่ 3 ใช้งานไม่ได้ หอพักทะเลแก้วนิเวศ หอพักที่ 3
06/10/2560
ดำเนินการแล้ว
14/10/2560 09:51:49
2624
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
06/10/2560
ดำเนินการแล้ว
20/11/2560 14:20:28
2623
ลงwindow ใหม่ งานธุรการ window หมดอายุ กองกีฬา ฯ ห้องรับรอง 2
04/10/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:17:31
2622
อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ มีการเชื่อมต่อ รับไอพีได้ แต่ใข้งานไม่ได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา
04/10/2560
ดำเนินการแล้ว
24/10/2560 10:18:17
2621
เปิดเครื่องคอมฯแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ (ฮาร์ทดิส) เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้วไม่สามารถเข้าระะการทำงานได้ตามปกติ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
04/10/2560
ดำเนินการแล้ว
12/10/2560 14:32:19
2620
ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง งานธุรการ 1. เครื่องของนางสาวรุจิรา 2. เครื่องของนางสาวสมศิริ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
04/10/2560
ดำเนินการแล้ว
06/10/2560 09:43:18
2619
พิมพ์งานแล้วหน้าจอดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ.อ.กองกลางพิมพ์งานในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหน้าจอดับ ห้องผู้อำนวยการกองกลาง
03/10/2560
ดำเนินการแล้ว
04/10/2560 10:05:32
2618
คอมพิวเตอร์ช็อต งานธุรการ คอมพิวเตอร์ช็อต เปิดไม่ติด งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
02/10/2560
ดำเนินการแล้ว
06/10/2560 09:42:18
2617
upload รูปภาพทำบัตรบุคลากรw,jได้ งานธุรการ ไม่สามารถ upload รูปภาพทำบัตรบุคลากรได้ ทั้งๆที่ยังไม่สิ้นสุดกำหนดให้ upload หอพักอาจารย์ราชพฤกษ์
30/09/2560
ดำเนินการแล้ว
24/10/2560 10:13:40
2616
upload รูปภาพทำบัตรบุคลากรw,jได้ เว็บไซต์ ไม่สามารถ upload รูปภาพทำบัตรบุคลากรได้ ทั้งๆที่ยังไม่สิ้นสุดกำหนดให้ upload หอพักอาจารย์ราชพฤกษ์
30/09/2560
ดำเนินการแล้ว
24/10/2560 10:13:30
2615
ลง window ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ window หมดอายุ โครงการจัดตั้งกองมาตฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
29/09/2560
ดำเนินการแล้ว
02/10/2560 13:44:20
2614
ฮาร์ดดิสพัง เครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสพัง ลงวินโดว์ใหม่ โครงการจัดตั้งกองคลัง
29/09/2560
ดำเนินการแล้ว
06/10/2560 09:41:25
2613
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาน ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถโทรออก และรับสายได้ ห้องบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา
27/09/2560
ดำเนินการแล้ว
29/09/2560 12:09:53
2612
ืNote book ของหน่วยงานไม่สามรถใช้งานได้ งานธุรการ ระบบปฏิบัติการมีปัญหา ใช้อะไรไม่เลย งานตตรวจสอบภายใน
26/09/2560
ดำเนินการแล้ว
06/10/2560 09:40:39
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] 72 [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 72/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4041  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4023  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th