- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3790 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2480
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้, ไม่มีสัญญาณ, ย้ายจุด ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้, ไม่มีสัญญาณ, ย้ายจุด 1. ผอ. ย้ายไปนั่งห้องคลินิกวิจัย มีสายไม่มีสัญญาณ 2. ห้องรองบริหาร ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 7224 3. ห้องรองบริการวิชาการ ไม่มีสัญญาณ เบอร์ภายใน 7221 4. ห้องฝ่ายวิจัย เพิ่มเบอร์ภายใน อีก 1 เบอร์ มีสายไม่มีสัญญาณ 7200 5. ห้อง km มีสายไม่มีสัญญาณ 6. ห้องประสานงานกำกับดูแล มีสายไม่มีสัญญาณ 7. ห้องสำนักงาน เปลี่ยนจุดเนื่องจากจัดสำนักงานใหม่ อาคารศรีพิบูล
18/04/2560
ดำเนินการแล้ว
25/04/2560 12:29:27
2479
โปรแกรมใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมใช้งานที่ศูนย์ไอทีมาลงให้ใช้งาน บางโปรแกรมใช้ไม่ได้ค่ะ สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
11/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:11
2478
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รีเซ็ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไม่ได้อีก สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
11/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:49
2477
เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ช้า จอฟ้ารีสตาร์ทบ่อย กองนโยบายและแผน
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
12/04/2560 09:10:35
2476
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
07/04/2560
ดำเนินการแล้ว
07/04/2560 11:09:01
2475
กูไฟล์ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์งานหาย สำนักงานหอพัก
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:57:50
2474
คอมพิวเตอร์สำนักงานมีปัญหา 5 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานล่าช้า และข้อมูลหาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
05/04/2560 15:58:02
2473
ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสแกนไวรัสแล้ว คอมไม่ทำงาน ขึ้นหน้าจอสีฟ้า และตัวอักษรเต็มหน้าจอ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
24/04/2560 09:06:51
2472
โน้ตบุ้คมีปัญหาเปิดไฟล์PDF ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อจะทำการดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์PDF. จะขึ้นเกี่ยวกับการลงทะเบียน Internet Download Manager ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
04/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:50:38
2471
ระบบ windows มีปัญหา ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (เครื่องห้อง ฝวก.) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คือเครื่องห้องทำงานของ ฝวก. งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:41
2470
วินโดว์มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้ว เครื่องบูทนานมาก ต้องกด f2 ก่อนทุกครั้งจึงจะเข้าเมนูปกติได้ งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:27
2469
อัพเดท microsoft 2010 ค่ะ งานธุรการ โปรแกรม microsoft 2007 มีปัญหาค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 15:52:38
2468
ลงโปรแกรมสแกนไวรัสและMicrosoft Office เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมสแกนไวรัส Kaspersky และลงโปรแกรม Microsoft Office สำนักงานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ
03/04/2560
ดำเนินการแล้ว
04/04/2560 10:52:55
2467
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในโต๊ะคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:25:47
2466
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในคณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:25:38
2465
โปรแกรม microsoft powerpoint เปิดเอกสารไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเอกสารในโปรแกรม ไม่ได้ค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
24/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 13:13:04
2464
โทรศัพท์เบอร์ภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ 055267087 ของ TOT มีเสียงโทรครับแล้วตัด คณะมนุษย์
23/03/2560
ดำเนินการแล้ว
01/04/2560 10:00:14
2463
สัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน มีหมายเลขโทรศัพท์ซ้อนกัน ระหว่าง 9610 และ 2222 ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
23/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/05/2560 14:08:41
2462
ปัญหารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
22/03/2560
ดำเนินการแล้ว
22/03/2560 14:46:10
2461
โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 3101 คณะวิทยาการจัดการ ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ รบกวนแก้ไขด้วยคะ คณะวิทยาการจัดการ
22/03/2560
ดำเนินการแล้ว
03/04/2560 16:25:18
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] 67 [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190
หน้า 67/190
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3790  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3786  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th