- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4006 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2716
wifi ที่ห้องธุรการ อ.ทีปวิชญ์ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย wifi ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ อ.ทีปวิชญ์
22/12/2560
ดำเนินการแล้ว
15/01/2561 09:03:00
2715
เครื่องติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอสีดำขึ้นภาษาจีน และรีสตาร์ทเครื่องตลอด (เครื่องพี่โอ๋กับเครื่องพี่น้อยค่ะ) ด่วนเลยค่ะ จะทำเงินเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ การเงิน
21/12/2560
ดำเนินการแล้ว
22/12/2560 09:08:29
2714
คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไม่หน้าจอไม่ติด CPU มีเสียตัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ
19/12/2560
ดำเนินการแล้ว
20/12/2560 13:15:40
2713
WIFI โรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ WIFI โรงเรียนสาธิตใช้งานไม่ได้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18/12/2560
ดำเนินการแล้ว
18/12/2560 13:36:22
2712
User ผู้ใช้งานระบบไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ระบบ iPassport กรอก User และ Password แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ iMis ได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
16/12/2560
ดำเนินการแล้ว
18/12/2560 10:41:21
2711
คอมพิวเตอร์ดับขณะใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ดับขณะการใช้งานโปรแกรม ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
16/12/2560
ดำเนินการแล้ว
21/12/2560 09:31:03
2710
วินโดว์ เอ็กสไปร์ หมดอายุ งานธุรการ วินโดว์ เอ็กสไปร์ หมดอายุ งานสภามหาวิทยาลัย
15/12/2560
ดำเนินการแล้ว
20/12/2560 13:10:27
2709
คอมพิวเตอร์ขึ้นจอดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ขึ้นจอดำ -Windows 7 Build 7601 This copy of Windows is not genuine กองบริหารงานบุคคล
13/12/2560
ดำเนินการแล้ว
13/12/2560 12:40:09
2708
คอมเปิดไม่ได้ 3 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
12/12/2560
ดำเนินการแล้ว
13/12/2560 09:13:38
2707
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตมีปัญหา ใช้งานไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
12/12/2560
ดำเนินการแล้ว
13/12/2560 09:13:06
2706
เครื่องแสกนนิ้วเสีย งานบริการ เครื่องแสกนนิ้ว หน้าห้อง(กอ.302) สำหรับบันทึกเวลาปฏิบัติงานเสีย อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
12/12/2560
ดำเนินการแล้ว
13/12/2560 09:14:42
2705
วินโดว์เสีย เครื่องเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ วินโดว์เสีย เครื่องเปิดไม่ติด **เร่งด่วน งานบัญชี กองคลัง
09/12/2560
ดำเนินการแล้ว
09/12/2560 14:28:37
2704
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในทุกสายของคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
07/12/2560
ดำเนินการแล้ว
07/12/2560 14:46:16
2703
โทรศัพท์สายในใช้การไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในห้องงานวินัยและนิติการใช้งานไม่ได้เลยค่ะ โทรออกได้แต่ไม่ได้ยินเสียงค่ะ และรับสายได้แต่คู่สายไม่ได้ยินค่ะ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
07/12/2560
ดำเนินการแล้ว
07/12/2560 14:46:31
2702
ขอลงแอนตี้ไวรัส ข่าวศิษย์พิบูล งานธุรการ ขอลงแอนตี้ไวรัส ข่าวศิษย์พิบูลของผู้บริหารและเลขาฯ งานเลขาฯ หน้าห้องอธิการบดี
07/12/2560
ดำเนินการแล้ว
09/12/2560 14:29:22
2701
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
07/12/2560
ดำเนินการแล้ว
07/12/2560 14:46:40
2700
แชร์ปริ๊นเตอร์ งานธุรการ มีปัญหาการแชร์ปริ๊นเตอร์ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
06/12/2560
ดำเนินการแล้ว
09/12/2560 14:29:55
2699
เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ที่ห้องกองคลัง กองคลัง
06/12/2560
ดำเนินการแล้ว
18/12/2560 08:47:03
2698
ปัญหาเกี่ยวกับ windows เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่อง หน้าจอ windows ไม่ขึ้น กองนโยบายและแผน
04/12/2560
ดำเนินการแล้ว
06/12/2560 09:24:03
2697
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ปริ้นเอกสารไม่ออก มีปัญหาเกี่ยวกับ IP กองบริหารงานบุคคล
04/12/2560
ดำเนินการแล้ว
06/12/2560 11:33:18
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] 66 [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201
หน้า 66/201
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4006  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3991  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th