- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3824 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2694
ลงโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมdreamweavercs6 ลงโปรแกรมxampp หน้าห้องอธิการบดี ตึกทีปวิชญ์
28/11/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 10:35:45
2693
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ห้องแนะแนวฯ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
28/11/2560
ดำเนินการแล้ว
28/11/2560 14:38:57
2692
แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพ งานธุรการ แบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพ ห้องงานสวัสดิการ
23/11/2560
ดำเนินการแล้ว
28/11/2560 10:47:22
2691
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด แจ้งรอบ 2 งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด ห้องสำนักงานอธิการบดี
23/11/2560
ดำเนินการแล้ว
23/11/2560 15:03:20
2690
อินเทอร์เน็ต ใช้ไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย
23/11/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 14:37:16
2689
เปิดเครื่องไม่เข้าหน้าWindows เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้วไม่เข้าหน้าWindows หน้าห้องเลขา ตึกทีปวิชญ์
23/11/2560
ดำเนินการแล้ว
27/11/2560 10:52:23
2688
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานของระบบimis.psru.ac.th เพื่อใช้ในการดำเนินการตัดยอดต้องลง office ใหม่ ให้สามารถปร๊นเอสารการตัดยอด เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการตัดยอดต้องลง office ใหม่ ให้สามารถปร๊ินเอสารการตัดยอดของงบประมาณ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
22/11/2560
ดำเนินการแล้ว
28/11/2560 10:38:34
2687
โทรศัพท์ภายในโรงเรียนสาธิตฯใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ที่โรงเรียนสาธิตทุกเบอร์ใช้งานไม่ได้เลยค่ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
22/11/2560
ดำเนินการแล้ว
03/01/2561 08:33:34
2686
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพัก จำนวน 1 ตัว เปิดไม่ติดไม่ทราบสาเหตุ สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
21/11/2560
ดำเนินการแล้ว
23/11/2560 14:20:52
2685
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา ห้องงานสวัสดิการ
21/11/2560
ดำเนินการแล้ว
23/11/2560 15:02:46
2684
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องกลางใช้งานไม่ได้ งานเลขานุการผู้บริหาร
21/11/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 10:36:12
2683
คอมพิวเตอร์มีปัญหา งานธุรการ ใช้เวลาในการเปิดเครื่องนาน งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
17/11/2560
ดำเนินการแล้ว
27/11/2560 10:11:17
2682
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1425 ห้องพัสดุสาธิต โทรออกได้ โทรเข้าติดแต่ปลายทางไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเรียก หมายเลข 1422 ห้องการเงินสาธิตฯ ไม่มีสัญญาณอะไรเลย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17/11/2560
ดำเนินการแล้ว
28/11/2560 09:24:24
2681
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย
17/11/2560
ดำเนินการแล้ว
20/11/2560 14:23:11
2680
อินเตอร์เน็ตช้า(อืด)เป็นระยะ ๆ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตมีค้าง(ช้า,อืด) เป็นระยะตลอดทั้งวัน สำนักงานอธิการบดี
16/11/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 14:37:25
2679
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานพัสดุ
16/11/2560
ดำเนินการแล้ว
20/11/2560 14:16:48
2678
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ภายในโทรออกและรับไม่ได้ กองกีฬา ฯ ห้องรับรอง 2
15/11/2560
ดำเนินการแล้ว
16/11/2560 16:21:03
2677
wifi AIS ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญณาณได้ งานธุรการ สัญญาณ WiFi AIS ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสัญญาณได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 1
15/11/2560
ดำเนินการแล้ว
01/12/2560 14:37:36
2676
คอมพิวเตอร์แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ห้อง ผศ.ชนัญชิดา แจ้งว่าวินโดว์หมดอายุ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
15/11/2560
ดำเนินการแล้ว
27/11/2560 10:10:11
2675
เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในงานเลขานุการผู้บริหาร งานธุรการ เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ภายในงานเลขานุการผู้บริหาร งานเลขานุการผู้บริหาร
14/11/2560
ดำเนินการแล้ว
16/11/2560 16:21:12
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] 58 [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192
หน้า 58/192
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3824  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3814  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th