- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2917
เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเป็นเส้น สีไม่สม่ำเสมอ งานธุรการ เครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเป็นเส้น สีไม่สม่ำเสมอ ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ
24/08/2561
ดำเนินการแล้ว
24/08/2561 13:50:49
2916
หมายเลขสลับสับเปลี่ยนกัน ในระบบ VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP แจ้งปัญหาเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ VOIP ภายในสำนักงานคณบดี ของคณะวิทยาการจัดการ หมายเลขสลับสับเปลี่ยนกัน ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
23/08/2561
ดำเนินการแล้ว
31/08/2561 12:06:58
2915
ไม่สามารถใช้ net ที่บ้านพักอาจารย์ (หลังสวนมะม่วง) ได้ค่ะ ระบบเครือข่าย ที่บ้านพักอาจารย์ ไม่สามารถใช้สัญญาน internet ได้ เป็นมาประมาณ 2 เดือนแล้วค่ะ โดยสัญญาณ internet จะขึ้นชื่อ Tenda2..... (จำไม่ได้ค่ะ 555) บ้านพักอาจารย์หลังสวนมะม่วง (หลังที่ 6 จากฝั่งสนามเทนนิส หรือ หลังที่ 3 จากฝั่งแฟลตอาจารย์)
23/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:15:04
2914
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้โปรแกรมจากกรมบัญชีกลางได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้ข้อมูล แฟตไดร์จาก กรมบัญชีกลางได้ เป็นงานเฉพาะทาง อยากให้ลงวินโด้ใหม่ กองบริหารงานบุคคล
21/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/08/2561 10:17:32
2913
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากอาคารสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย ได้มีการปรับปรุงการให้บริการช่วงที่ผ่านมา บัดนี้ได้ทำการปรับปรุงและเปิดให้บริการบางส่วนแล้ว แต่ยังขาดระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมุลระหว่างหน่วยงานอื่น และเพื่อบริการนักศึกษา ทางหน่วยงานจึงอยากให้มีการเดินสายอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:18:23
2912
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากอาคารสระว่ายน้ำและศูนย์ออกกำลังกาย ได้มีการปรับปรุงการให้บริการช่วงที่ผ่านมา บัดนี้ได้ทำการปรับปรุงและเปิดให้บริการบางส่วนแล้ว แต่ยังขาดระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมุลระหว่างหน่วยงานอื่น และเพื่อบริการนักศึกษา ทางหน่วยงานจึงอยากให้มีการเดินสายอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตามปกติ อาคารสระว่ายน้ำและฟิตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
21/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/09/2561 10:30:52
2911
เดินสายระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์เดินสายระบบอินเตอร์เน็ต ห้องสำนักงานอธิการบดี
20/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:36:08
2910
VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 3001 และหมายเลข 3336 ของคณะวิทยาการจัดการใช้ไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด่วนค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
20/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:26:27
2909
ใช้อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ไม่ได้ ลบลงใหม่ก็ใช้ไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/08/2561 10:15:49
2908
ัอัพเดทไมโครซอฟออฟฟิศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ัอัพเดทไมโครซอฟออฟฟิศ กองนโยบายและแผน
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:55:18
2907
อัพเดท Microsoft ofiice เครื่องคอมพิวเตอร์ อัพเดท Microsoft offiice กองนโยบายและแผน
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:55:24
2906
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการใช้งาน งานบริหารทั่วไป
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 10:36:35
2905
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ มีข้อความนี้ The user profile service service fail the logon. User profile cannot be loaded. เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมไม่ได้ มีข้อความนี้ The user profile service service fail the logon. User profile cannot be loaded. โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
17/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 09:30:14
2904
คอมบันทึกไม่ได้ งานธุรการ ไมโครซอฟท์เวิร์ดไม่สามารถเปิดและบันทึกไม่ได้ บังคับปิดตลอด งานอาคารสถานที่และบริการ
16/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 11:52:28
2903
เบอร์โทรศัพท์สายใน 1425 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP สายในไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ ห้องพัสดุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15/08/2561
ดำเนินการแล้ว
04/01/2562 09:54:13
2902
เครื่องมีไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอาจจะมีไวรัส ทำให้ปริ้นท์งานไม่ได้ งานพัสดุ
15/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:36:25
2901
เชื่อมต่อ wifi เครื่องปริ้นไม่ได้ งานธุรการ เชื่อมต่อ wifi เครื่องปริ้นไม่ได้ งานอาคารสถานที่และบริการ
14/08/2561
ดำเนินการแล้ว
20/08/2561 11:52:48
2900
เครื่องปริ้นท์ งานธุรการ เครื่องปริ้นท์ สั่งปริ้นรายละเอียดของเอกสารที่สั่งปริ้นท์ทุกครั้ง งานพัสดุ
14/08/2561
ดำเนินการแล้ว
21/08/2561 15:36:09
2899
window หมดอายุ ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สาขารปศ ขึ้นว่าวินโดน์ หมดอายุค่ะ. ตึก ม. ห้อง ม507
11/08/2561
ดำเนินการแล้ว
28/09/2561 16:36:11
2898
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ พร้อมลงวินโดว์ และโปรแกรมใหม่ เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน หมายเหต : เมื่อดำเนินการแล้ว ส่งเครื่องที่ น.ส.ปวริศา (สำนักงานอธิการบดี) งานพัสดุ (เครื่องเก่าคุณอรทัย ยิ้มอ่ำ)
08/08/2561
ดำเนินการแล้ว
17/08/2561 13:25:27
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] 57 [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 57/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th