- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3207 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2117
เครื่องปริ้นท์ hp laser jet 1536 dnf MFP แสกนไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ แสกนไฟล์จาก เครื่องปริ้นท์ hp laser jet 1536 dnf MFP ได้ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
24/03/2559 15:47:02
2116
notebook ติดไวรัส งานธุรการ รบกวนทางพี่ใหญ่เข้ามาเช็ค notebook ของท่าน ผอ.กองกีฬาฯให้หน่อยครับ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 11:16:44
2115
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนามกีฬาพระองค์ดำ งานธุรการ ซ่อมเครื่องฯ และ แยกจอคอมฯเป็น 2 จอ สนามกีฬาพระองค์ดำ
23/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 09:22:10
2114
เปลี่ยนถ่าน Bios พร้อมตั้งค่า เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนถ่าน Bios พร้อมเชตค่าเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าเคาท์เตอร์ภายในห้องโครงการจัดตั้งกองคลัง โครงการจัดตั้งกองคลัง
22/03/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 08:57:13
2113
ระบบโทรศัพท์ VOIP งานธุรการ เพิ่มจุดสัญญาณโทรศัพท์ภายใน-นอก เดินสาย-ย้ายสัญญาณอินเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
22/03/2559
ดำเนินการแล้ว
31/03/2559 11:30:14
2112
เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพี่น้อย) เข้าระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง ไม่ได้คะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
17/03/2559
ดำเนินการแล้ว
18/03/2559 08:49:22
2111
ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน) ใช้งานไม่ได้ รบกวนช่ววยตรวจสอบให้ใช้งานได้ด้วยครับ บ้านพักหลังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน)
15/03/2559
ดำเนินการแล้ว
03/04/2559 15:29:47
2110
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดมาขึ้นคำ "failure configuring windows update reverting change. Do not turn off your computer" งานสภา. กองกลาง. อาคารทีปวิชญ์ ชั้น. 2
10/03/2559
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:27:39
2109
โปรแกรมสแกนไวรัส kaspersky งานธุรการ โปรแกรมใช้งานไม่ได้ งานสภามหาวิทยาลัย อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
07/03/2559
ดำเนินการแล้ว
07/03/2559 09:54:34
2108
การต่อสายโทรศัพท์สายใน งานบริการ ขอความอนุเคราะห์การต่อสายโทรศัพท์สายในสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 เนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่และยังไม่มีโทรศัพท์สายในใช้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
03/03/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:07:45
2107
โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ในห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานไม่ได้ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/03/2559
ดำเนินการแล้ว
02/03/2559 12:06:02
2106
โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ในห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานไม่ได้ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/03/2559
ดำเนินการแล้ว
14/06/2559 09:34:33
2105
e-document ระบบเครือข่าย ขอสอบถามข้อมูลการใช้งาน e-doc คะ เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เข้ามาใน e-doc เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทำการลบได้เลย จึงขอสอบถามวิธีการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากระบบ e-doc ว่าจะสามารถลบออกได้บ้างหรือไม่ วิธีการลบอย่างไร ระบบ e-document
29/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:36:32
2104
ย้ายสายโทรศัพท์ใหม่ งานธุรการ เนื่องจาก จนท เปลี่ยนมุมโต๊ะทำงานทำให้สายโทรศัพท์ไม่ถึง ห้องสำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
28/02/2559
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:06:23
2103
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ไม่สามารถเปิดเข้าดูระบบของกองนโยบายและแผนได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ศูนย์กีฬาในร่ม1-2
25/02/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:08:28
2102
การต่อสายโทรศัพท์สายใน งานธุรการ การต่อสายพวงโทรศัพท์ภายในห้องสำนักงานคณบดีฯ สำนักงานคณบดีฯ
25/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/03/2559 09:05:56
2101
การต่อสายโทรศัพท์สายใน งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์การต่อสายโทรศัพท์สายในอาคารสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากเป็นอาคารใหม่และยังไม่มีโทรศัพท์สายในใช้ อาคารสาธารณสุขศาสตร์
25/02/2559
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:14:40
2100
อินเตอร์ไร้สาย ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์ไร้สาย ใช้งานไม่ได้ สโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ
25/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:36:57
2099
ติดตั้งระบบ internet ห้องพักอาจารย์ อาคารแปรรู้ ระบบเครือข่าย เนื่องจาก อาคารแปรรูป ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร และจัดทำห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาวิทย์-อาหาร จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ IT ดำเนินการ ติดตั้งระบบ internet และโทรศัพท์ ภายใน เพื่อการติดต่อประสานงานและจัดการเรียนการสอน (อาจารย์สาขา วิทย์-อาหาร) ย้ายห้องพักจาก กอ.207 (เนื่องจากปัจจุบัน ห้องพักอาจารย์ที่ คทก.มีจำนวนไม่เพียงพอ) อาคารแปรรูป
17/02/2559
ดำเนินการแล้ว
03/04/2559 15:29:07
2098
การติดตั้งระบบสายแลนอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เนื่องจากซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ห้องงานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
17/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:38:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] 56 [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161
หน้า 56/161
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3207  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 10  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3197  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th