- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2733
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 4100 , 4110 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 4100 , 4110 ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12/01/2561
ดำเนินการแล้ว
18/01/2561 10:08:13
2732
ขอความอนุเคราะห์ลง WINDOWS ใหม่ งานธุรการ เนื่องจากคอมพิวเตอร์โดยไวรัสสปายแวร์ ทำให้เกิดความเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์ลง windows ใหม่ครับ งานเลขานุการ ทีปวิชญ์ ชั้น 3
09/01/2561
ดำเนินการแล้ว
11/01/2561 09:12:38
2731
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้การในเรื่องจาก Wifi หลุดบ่อย ระบบเครือข่าย เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ใช้การทำงานบน wifi แต่ช่วงนี้สัญญาณไม่คอยดี ทำให้คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นเอกสาร หรือส่งเอกสารผ่าน mail หรือ facebook ไม่ได้ จึงอย่างเปลี่ยนมาใช้ Lan ในการทำงาน แทน การใช้ WIFI โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
08/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:10:13
2730
ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมสแกนไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์งานเลขา ติดไวรัส สปายแวร์ (มีโฆษณาเด้งขึ้นมาตลอด และคอมพิวเตอร์รันโปรแกรมที่เป็นไวรัส ทำให้เครื่องทำงานช้า) งานเลขานุการ อาคารทีปวิชญ์ ขั้น 3
07/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:08:51
2729
เปิดเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ ไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เปิดเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ ไม่ได้ค่ะ คณะวิทยาการจัดการ
05/01/2561
ดำเนินการแล้ว
15/01/2561 09:04:48
2728
โทรศัพท์สัญญาณติดๆ ดับๆ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สัญญาณติดๆ ดับๆ หมายเลข 9113 จากการตรวจสอบเบื้องต้น น่าจะสายสัญญาณหลวมต้องอาจจั๊มสายใหม่ครับ กองบริการการศึกษา
05/01/2561
ดำเนินการแล้ว
30/01/2561 16:41:34
2727
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ อาคารไพรัชพืชพันธ์
04/01/2561
ดำเนินการแล้ว
22/01/2561 09:43:11
2726
ไม่สามารถสั่งปริ้นท์งานผ่านไวไฟได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสั่งปริ้นท์งานผ่านระบบไวไฟได้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
04/01/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2561 14:04:43
2725
เดินสายติดตั้ง Internet ระบบเครือข่าย เดินสาย LAN Internet คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ใหม่ค่ะ งานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
04/01/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2561 13:59:29
2724
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถลงโปรแกรมเครื่องพิมพ์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถลงโปรแกรมเครื่องพิมพ์ได้ ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:10:53
2723
ย้ายสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน และภายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายสัญญาณโทรศัพท์ เบอร์ภายใน และภายนอกเบอร์ 055-267056 งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมฯ ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไปและงานกิจกรรมฯ
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
09/01/2561 10:20:55
2722
ระบบ psru loan เข้าไม่ได้(ด่วนค่ะ) เว็บไซต์ ระบบ psru loan เข้าไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัมนานักศึกษา
03/01/2561
ดำเนินการแล้ว
06/01/2561 12:57:57
2721
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้รับเงิน เปิดไม่ปิด งานธุรการ มีปัญหาครั้งแรก เมื่อวานตอนเย็น คือ shut down แล้วค้าง เช้ามาเปิดก็เกิดอาการเดียวกัน ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ และมีคนมารอชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถออกใบเสร็จได้ ห้องการเงิน กองคลัง
28/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 09:04:24
2720
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามาก ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
27/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 11:31:18
2719
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ เบอร์ 1411 ห้อง ผอ.ร.ร.สาธิต 1422 ห้องการเงิน ร.ร.สาธิต 1425 ห้อง พัสดุ ร.ร.สาธิต (1411 , 1422 , 1425 ใชงานไม่ได้) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26/12/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 08:33:42
2718
ย้ายปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายปริ้นเตอร์ไว้นอกห้อง กองบริหารงานบุคคล
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
12/01/2561 14:18:04
2717
เว็บ PSRU LOAN เข้าไม่ได้ เว็บไซต์ เว็บ PSRU LOAN เข้าไม่ได้ งานทุนการศึกษา กองพัมนานักศึกษา
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
24/12/2560 09:09:04
2716
wifi ที่ห้องธุรการ อ.ทีปวิชญ์ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ อ.ทีปวิชญ์
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
15/01/2561 09:03:00
2715
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอสีดำขึ้นภาษาจีน และรีสตาร์ทเครื่องตลอด (เครื่องพี่โอ๋กับเครื่องพี่น้อยค่ะ) ด่วนเลยค่ะ จะทำเงินเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ การเงิน
21/12/2560
ดำเนินการแล้ว
22/12/2560 09:08:29
2714
คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ
19/12/2560
ดำเนินการแล้ว
20/12/2560 13:15:40
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] 67 [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 67/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th