- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3165 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1794
โทรศัพท์ห้อง ศว 301 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้อง ศว 301 ไม่มีสัญญาณใช้งานไม่ได้ ต่อพ่วงกับห้อง ศว 315 เบอร์ 4207 (แต่ห้อง ศว 315 ใช้งานได้ปกติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
09/01/2558 11:41:50
1793
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9631 ใช้งานไม่ได้ และขอเพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพท์อีก 1 เบอร์ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 9631 ห้ององค์การนักศึกษา (ข้างห้องน้ำ) อีก 1 เบอร์ที่ขอเพิ่มจุด คือ ห้องธุรการเก่า ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา ชั้้น 1
25/11/2557
ดำเนินการแล้ว
27/11/2557 12:52:22
1792
ลงโปรแกรมเครื่องใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ กองกลาง
24/11/2557
ดำเนินการแล้ว
01/12/2557 10:05:26
1791
ลงโปรแกรมการใช้งาน IE ระบบ E-gP เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลงโปรแกรมการใช้งาน Internet ExplorerIE9 เพื่อรองรับการใช้งานระบบ E-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
18/11/2557
ดำเนินการแล้ว
19/11/2557 09:29:55
1790
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ 1.) รบกวนช่วยลงโปรแกรม PageMaker ให้ด้วยค่ะ 2.) แปลงไฟล์เป็น PDF ไม่ได้ค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
13/11/2557
ดำเนินการแล้ว
14/11/2557 14:34:16
1789
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
12/11/2557
ดำเนินการแล้ว
14/11/2557 12:29:26
1788
สัญญาอินเตอร์เน็ต(WIFI) ที่ ม.ราชภัฏสว่นสนามบินใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต(WIFI) รับสัญญาณได้ต่ำมาก รบกวนช่วยตรวจสอบระบบให้หน่อยนะครับทั้ง PSRU2, PSRU6 ฯ ใช้ทำงานบริเวณบ้านพักไม่ได้เลยครับผม บ้านพัก ส่วนสนามบิน
09/11/2557
ดำเนินการแล้ว
17/12/2557 14:53:09
1787
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
02/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 15:04:49
1786
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
01/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 15:04:25
1785
โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน 9606 ใช้งานไม่ได้ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
01/11/2557
ดำเนินการแล้ว
03/11/2557 12:06:46
1784
สายเน็ตขาด งานบริการ สายเน็ตบริเวณศูนย์กีฬาในร่ม 1 ขาดไม่สามารถใช้งานได้ ศูนย์กีฬาในร่ม 1
29/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:29:14
1783
โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณสองเดือนแล้ว งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณสองเดือนแล้ว ห้อง 5201อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27/10/2557
ดำเนินการแล้ว
24/12/2557 16:34:25
1782
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได connection status : limited or no connectivity. แสดงเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเหลือง(เครื่องหมาย!) รบกวนตรวจสอบและแก้ไข บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ
15/10/2557
ดำเนินการแล้ว
02/11/2557 09:19:29
1781
ไม่สามารถเข้า ipass. ได้. ระบบแจ้งขออภัย. node นี้ section. เต็มแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ ตอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้า.internet ได้ 4311 ห้องพักอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 4
11/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:32:40
1780
ขอเพิ่มจุดโทรศัพท์ภายใน 1 จุด ที่โต๊ะ ผอ. เร็วที่สุดค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาคารปฐมวัย ชั้น 2 ห้อง ผอ. มีสายเดินไว้แล้ว แต่ไม่ทราบว่ามีสัญญาณหรือไม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
07/10/2557
ดำเนินการแล้ว
06/11/2557 12:24:26
1779
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ห้อง ศว 315 เบอร์ 4206 ห้อง วท 207 และเบอร์ 4203 ห้อง วท 202 ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-โทรออก ไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02/10/2557
ดำเนินการแล้ว
28/11/2557 08:45:26
1778
Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ เว็บไซต์ Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ (up ข้อมูลขึ้นไปแล้วแต่ไม่สามารถเปิดดู web site ได้) จึงอยากขอ id password ใหม่ โรงเรียนสาธิต มรพส.
01/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:29:47
1777
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
26/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:20:20
1776
เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตภายใน กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพ งานธุรการ ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นใหม่ จึงมีการจัดชุดคอมพิวเตอร์ในสำนักงานใหม่ จำนวน 3 ชุด ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์(สายในและสายนอก)ให้กับกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและงานส่งเสริมวิชาการของกองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ต่อไป งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
22/09/2557
ดำเนินการแล้ว
26/09/2557 08:46:37
1775
ไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับปรุงสภาพห้องใหม่ ทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตขาดหาย ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเนื่องจากสายเชื่อมโยงสัญญาณมีปัญหา รบกวนขอสายเชื่อมสัญญาณใหม่ ความยาวมากกว่าสายเดิม สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
19/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:27:46
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] 70 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159
หน้า 70/159
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3165  รายการ
รอดำเนินการ: 2  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3145  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th