- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2773
สัญญานโทรศัพท์ภายใน กองพัฒนานักศึกษา ระบบเครือข่าย ไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งอาคาร อาคารกิจการนักศึกษา
26/03/2561
ดำเนินการแล้ว
27/03/2561 10:27:37
2772
เช็คเครื่อง- ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ กองนโยบายและแผน
26/03/2561
ดำเนินการแล้ว
26/03/2561 11:40:39
2771
ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Macromedia Dreamweaver 8 โปรแกรม Photoshop งานเลขาฯ หน้าห้องอธิการบดี
23/03/2561
ดำเนินการแล้ว
24/03/2561 10:19:32
2770
ไวไฟศูนย์กีฬาใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไวไฟศูนย์กีฬาใช้ไม่ได้ เนื่องจากเมื่อสักครู่ไฟฟ้าบริเวณศูนย์กีฬาดับ ศูนย์กีฬาในร่ม
20/03/2561
ดำเนินการแล้ว
26/03/2561 12:10:51
2769
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องค้างอยู่ที่หน้าจอ start กองส่งเสริมกีฬา
15/03/2561
ดำเนินการแล้ว
19/03/2561 08:54:39
2768
บูทเครื่องไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอค้างอยู่ที่ สตาร์ทเครื่อง หน้าห้อง สำนักงานอธิการบดี
15/03/2561
ดำเนินการแล้ว
21/03/2561 08:56:04
2767
เครื่องคอมค้าง เปิดไม่ติด งานธุรการ คอมค้าง ทำงานช้าเวลาโหลดเอกสาร สนง หอพัก
14/03/2561
ดำเนินการแล้ว
15/03/2561 09:21:26
2766
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน โครงการจัดตั้งกองคลังใช้งานไม่ได้(เครื่องโต๊ะพี่แอน) โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/03/2561
ดำเนินการแล้ว
16/03/2561 09:58:50
2765
เบอร์โทรศัพท์ภายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัพท์ภายในของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาาพการศึกษาเสียไม่สามารถใช้งานได้ เบอร์ภายใน 9323 ห้องผู้บริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาาพการศึกษา
12/03/2561
ดำเนินการแล้ว
27/03/2561 10:27:52
2764
สัญญานอินเทอร์เนตใช้งานไม่ได้อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ ระบบเครือข่าย สัญญานอินเทอร์เนตใช้งานไม่ได้อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (อาคารใหม่) ควท. อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ
08/03/2561
ดำเนินการแล้ว
26/03/2561 12:10:32
2763
สัญญาณโทรศัพท์ภายในห้องแนะแนวฯ ใช้ไม่ได้ งานธุรการ หมายเลข 9607 ไม่มีสัญญาณ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
06/03/2561
ดำเนินการแล้ว
27/03/2561 10:28:04
2762
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงwindows ใหม่ ระบบการแชร์ไฟล์ล็อค ทำให้ไม่สามารถสแกนเอกสารได้ กองกีฬา ฯ ห้องรับรอง 2
05/03/2561
ดำเนินการแล้ว
07/03/2561 11:38:10
2761
คอมเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมเปิดไม่ติดเป็นบ่อยมาก ตั้มลูกน้องอ.โจ้ยกไปแก้หลายครั้ง แต่ไม่หาย เคยเปลี่ยน PowerSupply เคยเปลี่ยน HD ไปแล้วอย่างละรอบ งานออกแบบและวางผัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
05/03/2561
ดำเนินการแล้ว
05/03/2561 13:27:09
2760
wifi ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ สัญญาณ wifi ใช้งานไม่ได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
05/03/2561
ดำเนินการแล้ว
05/03/2561 09:11:02
2759
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต กองกลาง
05/03/2561
ดำเนินการแล้ว
05/03/2561 10:29:01
2758
โทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารศรีพิบูล
03/03/2561
ดำเนินการแล้ว
05/03/2561 12:07:40
2757
แชร์ปริ้ตเตอร์/แช่ข้อมูล ระบบเครือข่าย แชร์ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง แช่ร์ข้อมูล 4 เครื่องให้เห็นข้อมูลเดียวกัน งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
02/03/2561
ดำเนินการแล้ว
26/04/2561 09:35:52
2756
ไม่สามารถใช้งานระบบ imis ได้ งานธุรการ ไม่สามารถดำเนินการตัดยอดในระบบ imis ได้ กองบริหารงานบุคคล
21/02/2561
ดำเนินการแล้ว
09/03/2561 08:40:01
2755
สัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ ห้องคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใช้งานไม่ได้ บัณฑิตวิทยาลัย
20/02/2561
ดำเนินการแล้ว
06/03/2561 08:57:08
2754
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิเตอร์ สำนักงานหอพัก เปิดไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานหอพัก
19/02/2561
ดำเนินการแล้ว
21/02/2561 11:21:43
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] 65 [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 65/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th