- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2897
โปรแกรมไวรัสหมดอายุ งานธุรการ ธุรการ ทีปวิชญ์
07/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:56:05
2896
โปรแกรมไวรัสหมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ธุรการ ทีปวิชญ์
07/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:37:41
2895
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อาการเครื่องคือเมื่อเปิดแล้วจะให้ Reset ตลอด และอีกเครื่องโปรแกรมหมดอายุ ห้องครูอ้อมและห้องครูตุ้ม
06/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:37:21
2894
ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเบอร์ภายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเบอร์ภายใน 4005 ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05/08/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:54:30
2893
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ ขณะที่ทำงานอยู่เครื่องดับเปิดไม่ติด จำนวน 2 เครื่อง ห้องสภานักศึกษา,องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น1 กองพัฒนานักศึกษา
05/08/2561
ดำเนินการแล้ว
14/02/2562 10:25:32
2892
เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องประชุม ท 410 ใช้ โปรแกรมไมโครซอฟไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอฟใช้ไม่ได้ค่ะ ตอนนำเสนอ แก้ไขไฟล์ไม่ได้ เครื่องบอกให้ ลงทะเบียน ห้องประชุมชั้น 4 ท 410
04/08/2561
ดำเนินการแล้ว
15/08/2561 11:13:11
2891
แจ้ง อินเตอร์เน็ตบ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหวใช้ไม่ได้ครับ ระบบเครือข่าย แจ้ง อินเตอร์เน็ตบ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหวใช้ไม่ได้ครับ บ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหว
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:20:54
2890
โทรศัพท์สายในเสียค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายในเสีย กองนโยบายและแผน
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
06/08/2561 11:57:43
2889
เปิดไฟล์ข้อมูลในได D ไม่ได้เลยย เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเมื่อวานได้มีการลงโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ พอจะมาเปิดไฟล์งานในได D เปิดไม่ได้เลยสักฟาย งานตรวจสอบภายใน
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 09:10:42
2888
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่เข้าสู่หน้าจอปกติได้ทันที งานธุรการ เปิดเครื่องแล้ว ต้องกด F1 ก่อนทุกครั้ง ถึงจะสามารถเข้าสู่หน้าจอปกติได้ งานสภามหาวิทยาลัย
03/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:59:15
2887
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผอ.กองพัฒนักศึกษามีปัญหาใช้งานไม่ได้.. ห้อง ผอ.กพน. ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
02/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:41:09
2886
ติดไวรัส เครื่องเปิดไม่ติด งานธุรการ เครื่องติดไวรัส ทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้เลย งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
02/08/2561
ดำเนินการแล้ว
02/08/2561 12:32:40
2885
อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม) ชั้น 2 ห้องสำนักงานวจท.
01/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:14:39
2884
โทรศัพท์สายในมีปัญหา งานธุรการ เนื่องจากโทรศัพท์สายในมีปัญหาเวลาโทรออกสายพันกัน งานบริหารทั่วไป
31/07/2561
ดำเนินการแล้ว
08/08/2561 12:48:01
2883
Microsoft - Office ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Microsoft - Office ใช้งานไม่ได้ครับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
24/07/2561
ดำเนินการแล้ว
01/08/2561 15:56:05
2882
เครื่องปริ้นซ์เตอร์ใช่ไม่ได้ งานบริการ เครื่องปริ้นซ์เตอร์ใช่ไม่ได้ กองนโยบายและแผน
24/07/2561
ดำเนินการแล้ว
01/08/2561 15:20:28
2881
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรสายในใช้งานไม่ได้ จำนวน 3 เบอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24/07/2561
ดำเนินการแล้ว
01/08/2561 15:57:40
2880
ขอลงโปรแกรม งานธุรการ ขอลงโปรแกรมPhotoshopcs5,Dreamvewerเครื่อง น้องกิ๊ฟเลขา หน่วยงานเลขานุการ
22/07/2561
ดำเนินการแล้ว
23/07/2561 10:32:31
2879
ไม่มี งานธุรการ ติดตั้งระบบeStore ของวิทยาลัยการพยาบาล ตึก ฉ. ห้อง 102
22/07/2561
ดำเนินการแล้ว
06/02/2562 16:07:55
2878
ไม่มี ระบบเครือข่าย เดินสายLANเพิ่ม 5 จุด ตึก ฉ. ห้อง 102
20/07/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:07:53
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] 58 [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 58/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th