- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3354 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2184
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนได้ และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายแล้ว หน้าหน้าที่แจ้งว่า คอมโดนไวรัส ต้องลงวินโดว์ใหม่ งานพัสดุ ชั้นสาม
21/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 12:16:37
2183
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
20/06/2559
ดำเนินการแล้ว
28/06/2559 09:07:44
2182
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ หลอดภาพเสื่อม งานบริการ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ หลอดภาพเสื่อม มีการแจ้งเตือนหลอดภาพหมดอายุ สีเพี้ยน และเครื่องดับเองบ่อย ห้องเรียน กอ.307 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
17/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 09:57:24
2181
การโอนโทรศัพท์ส่วนกลางของ ม. ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบการโอนโทรศัพท์กลางของ ม. มีปัญหา ไม่สามารถโอนสายปลายทางได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
17/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 15:27:07
2180
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพัสดุ หลังฝ่ายยานพาหนะ
17/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 08:38:10
2179
โทรศัพท์ เบอร์ 4211 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 4211 ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรเข้า โทรออกได้ ห้อง ศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17/06/2559
ดำเนินการแล้ว
29/06/2559 14:23:48
2178
ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นที่แชร์ไว้ได้ (จำนวนเครื่องที่ไม่สามารถสั่งไปได้ 5 เครื่อง) กองบริหารงานบุคคล
16/06/2559
ดำเนินการแล้ว
21/06/2559 09:08:17
2177
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย พบปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับ ชั้น 1 หน้าห้อง กศ.101 wifi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ ชั้น 2 หน้าห้อง กศ.201 wifi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า และนานมากครับ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
16/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:08:01
2176
ย้ายเครื่องถ่ายเอกสาร (สายแลน) งานธุรการ ย้ายเครื่องถ่ายเอกสารจากในห้อง ปชส. ออกไปไว้รวมกันด้านนอก ตามนโยบาย Green Office ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
15/06/2559
ดำเนินการแล้ว
03/11/2559 10:28:15
2175
เบอร์โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ค่ะ เบอร์ 7129 งานธุรการ เบอร์ภายใน 7129 ไม่สามารถใช้งานได้ จึงขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการให้ ขอขอบพระคุณค่ะ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14/06/2559
ดำเนินการแล้ว
27/06/2559 11:26:01
2174
การเชื่อมอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ระบบเครือข่าย สาย LAN มีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท ทุกเช้า ต้องการให้ตรวจสอบสาย LAN ใหม่ด้วยค่ะ ธุรการ กองคลัง
14/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:07:52
2173
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานพัสดุชั้นสาม
14/06/2559
ดำเนินการแล้ว
16/06/2559 11:08:43
2172
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 1411 ห้อง ผอ. และ 1422 ห้องการเงิน ใช้งานไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13/06/2559
ดำเนินการแล้ว
17/06/2559 11:10:55
2171
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ต้องต่อสาย lan ใหม่ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
09/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 11:20:18
2170
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
09/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:09:37
2169
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในของกองกีฬาฯบางเครื่อง ใช้งานไม่ได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
09/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 15:30:23
2168
ย้ายตู้เซฟเวอร์ งานบริการ กองพัฒนานักสึกษามีความประสงค์จะย้ายตู้เซฟเวอร์เพื่อไปไว้ห้องประชุม จะขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อย้ายและติดตั้ง กองพัฒนานักศึกษา
09/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:10:05
2167
เครื่องค้างและ shut down งานธุรการ เครื่องค้างและ shut down โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
07/06/2559
ดำเนินการแล้ว
09/06/2559 15:34:44
2166
เครื่องปริ้นมีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นไม่ทำงาน ห้องพักอาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร It 301
06/06/2559
ดำเนินการแล้ว
06/06/2559 14:21:39
2165
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย Internet Explorer ไม่สามารถใช้งานได้ ตอนนี้ใช้ได้แต่ Chrome อย่างเดียว งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
06/06/2559
ดำเนินการแล้ว
06/06/2559 15:00:03
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] 60 
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168
หน้า 60/168
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3354  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 4  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3350  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th