- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2677
wifi AIS ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญณาณได้ งานธุรการ สัญญาณ WiFi AIS ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญญาณได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 1
15/11/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 14:37:36
2676
คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้อง ผศ.ชนัญชิดา แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
15/11/2560
ดำเนินการแล้ว
27/11/2560 10:10:11
2675
เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในงานเลขานุการผู้บริหาร งานธุรการ เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในงานเลขานุการผู้บริหาร งานเลขานุการผู้บริหาร
14/11/2560
ดำเนินการแล้ว
16/11/2560 16:21:12
2674
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
14/11/2560
ดำเนินการแล้ว
20/11/2560 14:07:24
2673
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
14/11/2560
ดำเนินการแล้ว
20/11/2560 14:17:23
2672
ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เนตไม่ได้ 3 เครื่องค่ะ งานเบิกจ่ายและงานเงินเดือน การเงิน
14/11/2560
ดำเนินการแล้ว
27/11/2560 10:08:58
2671
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ภายในไม่มีสัญญาณ ของโต๊ะทำงานรองคณบดี ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ เบอร์ที่เสีย 4242 ห้อง ศว 109 ศูนย์วิทยาศาสตร์
13/11/2560
ดำเนินการแล้ว
14/11/2560 14:10:34
2670
โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ IT410 ไม่มีสัญญาณ เบอร์ 9441 ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
13/11/2560
ดำเนินการแล้ว
16/11/2560 16:21:23
2669
เครื่องรีเซ็ทเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรีเซ็ทเอง เมื่อเข้าสู้วิโดว์บางครั้งรีบูทเครื่องใหม่อีกรอบ ห้องเลขา ตึกทีปวิชญ์
11/11/2560
ดำเนินการแล้ว
27/11/2560 10:54:54
2668
ไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วประมาณ 30 นาที การทำงานของตัวเครื่องไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอปกติได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
10/11/2560
ดำเนินการแล้ว
15/11/2560 09:19:35
2667
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 6000 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 6000 ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีสัญญาณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
09/11/2560
ดำเนินการแล้ว
09/11/2560 15:16:55
2666
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 6000 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 6000 ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีสัญญาณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
09/11/2560
ดำเนินการแล้ว
09/11/2560 15:17:05
2665
เครื่องคอมพิวเตอร์โหลดไฟล์เอกสารช้า งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ (น้องหน่อย)โหลดไฟล์เอกสารช้า ไม่สามารถเปิดเอกสารได้ และรบกวนขอลงโปรแกรมป้องกันไวรัส ด้วยคะ ขอบคุณคะ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
09/11/2560
ดำเนินการแล้ว
09/11/2560 09:59:30
2664
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส (เครื่องพี่น้อย พี่จ๊ะโอ๋ พี่เดียว) โครงการจัดตั้งกองคลัง
08/11/2560
ดำเนินการแล้ว
14/11/2560 13:07:17
2663
ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาค่ะ ระบบเครือข่าย เครื่องเก็บข้อมูลของห้องนิติกรใช้งานไม่ได้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะไอพีชนกันหรือไม่ งานวินัยและนิติการ
08/11/2560
ดำเนินการแล้ว
20/11/2560 14:19:16
2662
โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโดนไวรัสภาษาจีน ทีมเน็ตเวริ์คไปดูมาเเล้ว ทีมช่างแก้ไขต่อ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
07/11/2560
ดำเนินการแล้ว
08/11/2560 13:38:03
2661
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพพ์สายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ เบอร์โทรที่อยู่ห้องสำนักงานทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06/11/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:08:01
2660
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา (ห้องรับรอง1 ศูนย์กีฬาในร่ม 1)
02/11/2560
ดำเนินการแล้ว
13/11/2560 08:30:42
2659
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ มีมีสัญญาณ สำนักงานคณบดี
02/11/2560
ดำเนินการแล้ว
02/11/2560 12:09:08
2658
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ มีมีสัญญาณ สำนักงานคณบดี
02/11/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:07:52
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] 69 [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 69/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th