- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2044
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้+เดินสายโทรศัพท์ งานธุรการ ลงวินโดว์ 7 โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:56:04
2043
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสายสัญญาณฯจากอาคารคณะฯ ไปยังอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขาด สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
08/02/2559 16:03:20
2042
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (เดินสายสัญญาณไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ต่อหัวสัญญาณ) สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
04/04/2559 08:43:43
2041
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:11:49
2040
ระบบโทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ไอทีมาติดตั้งสายโทรศัพท์สายในใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ ห้องงานวินัยและนิติการ
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
28/12/2558 11:55:11
2039
คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการลงเป็นwindows7ค่ะ งานอาคารสถานที่และบริการ
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
22/12/2558 15:39:07
2038
internet ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ สาบันวิจัยและพัฒนา
12/12/2558
ดำเนินการแล้ว
15/12/2558 14:50:25
2037
เข้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการเข้าไม่ได้ค่ะ เว็บไซต์ ช่วยด้วยค่ะ ต้องการ upload ข่าวของคณะวิทยาการจัดการ แต่....เข้าเว็บไม่ได้ ช่วยดู server ให้ด้วยนะคะ คณะวิทยาการจัดการ
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
09/12/2558 10:03:12
2036
อ่านไฟล์ทุกไฟล์ในเครื่องไม่ได้ งานธุรการ มาเช็คคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
29/12/2558 09:07:51
2035
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ไฟไม่ติดเลยค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
08/12/2558
ดำเนินการแล้ว
11/12/2558 14:36:23
2034
โทศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทศัพท์ภายใน ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณครับ ที่ห้องพักอาจาย์อิเลกทรอนิกส์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาคาร 4
03/12/2558
ดำเนินการแล้ว
14/12/2558 14:14:09
2033
ตรวจสอบเครื่องโดนไวรัส งานธุรการ เครื่องโหลดงานช้า ประมวลผลช้า กองนโยบายและแผน
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:26:18
2032
ย้ายเลขหมายโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP ย้ายห้องทำงาน ต้องการใช้เลขหมายภายในเบอร์เดิม กองคลัง
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
03/12/2558 12:12:10
2031
internet ใช้งานไม่ได้ครับ ได้ ip แต่ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย internet ใช้งานไม่ได้ครับ ได้ ip แต่ใช้งานไม่ได้ อาคารศรีพิบูล
01/12/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:23:59
2030
เคื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เคื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วใช้งานไม่ได้ ขึ้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
30/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:26:23
2029
เบอร์โทรศัพท์สายใน 9232 มีปัญหาค่ะ โทรติดบ้างไม่ติดบ้าง รับสายแล้วหลุดค่ะ งานธุรการ เบอร์โทรศัพท์สายใน 9232 มีปัญหาค่ะ โทรติดบ้างไม่ติดบ้าง รับสายแล้วหลุดค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
30/11/2558
ดำเนินการแล้ว
05/01/2559 10:49:24
2028
แจ้งเป็นครั้งที่ 2 อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ งานธุรการ แจ้งเป็นครั้งที่ 2 อินเตอร์เน็ตที่ใช้ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาด้วยเครื่องสแกนใช้งานไม่ได้ งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
26/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:24:18
2027
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
25/11/2558
ดำเนินการแล้ว
30/11/2558 09:40:46
2026
เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ งานตรวจสอบภายใน
25/11/2558
ดำเนินการแล้ว
26/11/2558 09:17:54
2025
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ทั้ง Lan ทั้ง Wireless งานเลขานุการ ชั้น 3 ทีปวิชญ์
24/11/2558
ดำเนินการแล้ว
02/12/2558 14:23:42
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] 67 [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 67/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th