- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2877
ไม่มี เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Spss ตึก ฉ. ห้อง 102
20/07/2561
ดำเนินการแล้ว
20/07/2561 15:42:19
2876
เครื่องปริ้นเสีย งานธุรการ เนื่องการเครื่องปริ้นได้ทำการอัพโหลดเอง จึงทำให้เครื่องปริ้น ปริ้นแบบไม่ผิดและเป็นภาษาของระบบ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
19/07/2561
ดำเนินการแล้ว
10/08/2561 09:34:06
2875
อินเตอร์เนตและโทรศัพท์สายใน งานธุรการ อินเตอร์เน็ต หลุดบ่อยมากค่ะ wifi ไม่สามารถใช้งานได้ โทรศัพท์สายในสัญญาณขาดๆหายๆ ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ สำนักงานคณะครุศาสตร์
18/07/2561
ดำเนินการแล้ว
23/07/2561 08:44:47
2874
จอคอมพิวเตอร์สีเพี้ยน ตัวหนังสือเบลอ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์สีเพี้ยน ตัวหนังสือเบลอทำให้จ้องนานๆส่งผลให้ตามัว(เครื่องพี่หญิง ห้องบัญชี) โครงการจัดตั้งกองคลัง
18/07/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 12:37:21
2873
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายนอกใช้งานไม่ได้ (เครื่องโต๊ะคุณกฤษณา) เนื่องจากสายขาด โครงการจัดตั้งกองคลัง
18/07/2561
ดำเนินการแล้ว
23/07/2561 11:09:15
2872
ซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานไม่ได้ ห้องสภานักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
17/07/2561
ดำเนินการแล้ว
18/07/2561 11:29:24
2871
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้องสภานักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
17/07/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:08:33
2870
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณและใช้งานไม่ได้จำนวนหลายเครื่อง ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งเบอร์9631ไม่มีสัญญาณ ห้องสภานักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
17/07/2561
ดำเนินการแล้ว
30/07/2561 21:09:01
2869
สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายใน 9213 - 14 ใช่้ไม่ได้ งานตรวจสอบภายใน
17/07/2561
ดำเนินการแล้ว
23/07/2561 11:09:38
2868
ระบบ WIFI (PSRU_WIFI_AIS) ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 (ตึกสำนักงานครุศาสตร์) (PSRU_WIFI_AIS) ใช้งานไม่ได้ คณะครุศาสตร์
15/07/2561
ดำเนินการแล้ว
08/08/2561 14:15:36
2867
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอขึ้น Error auto-sensing secondary master hard disk drive strike the F1.......(เครื่องของคุณโกสุมภ์) กองนโยบายและแผน
13/07/2561
ดำเนินการแล้ว
18/07/2561 11:29:38
2866
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถโทรออก และ โทรเข้าได้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12/07/2561
ดำเนินการแล้ว
29/08/2561 09:26:16
2865
โทรศัพท์สายใน 9140 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน 9140 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้า โทรออกไม่ได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ
10/07/2561
ดำเนินการแล้ว
30/07/2561 21:08:11
2864
โทรศัพท์สายใน 9140 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน 9140 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้า - โทรออก ไม่ได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ
10/07/2561
ดำเนินการแล้ว
12/07/2561 08:55:00
2863
Internet ใช้ไม่ได้ งานบริการ Internet ใช้ไม่ได้ ห้องแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา
09/07/2561
ดำเนินการแล้ว
09/07/2561 13:18:02
2862
เบอร์ภายใน 9501 ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์ภายใน 9501 ใช้งานไม่ได้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
07/07/2561
ดำเนินการแล้ว
17/07/2561 15:04:41
2861
โทรศัพท์สายใน 9140 โทรเข้าไม่ได้ แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน 9140 โทรเข้าไม่ได้ แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่สามารถโทรออกได้ ห้องงานธุรการและสารบรรณ
06/07/2561
ดำเนินการแล้ว
10/07/2561 09:03:10
2860
ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา
06/07/2561
ดำเนินการแล้ว
09/07/2561 13:18:55
2859
เครื่องคอมไม่สามารถสั่งปริ้นได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งปลิ้นได้ ซอฟแวร์ printer มีปัญหา เครื่องพี่ก้อยเลขาฯ งานเลขานุการผู้บริหาร
06/07/2561
ดำเนินการแล้ว
18/07/2561 11:32:59
2858
ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน งานธุรการ ติดตั้งโทรศัพท์ภายในของห้องสำนักงานอธิการบดี เนื่องจากระบบสัญญาณอันเก่ามีปัญหา อยากให้เข้ามาตรวจเช็คระบบให้หน่อยค่ะ ห้อง ผอ.สำนักงานอธิการบดี
06/07/2561
ดำเนินการแล้ว
10/07/2561 12:00:51
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] 59 [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 59/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th