- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2124
ระบบโทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ 7218 7230 7211 7200 งานธุรการ ระบบโทรศัพ์สายในใช้งานไม่ได้ 7218 7230 7211 7200 อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 ชั้น 2
30/03/2559
ดำเนินการแล้ว
31/03/2559 11:29:45
2123
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9241 และ 9243 ใช้งานไม่ได้ครับผม กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
18/04/2559 11:11:42
2122
รบกวนช่วยมาลงโปรแกรมให้ใหม่ครับ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนช่วยมาลงโปรแกรมให้ใหม่ครับ ห้องงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
29/03/2559 15:13:27
2121
Notebook เปิดใช้งานช้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเปิดNotebook กว่าจะติดต้องรอนานมาก กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
29/03/2559 10:24:20
2120
สัญญาณติดขัด เสียงบทสนทนาไม่ชัดเจน ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณติดขัด เสียงบทสนทนาไม่ชัดเจน อาคารศรีพิบูล
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
31/03/2559 11:29:30
2119
สัญญาณโทรศัพท์สายใน หมายเลข 4201 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณ ห้อง ว 101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29/03/2559
ดำเนินการแล้ว
31/03/2559 11:30:01
2118
สัญญาณ internet ระบบเครือข่าย ระบบ internet ที่ คณะฯ ช้ามาก บางครั้งไม่ แจก ip และไม่สามารถใช้งานได้ คทก
28/03/2559
ดำเนินการแล้ว
03/04/2559 15:30:02
2117
เครื่องปริ้นท์ hp laser jet 1536 dnf MFP แสกนไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ แสกนไฟล์จาก เครื่องปริ้นท์ hp laser jet 1536 dnf MFP ได้ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
24/03/2559 15:47:02
2116
notebook ติดไวรัส งานธุรการ รบกวนทางพี่ใหญ่เข้ามาเช็ค notebook ของท่าน ผอ.กองกีฬาฯให้หน่อยครับ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 11:16:44
2115
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนามกีฬาพระองค์ดำ งานธุรการ ซ่อมเครื่องฯ และ แยกจอคอมฯเป็น 2 จอ สนามกีฬาพระองค์ดำ
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 09:22:10
2114
เปลี่ยนถ่าน Bios พร้อมตั้งค่า เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนถ่าน Bios พร้อมเชตค่าเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเคาท์เตอร์ภายในห้องโครงการจัดตั้งกองคลัง โครงการจัดตั้งกองคลัง
22/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 08:57:13
2113
ระบบโทรศัพท์ VOIP งานธุรการ เพิ่มจุดสัญญาณโทรศัพท์ภายใน-นอก เดินสาย-ย้ายสัญญาณอินเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
22/03/2559
ดำเนินการแล้ว
31/03/2559 11:30:14
2112
เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพี่น้อย) เข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง ไม่ได้คะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
17/03/2559
ดำเนินการแล้ว
18/03/2559 08:49:22
2111
ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน) ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่ววยตรวจสอบให้ใช้งานได้ด้วยครับ บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน)
15/03/2559
ดำเนินการแล้ว
03/04/2559 15:29:47
2110
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดมาขึ้นคำ "failure configuring windows update reverting change. Do not turn off your computer" งานสภา. กองกลาง. อาคารทีปวิชญ์ ชั้น. 2
10/03/2559
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:27:39
2109
โปรแกรมสแกนไวรัส kaspersky งานธุรการ โปรแกรมใช้งานไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
07/03/2559
ดำเนินการแล้ว
07/03/2559 09:54:34
2108
การต่อสายโทรศัพท์สายใน งานบริการ ขอความอนุเคราะห์การต่อสายโทรศัพท์สายในสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 เนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่และยังไม่มีโทรศัพท์สายในใช้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
03/03/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:07:45
2107
โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ในห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานไม่ได้ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/03/2559
ดำเนินการแล้ว
02/03/2559 12:06:02
2106
โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ในห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานไม่ได้ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/03/2559
ดำเนินการแล้ว
14/06/2559 09:34:33
2105
e-document ระบบเครือข่าย ขอสอบถามข้อมูลการใช้งาน e-doc คะ เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เข้ามาใน e-doc เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทำการลบได้เลย จึงขอสอบถามวิธีการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากระบบ e-doc ว่าจะสามารถลบออกได้บ้างหรือไม่ วิธีการลบอย่างไร ระบบ e-document
29/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:36:32
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] 63 [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 63/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th