- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3937
ไวรัส งานธุรการ เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน งานบัญชีโครงการจัดตั้งกองคลัง
26/05/2565
ดำเนินการแล้ว
13/06/2565 13:18:46
3936
ลงฮาร์ดดิส เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น lenovo และลงโปรแกรมฟอนต์ ในโน๊ตบุ๊คของวินโด 10 งานธุรการ ลงฮาร์ดดิส เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น lenovo และลงโปรแกรมฟอนต์ ในโน๊ตบุ๊คของวินโด 10 สระว่ายน้ำ
24/05/2565
ดำเนินการแล้ว
24/05/2565 10:49:21
3935
ลงฮาร์ดดิส คอมพิวเตอร์ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงฮาร์ดดิส คอมพิวเตอร์ใหม่ สระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย มรพส
23/05/2565
ดำเนินการแล้ว
23/05/2565 14:24:34
3934
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
18/05/2565
ดำเนินการแล้ว
18/05/2565 10:53:16
3933
โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่สามารถโทรเข้า - ออกได้ อาคารสระว่ายน้ำ
17/05/2565
กำลังดำเนินการ
18/05/2565 08:47:49
3932
ปัญหาการใช้งานเครื่องปรื้น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นหมึกไม่ออก อาคารสระว่ายน้ำ
17/05/2565
ดำเนินการแล้ว
18/05/2565 10:56:34
3931
โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ (สายโทรศัพท์มีปัญหา) ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ (สายโทรศัพท์มีปัญหา) กองนโยบายและแผน
12/05/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:19:54
3930
อินเตอร์เน็ตช้า งานธุรการ อินเตอร์เน็ตช้า จำนวน 2 เรื่อง 1.เครื่อง นส.สุนิสา รุ่งเรือง 2.เครื่อง นส.วลัยลักษร์ พฤทธิสาริกร งานการเงิน กองคลัง
12/05/2565
ดำเนินการแล้ว
26/09/2565 10:41:31
3929
internet ขัดข้อง งานบริการ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ห้องแนะแนว อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2
11/05/2565
ดำเนินการแล้ว
26/05/2565 11:41:03
3928
office มีปัญญา /โปรแกรม pdf. มีปัญหา งานธุรการ โปรแกรม office และ โปรแกรม foxit มีปัญหา งานสภามหาวิทยาลัย
09/05/2565
ดำเนินการแล้ว
11/05/2565 11:03:53
3927
แจ้งรอบที่ 3 โทรศัพท์เสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ IT4052
09/05/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:20:27
3926
ถอน Adobe ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถอน Adobe ไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย
06/05/2565
ดำเนินการแล้ว
09/05/2565 10:30:17
3925
ลง windows เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ที่ใช่งานอยุ่เป็นwindows 7 อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
05/05/2565
ดำเนินการแล้ว
05/05/2565 16:13:57
3924
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ 5000 , 5222 ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 2 หมายเลข 5000 และ 5222 สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
27/04/2565
กำลังดำเนินการ
28/04/2565 09:32:47
3923
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรเข้าไม่ได้​ สายใน2210 อาคารมหาวชิราลงกรณ
22/04/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:21:14
3922
โทรศัพท์สายในโทรเข้า-โทรออก ไม่ได้หลายเดือนแล้วค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในโทรเข้า-โทรออกไม่ได้หลายเดือนแล้วค่ะ เบอร์ 9211,9212,9213 งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์
19/04/2565
ดำเนินการแล้ว
07/08/2565 11:59:51
3921
โทรศัพท์สายในโทรเข้า-โทรออก ไม่ได้หลายเดือนแล้วค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน 9211,9212,9213 ไม่สามารถโทรเข้า โทรออกได้ หลายเดือนแล้วค่ะ งานตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์
19/04/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:22:30
3920
โทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน งานตรวจสอบภายใน ใข้ไม่ได้ ทั้งหมดเลยค่ะ รบกวนเจ้าหน้าตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ งานตรวจสอบภายใน
19/04/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:23:18
3919
โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน งานตรวจสอบภายใน ใข้ไม่ได้ ทั้งหมดเลยค่ะ รบกวนเจ้าหน้าตรวจสอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ งานตรวจสอบภายใน
19/04/2565
ดำเนินการแล้ว
04/08/2565 13:23:26
3918
หน่วยความจำหรือเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ Word ไม่สามารถแสดงฟอนต์ที่ร้องขอได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหรือเนื้อที่ดิสก์ไม่เพียงพอ Word ไม่สามารถแสดงฟอนต์ที่ร้องขอได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง
17/04/2565
ดำเนินการแล้ว
20/04/2565 14:01:46
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 6/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th