- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2857
copy ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ งานธุรการ copy ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นวินโดว์ 98 เป็นเครื่องทำเงินเดือน (ไม่อ่านแฟตไดร์ แผ่น CD และไม่ต่ออินเทอร์เน็ต) ขอความกรุณามาทำให้ด่วนนะคะ เนื่องจาก สตง.ต้องการข้อมูลตั้งแต่ ปี 2549 ตอนบ่ายพรุ่งนี้ (วันที่ 5 ก.ค.61) โครงการจัดตั้งกองคลัง
04/07/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:58:38
2856
เบอร์ภายใน 4100 และ 4005 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 4100 และ 4005 ใช้งานไม่ได้ไม่มีสัญญาณ ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ
04/07/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:47:29
2855
เครื่อง Printer ไม่สามารถสั่งPrint ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง Printer ไม่สามารถสั่งPrint ได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
03/07/2561
ดำเนินการแล้ว
03/07/2561 16:29:17
2854
แชร์เครื่องปริ้นแต่ปริ้นไม่ออกค่ะ ระบบเครือข่าย แชร์เครื่องพิมพ์ไว้ แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร งานวินัยและนิติการ ชั้น 2
02/07/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 12:36:18
2853
สายโทรศัพท์สายในมีปัญหา งานบริการ สายโทรศัพท์สายในมีปัญหา เบอร์ 9216 สัญญาณติดๆดับๆ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล
02/07/2561
ดำเนินการแล้ว
23/07/2561 08:44:28
2852
คอมพิวเตอร์เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องค้าง เปิดไม่ติด ศูนย์กีฬาในร่ม1
02/07/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 14:33:06
2851
โทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP 1. โทรศัพท์สายในห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่มีสัญญาณ (7229) 2. หมายเลข 7218 ไม่สามารถใช้งานได้ อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัียและพัฒนา
30/06/2561
ดำเนินการแล้ว
30/07/2561 21:07:54
2850
ขอลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงโปรแกรมPhotoshop,Dreamvewar งานเลขานุการผู้บริหาร
30/06/2561
ดำเนินการแล้ว
03/07/2561 16:29:27
2849
เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องถ่ายเอกสารได้และสแกนเอกสารไม่ได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
27/06/2561
ดำเนินการแล้ว
28/06/2561 12:12:48
2848
ปัญหาการออกเช็ค ไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ ระบบไม่รับข้อมูลที่บันทึกเข้าใหม่ และไม่มีในรายงาน ระบบเครือข่าย บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว มีการแจ้งบันทึกสมบูรณ์ แต่ ไม่ออกเป็นเช็คฉบับสมบูรณ์ และไม่มีในรายงานการออกเช็ค ห้อง ผอ.กค. อาคารทีปวิชญ์
27/06/2561
ดำเนินการแล้ว
28/06/2561 10:18:40
2847
เบอร์โทรภายในของ สวจ.ใช้ไม่ได้ งานธุรการ เบอร์โทรภายในของ สวจ.ใช้ไม่ได้หลายหมายเลข และ จะขอเพิ่มจุด อาคารศรีพิบูล
25/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:48:03
2846
โปรแกรม word ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ โปรแกรม word ไม่สามารถใช้งาน คาดว่าน่าจะหมดอายุค่ะ ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
25/06/2561
ดำเนินการแล้ว
01/08/2561 15:55:10
2845
โทรศัพท์สายในหมายเลข 2210 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 2 ห้องสำนักงานวจท.
22/06/2561
ดำเนินการแล้ว
27/06/2561 08:57:42
2844
เครื่องคอมไม่สามารถสั่งปริ้นได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ห้องเลขาไม่สามารถสั่งปลิ้นงานผ่านทางเครื่องถ่ายเอกสารได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
21/06/2561
ดำเนินการแล้ว
28/06/2561 12:13:01
2843
Microsoft office ต่างๆ ไม่สามารถบันทึกการทำงานได้ งานธุรการ Microsoft office ต่างๆ เกิดการขัดข้อง มีการบันทึกไฟต์ใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน และบางครั้งไม่สามารถบันทึกการทำงงานได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
19/06/2561
ดำเนินการแล้ว
25/06/2561 10:29:31
2842
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ หอพักที่ 1 ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในหอพักที่ 1 ใช้งานไม่ได้ จำนวน 1 เครื่อง หอพักทะเลแก้วนิเวศ หอพักที่ 1
15/06/2561
ดำเนินการแล้ว
10/07/2561 08:37:20
2841
เครื่อง Printer เสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง Printer โครงการ Happy Work Place เสีย โครงการ Happy Work Place ตึก ม ชั้น 3
14/06/2561
ดำเนินการแล้ว
25/06/2561 10:28:07
2840
สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในใช้ไม่ได้ เบอร์ 9213-14 งานตรวจสอบภายใน
14/06/2561
ดำเนินการแล้ว
19/06/2561 11:12:08
2839
ลงโปรแกรม Windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา สำนักงานหอพัก
13/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:58:57
2838
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายใน-นอก มหาวิทยาลัย ห้อง วท.202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:47:15
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 60 
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 60/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th