- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2817
สัญญาณอินเทอร์เน็ตสระว่ายน้ำและฟิตเนส ใช้การไม่ได้ งานธุรการ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ สระว่ายน้ำและฟิตเนส สังกัดโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา มาหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้การไม่ได้ เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ สระว่ายน้ำและฟิตเนส
27/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/06/2561 09:19:43
2816
สัญญาณอินเทอร์เน็ตสระว่ายน้ำและฟิตเนส ใช้การไม่ได้ ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ สระว่ายน้ำและฟิตเนส สังกัดโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา มาหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้การไม่ได้ เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ สระว่ายน้ำและฟิตเนส
27/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/06/2561 09:20:49
2815
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ตึกทีปวิชญ์ ห้อง 210 เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ รบกวนด่วนด้วยค่ะ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง 210
21/05/2561
ดำเนินการแล้ว
30/06/2561 09:05:36
2814
อินเตอร์เน็ต บ้านพัก อาจารย์อลงกรณ์ เมืองไหว ใช้งายไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต บ้านพัก อาจารย์อลงกรณ์ เมืองไหว ใช้งายไม่ได้ บ้านพัก อาจารย์อลงกรณ์ เมืองไหว
18/05/2561
ดำเนินการแล้ว
01/06/2561 13:29:08
2813
อินเตอร์เน็ตอาคารห้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตอาคารห้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้งานไม่ได้ อาคารห้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้งานไม่ได้
16/05/2561
ดำเนินการแล้ว
01/06/2561 13:29:37
2812
เครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้ งานบริการ เครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2
16/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 12:33:53
2811
เข้าระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งคอมพิวเตอร์ และWifi อาคารสระว่ายน้ำ
15/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/06/2561 09:19:59
2810
เข้าระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
15/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:30:11
2809
ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ขอความอนุเคราะห์เดินสายโทรศัพท์ภายใน เพื่อรับการตรวจจาก สตง. ที่ ห้อง ท 210 ท 210
11/05/2561
ดำเนินการแล้ว
15/05/2561 09:55:10
2808
อินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาคารสารภีใช้ไม่ได้ อาคารสารภี
11/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:15:06
2807
สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้ามาก ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้ามาก ทำให้ติดขัดในการทำงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:32:45
2806
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ งานบัญชี กองคลัง
10/05/2561
ดำเนินการแล้ว
22/05/2561 09:03:27
2805
ติดตั้งสาย LAN ระบบเครือข่าย ต้องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบสาย LAN แทนการใช้งานแบบ wifi จำนวน 2 เครื่อง งานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
08/05/2561
ดำเนินการแล้ว
02/06/2561 09:20:37
2804
อินเตอร์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตในห้องงานวินัยและนิติการเล่นไม่ได้ 1 เครื่อง ส่วนเครื่องอื่นเล่นได้แต่สัญญาณไม่เสถียร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
07/05/2561
ดำเนินการแล้ว
07/05/2561 11:42:09
2803
อินเตอร์เน็ต ติดๆ ดับๆ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ปกติ มีสัญลักษณ์ตกใจ ที่อินเตอร์เน็ต กองบริการการศึกษา
07/05/2561
ดำเนินการแล้ว
07/05/2561 11:42:14
2802
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายเลข IP เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายเลข IP เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
03/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:45:01
2801
ต่อสายอินเทอร์เน็ตใหม่ ระบบเครือข่าย ช่วยต่อสายอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ค่ะ งานบัญชี กองคลัง
03/05/2561
ดำเนินการแล้ว
16/05/2561 09:40:25
2800
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ เครื่องพี่นิตยา เนื่องจากสายขาด โครงการจัดตั้งกองคลัง
02/05/2561
ดำเนินการแล้ว
10/05/2561 15:07:48
2799
เปิด pdf ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด pdf ไม่ได้จ้า งานสภาคณาจารย์ฯ
30/04/2561
ดำเนินการแล้ว
02/05/2561 15:38:08
2798
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ช่วยลงโปรแกรมให้ใหม่ด้วยค่ะ งานโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
30/04/2561
ดำเนินการแล้ว
18/07/2561 09:05:43
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] 62 [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 62/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th