- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2661
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพพ์สายในใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ เบอร์โทรที่อยู่ห้องสำนักงานทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06/11/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:08:01
2660
ปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา (ห้องรับรอง1 ศูนย์กีฬาในร่ม 1)
02/11/2560
ดำเนินการแล้ว
13/11/2560 08:30:42
2659
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ มีมีสัญญาณ สำนักงานคณบดี
02/11/2560
ดำเนินการแล้ว
02/11/2560 12:09:08
2658
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ มีมีสัญญาณ สำนักงานคณบดี
02/11/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:07:52
2657
wifi AIS ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญณาณได้ งานธุรการ wifi AIS สัญณาณเป็นไฟแสดงเป็นสีฟ้า ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญณาณได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 1
02/11/2560
ดำเนินการแล้ว
13/11/2560 08:31:14
2656
ไวรัส งานธุรการ ไวรัส คอมเปิดไม่ได้ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
02/11/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:16:40
2655
คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ งานธุรการ คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ ต้องลงวินโดว์ใหม่ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
01/11/2560
ดำเนินการแล้ว
01/11/2560 15:51:19
2654
คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ งานธุรการ คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ ต้องลงวินโดว์ใหม่ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
01/11/2560
ดำเนินการแล้ว
13/11/2560 09:43:09
2653
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส จำนวน 3 เครื่อง (เครื่องพี่น้อย พี่รงค์ ติ๊ก) โครงการจัดตั้งกองคลัง
01/11/2560
ดำเนินการแล้ว
13/11/2560 09:43:40
2652
เดินสายอินเตอร์เน็ตที่ห้องเลขานุการผู้บริหาร ระบบเครือข่าย เดินสายอินเตอร์เน็ตที่ห้องเลขานุการผู้บริหาร ห้องเลขานุการผู้บริหาร
01/11/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 11:13:50
2651
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน 9243 ใช้งานไม่ได้ หลายวันแล้วครับ ช่วยมาดูให้ด้วยครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
31/10/2560
ดำเนินการแล้ว
20/11/2560 09:53:37
2650
ไวรัส งานธุรการ เครื่องเปิดไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
31/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/11/2560 15:48:48
2649
เครื่องคอมพิวเตอร์ รีสตาร์ทเอง 2 เครื่อง งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ รีสตาร์ทเอง2 เครื่อง (เครื่องพี่เดียว+เครื่องกิ๊ฟ) โครงการจัดตั้งกองคลัง
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/11/2560 15:48:14
2648
ไมค์มีเสียงสะท้อน เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมค์มีเสียงสะท้อน ก้องอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถใช้การได้ และไม่สามารถปรับเสียงเองได้ ม 608
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
31/10/2560 10:49:47
2647
คอม shut down เอง เครื่องคอมพิวเตอร์ คอม shut down เอง โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
31/10/2560 09:58:25
2646
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 4201, 4100
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
07/11/2560 09:08:28
2645
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 4201, 4100
30/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/11/2560 13:01:02
2644
เครื่องคอมฯเปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมฯเปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (เครื่องคุณหยกฟ้า) ศูนย์กีฬาในร่ม 1
29/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 10:39:23
2643
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ติด โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
28/10/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 10:38:43
2642
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายในห้องสำนักงานคณบดีใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28/10/2560
ดำเนินการแล้ว
28/10/2560 10:16:26
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] 66 [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 66/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th