- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3021 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1770
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดับ งานคลัง
04/09/2557
ดำเนินการแล้ว
05/09/2557 10:17:07
1769
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากเอาโทรศัพท์มาติดตั้งในห้องพักอาจารย์แล้วไม่มีสัญญาณ ทน 4110 คทอ
03/09/2557
ดำเนินการแล้ว
06/11/2557 12:24:48
1768
สายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เบอร์ภายใน 9232 เสีย ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไร ทั้งนี้เบื้องต้นได้แจ้งทางงานไฟฟ้ามาตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ได้เสียที่อุปกรณ์ แต่อาจเป็นที่ระบบ รบกวนเข้ามาดำเนินการตรวจสอบให้ด้วยค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
02/09/2557
ดำเนินการแล้ว
03/09/2557 16:15:19
1767
หนูกัดสายเชื่อมสัญญานเครื่องถ่ายเอกสารกับ pc งานบริการ หนูกัดสายที่เดิมที่เคยแจ้งซ่อม บริเวณสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องถ่ายเอกสารกับpc ขอให้มาแก้ไขโดยด่วน อาคารทีปวิทญ์ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
29/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:16:47
1766
แจ้งย้ายเบอร์โทรศัพท์จากชั้น 3 ลงมาชั้น 1 เบอร์ 9630 และ 9631 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจาก องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒาน้กศึกษา ได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 3 ลงไปอยู่ชั้น 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ จากชั้น 3 ไปชั้น 1 ด้วยค่ะ เบอร์ที่ต้องการย้าย คือ 9630 และ 9631 ขอบพระคุณมากครับ ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1
27/08/2557
ดำเนินการแล้ว
19/09/2557 11:17:56
1765
ระบบโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภานในของสถาบันวิจัยฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ทุกเลขหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนา
20/08/2557
ดำเนินการแล้ว
20/08/2557 11:28:00
1764
อินเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานธุรการ อินเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมช้ามากค่ะ ช้ามา 3 - 4 วันแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:01
1763
สายแลนด์ต่อกับเครื่องถ่ายเอกสารหนูกัด งานธุรการ สายแลนด์ขาด สำนักงานมาตรฐานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
18/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:23
1762
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง งานธุรการ คอมพิวเตอร์ค้าง สระว่ายน้ำ
18/08/2557
ดำเนินการแล้ว
18/08/2557 10:42:34
1761
แจ้งแก้ไขระบบโทรศัพท์สายใน 9113 และสายนอก 055-267-050 ของหน่วยงานรับเข้าศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP ต้องการย้ายวสายในไปไว้ที่ใหม่เพื่อสะดวกในการติดต่อ เนื่องจากสายสั้น สายนอกเบอร์ 055-267050 ใช้งานไม่ได้ เป็นเบอร์ของงานรับเข้าศึกษาต้องใช้สำหรับติดต่อกับการสมัครเรียน การรายงานตัว กองบริการการศึกษา
14/08/2557
ดำเนินการแล้ว
16/09/2557 14:01:41
1760
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วไม่ขึ้นภาพ งานธุรการ จอภาพไม่ติด งานประกันคุณภาพ
13/08/2557
ดำเนินการแล้ว
14/08/2557 09:14:25
1759
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้อง ปชส. ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ / และติดไวรัสด้วยค่ะ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
04/08/2557
ดำเนินการแล้ว
22/09/2557 08:44:59
1758
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ กองพัฒนานักศึกษา
03/08/2557
ดำเนินการแล้ว
04/08/2557 09:05:27
1757
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบ iPassport อินเตอร์เน็ตบ้านพัก บุคลากรขาง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ รบกวนตรวจ สอบและแก้ไขให้ดวยนะ ครับ เข้าใจว่าเครื่องผมมันไม่สามารถเข้าหน้า I-passport ได้ แต่เครื่องอื่น(ข้างบ้าน)ใช้งานได้ปกติ บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:58
1756
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานคลัง
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
28/08/2557 11:21:35
1755
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานคลัง
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
28/08/2557 11:21:19
1754
สายแลนด์เครื่องถ่ายเอกสารขาด ระบบเครือข่าย สายแลนด์เครื่องถ่ายเอกสารขาด ไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้ค่ะ กองบริหารงานบุคคล
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
07/08/2557 12:04:08
1753
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานบริการ เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
01/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:18:16
1752
อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร. สาธิตฯ ใช้งานไม่ได รบกวนตรวจสอบและแก้ไข้ให้ด้วยนะครับ บ้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ
31/07/2557
ดำเนินการแล้ว
01/08/2557 13:59:09
1751
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ไม่สามารถทำงานในระบบ GF ได้ ชั้น 1 อาคารเวียงแก้ว
31/07/2557
ดำเนินการแล้ว
01/08/2557 14:00:53
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] 64 [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152
หน้า 64/152
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3021  รายการ
รอดำเนินการ: 2  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3009  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th