- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3969 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2839
ลงโปรแกรม Windows ใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา สำนักงานหอพัก
13/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:58:57
2838
โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายใน-นอก มหาวิทยาลัย ห้อง วท.202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/07/2561 09:47:15
2837
ไมโครซอฟเวิด มีปัญหา ไม่สามารถสร้างลิ้งในอินเตอร์เน็ตได้ งานธุรการ ไมโครซอฟเวิด มีปัญหา ไม่สามารถสร้างลิ้งในอินเตอร์เน็ตได้ งานตรวจสอบภายใน
11/06/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 12:35:41
2836
โทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ เบอร์ 9142 เสียจ้า ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี
11/06/2561
ดำเนินการแล้ว
19/06/2561 11:12:44
2835
ปัญหารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต งานธุรการ ไวไฟ ศูนย์กีฬาในร่ม1 ไม่สามารถเข้าได้ (limited access) ภายในสนาม ครับ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
10/06/2561
ดำเนินการแล้ว
30/06/2561 09:05:50
2834
ลงโปรแกรมห้องประชุมสภาฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (ท.410) ขณะที่มีการประชุม มักจะอัพเดทตัวเองอยู่บ่อยๆ ทำให้ต้องเสียเวลาในการเซ็ทอัพใหม่ ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการประชุม (ขณะนี้เป็นวินโดว์ 10 ขอเปลี่ยนเป็นวินโดว์อื่นที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว) งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
06/06/2561
ดำเนินการแล้ว
28/06/2561 12:13:53
2833
โทรศัพท์ภายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเสียหลายจุด ทำให้เครื่องกลางของมหาวิทยาลัยโอนสายไม่ได้ เช่น ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
06/06/2561
ดำเนินการแล้ว
19/06/2561 11:12:18
2832
โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ โทรออก-เข้า ไม่ได้ งานพัสดุ
05/06/2561
ดำเนินการแล้ว
11/06/2561 13:01:28
2831
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ Shut down ขณะทำงาน และเปิดไม่ติด ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
04/06/2561
ดำเนินการแล้ว
07/06/2561 11:24:23
2830
ระบบโทรศัพท์ภายในเสีย ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถโอนสายได้บางหมายเลข(ภายใน) เช่น กยศ., คคศ., ควท., ปชส. เป็นต้น และหมายเลขอื่นๆ จึงขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขด่วนด้วยค่ะ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ และจุดภายในต่างๆ ที่ไม่สามารถโอนสายได้
04/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:57:04
2829
โทรศัพท์สายในหมายเลข 2210 ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่สามารถโทรเข้าและออกได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 2 ห้องสำนักงานวจท.
04/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:48:01
2828
โทรศัพท์หมายเลข 9182 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 9182 ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-โทรออกไม่ได้ กองกลาง
04/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:47:13
2827
โทรศัพท์หมายเลข 6504 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หมายเลข 6504 ไม่มีสัญญาณ อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
04/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:46:30
2826
โทรศัพท์สายในเสีย งานธุรการ เบอร์ 9142 เสียจ้า ห้องธุรการ สำนักงานอธิการบดี
03/06/2561
ดำเนินการแล้ว
27/06/2561 09:49:47
2825
ต่อสายอินเทอร์เน็ตใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อสายอินเทอร์เน็ต งานบัญชี กองคลัง
03/06/2561
ดำเนินการแล้ว
03/06/2561 13:05:40
2824
โทรศัพย์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาโทรศัพท์ไม่สามารถโทรออก-โทรเข้าได้ เบอร์ 9336 และ 9340 งานเลขานุการผู้บริหาร
02/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:46:04
2823
โทรศัพท์ ห้อง ผอ. ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ ห้อง ผอ. ไม่สามารถรับสายได้ กดรับแล้วสายตัดค่ะ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
01/06/2561
ดำเนินการแล้ว
06/06/2561 08:57:18
2822
โทรศัพท์ งานธุรการ โทรศัพท์สายใน 9110 ไม่สามารถใช้งานโทร.ออกได้คะ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
01/06/2561
ดำเนินการแล้ว
27/06/2561 09:50:19
2821
โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้ งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
31/05/2561
ดำเนินการแล้ว
27/06/2561 09:50:36
2820
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด กองส่งเสริมกีฬา
31/05/2561
ดำเนินการแล้ว
31/05/2561 11:57:57
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] 58 [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199
หน้า 58/199
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3969  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 15  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3953  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th