- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3917
โทรศัพท์ภายในและภายนอกใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในและภายนอกไม่สามารถใช้งานได้ กองบริหารงานบุคคล
12/04/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:16:26
3916
โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ กองนโยบายและแผน
11/04/2565
ดำเนินการแล้ว
23/04/2565 10:51:02
3915
เนื่องด้วยทาง bsa จะเข้าตรวจลิขสิทธิ์ Adobe เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางงานสภาไม่แน่ใจว่า adobe ที่ใช้อยู่เป็นของลิขสิทธิ์หรือไม่ งานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11/04/2565
ดำเนินการแล้ว
20/04/2565 09:07:08
3914
อินเทอร์เน็ตช้า ระบบเครือข่าย มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ต ห้องบัญชี งานบัญชี กองคลัง
08/04/2565
ดำเนินการแล้ว
19/04/2565 11:34:56
3913
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ค่ะ ห้องงานนิติกร
05/04/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:22:11
3912
เครื่องคอมเปิดไม่ติด ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด งานบัญชี กองคลัง
04/04/2565
ดำเนินการแล้ว
21/04/2565 11:02:38
3911
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้นานแล้ว ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งเสียรอบที่ 2 อาการเดิม ไม่มีสัญญาณ เปิด-ปิด กล่องสัญญาณแล้วก็ไม่หาย IT4052
01/04/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:23:53
3910
ระบบอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย ระบบอินไม่สามารถใช้งานได้ครับ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง) อาคารใหม่
01/04/2565
ดำเนินการแล้ว
19/04/2565 11:37:57
3909
ตั้งระบบไฟล์แชร์ไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการตั้งแชร์ระบบคอมพิวเตอร์ในห้องทำงาน ห้องงานนิติกร
25/03/2565
ดำเนินการแล้ว
30/03/2565 11:41:02
3908
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ค้าง เปิดไม่ติด มีเสียงดัง งานการเงิน โครงการจัดตั้งกองคลัง
24/03/2565
ดำเนินการแล้ว
25/03/2565 08:53:43
3907
โทรศัพท์สายใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้นานแล้วค่ะ งานตรวจสอบภายใน
23/03/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:23:59
3906
ระบบโทรศัพท์กลางเสียง ไม่สามารรถรับสายนอกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยเสีย ไม่สามารถรับสายจากบุคคลภายนอกได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
21/03/2565
ดำเนินการแล้ว
22/03/2565 10:29:58
3905
สายโทรศัพท์ขาด ระบบโทรศัพท์ VOIP สายโทรศัพท์ขาด ใช้การไม่ได้ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
18/03/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:21:35
3904
ลงวินโดว์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ สำนักงานหอพัก
18/03/2565
ดำเนินการแล้ว
29/03/2565 09:26:04
3903
โทรศัพท์สายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเสีย 2 เดือนแล้วค่ะ งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง
16/03/2565
ดำเนินการแล้ว
07/08/2565 12:00:23
3902
ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ใหม่ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
10/03/2565
ดำเนินการแล้ว
10/03/2565 15:08:52
3901
Windows แจ้งว่าการใช้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด Windows ขึ้นมาระบบแจ้งว่าการใช้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว กองนโยบายและแผน งานประกัน ตึก ร.
08/03/2565
ดำเนินการแล้ว
10/03/2565 15:12:26
3900
หน้าจอเครื่องเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อความขึ้น Power Setting Mode PSRU.Shop
05/03/2565
ดำเนินการแล้ว
07/03/2565 12:14:12
3899
อินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของอาคารสระว่ายน้ำใช้การไม่ได้ มีผลทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ อาคารสะว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย
04/03/2565
ดำเนินการแล้ว
07/03/2565 14:22:05
3898
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ ปิด-เปิดกล่องก็ยังไม่มีสัญญาณ IT4052
22/02/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:24:06
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 7/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th