- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2228
โทรศัพท์สายนอก ระบบโทรศัพท์ VOIP เครื่องโทรศัพท์เสียจะเปลี่ยนเครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่สายสัญญาณใช้ไม่ได้ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
27/07/2559
ดำเนินการแล้ว
01/08/2559 15:47:45
2227
คอมพิวเตอร์ไฟล์เสียหาย เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไฟล์งานเปลี่ยนไป ห้องงานอาคารสถานที่ฯ
26/07/2559
ดำเนินการแล้ว
15/08/2559 11:13:27
2226
internet ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้ อาคารแปรรูปฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
25/07/2559
ดำเนินการแล้ว
27/07/2559 14:03:30
2225
จอคอมสั่น ตัวหนังสือเบอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องมา จอสั่น พื้นขาว ตัวหนังสือเบอร์และจากมองไม่ชัด งานพัสดุ
25/07/2559
ดำเนินการแล้ว
13/08/2559 13:32:44
2224
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดึงข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือเปิดใช้งานไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
22/07/2559
ดำเนินการแล้ว
09/08/2559 09:24:09
2223
ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ต้องการให้ล้างข้อมูลและลงโปรแกรมใหม่ค่ะ งานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
22/07/2559
ดำเนินการแล้ว
29/09/2559 08:39:50
2222
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ครับ เบอร์ 4100 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี
21/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 12:53:30
2221
ไม่สามารถใช้สายแลนได้ งานธุรการ ไม่สามารถใช้สายแลนได้ ห้องพัสดุชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
21/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 11:54:32
2220
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ มีเสียงดัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ มีเสียงดังมากค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
21/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 12:59:29
2219
หน้าจอไม่ชัด สั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอไม่ชัด สั่นตลอด ไวรัส งานพัสดุ
16/07/2559
ดำเนินการแล้ว
16/07/2559 11:48:57
2218
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ นื่องจาก ได้แจ้งปัญาโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 แต่ศูนย์ IT ขึ้นสถานะดำเนินการแล้ว แต่ยังใช้งานไม่ได้ เบอร์โทรศัพท์ 4211 ศว.315
16/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 11:43:27
2217
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ (แจ้งไว้ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2558 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ) งานธุรการ โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ (แจ้งไว้ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2558 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ) อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
15/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 11:44:23
2216
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (แจ้งไว้ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2558 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายสัญญาณโทรศัพท์ (แจ้งไว้ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2558 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ) สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
15/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 11:42:59
2215
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการใช้อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ไม่ดีไม่สามารถเปิดใช้งานอีเมลได้ แต่การโหลดช้า รวมถึงการเปิดไฟล์ต่างๆในเครื่อง งานเลขานุการผู้บริหาร อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3
14/07/2559
ดำเนินการแล้ว
21/07/2559 13:00:36
2214
อินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบิน(ด้านหลังโรงเรียนสาธิตฯ)ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ต บริเวณบ้านพักตึกหลังอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช่งานไม่ได้รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ บ้านพักส่วนสนามบิน
13/07/2559
ดำเนินการแล้ว
08/09/2559 09:18:07
2213
ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ ในการเตียมถ่ายทอดสด งานธุรการ ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ ในการเตียมถ่ายทอดสด พี่เบนซ์โสต หอประชุม
11/07/2559
ดำเนินการแล้ว
11/07/2559 13:30:59
2212
หอพักชมพูพันธ์ทิพย์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ งานธุรการ หอพักชมพูพันธ์ทิพย์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ หอพักชมพูพันธ์ทิพ
11/07/2559
ดำเนินการแล้ว
11/07/2559 13:30:00
2211
คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นสีไม่ออก งานอาคารสถานที่และบริการ
11/07/2559
ดำเนินการแล้ว
11/07/2559 09:27:20
2210
ระบบเครือข่าย งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างบ่อยค่ะ สัญญาญอินเทอร์เน็ตช้ามากๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบสัญญาณ งานบริหาร
08/07/2559
ดำเนินการแล้ว
25/07/2559 09:21:13
2209
ระบบเครือข่าย งานธุรการ ต้องการให้มาลงโปรแกรมโปรแกรม ACDsee 8jt งานบริหาร
05/07/2559
ดำเนินการแล้ว
16/07/2559 11:50:42
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] 63 [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 63/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th